Vaalijärjestysesimerkki klubien hyödynnettäväksi vaalikokouksessa

Jaa meidän hyviä juttuja muillekin

Jos yhdistyksen päätösvaltaa käytetään erillisissä äänestystilaisuuksissa, postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, yhdistyksen on yhdistyslain mukaan hyväksyttävä tätä varten äänestys- ja vaalijärjestys. Järjestykseen otetaan mukaan tarvittavat äänestystä ja vaalia koskevat yhdistyslain säännökset ja yhdistyksen sääntöjä täydentävät määräykset. Äänestys- ja vaalijärjestyksestä päätetään yhdistyksen kokouksessa.

Tämä esimerkki pohjautuu klubin sähköiseen vaalikokoukseen, jonka kokousosuus järjestetään virtuaalikokousena (esim. GoToMeeting tai Google Hangouts) ja henkilövaalit ennen kokousta (esim. Google Forms) tai virtuaalikokouksessa käytettävällä äänestystyökalulla (esim. VoxVote).

Malli vaalijärjestyksestä liitteenä tässä: Esimerkki_vaalijarjestys


Jaa meidän hyviä juttuja muillekin