Toiminta

Tämän Toiminta-otsikon alta löytyy tietoa erilaisista, niin kansainvälisistä kuin kotimaisista aktiviteetetista joita piirimme Lionsit tekevät.

Kansainvälisen Lionsjärjestön nimi ”Lion Clubs International” kertoo, että Lions-toiminnan ”perusyksikkö” on klubi. Klubit tekevät vapaaehtoistyötä omalla paikkakunnalla ja yhdessä muiden lionsklubien kanssa kotimaassa ja koko maailmassa.
Kansainvälinen organisaatio ylläpitää kansainvälistä toimintaa, järjestää koulutuksia, ylläpitää dokumentteja, jne.
Suomen (Lions moninkertaispiiri 107) tasolla samaa tehtävää ajaa Suomen Lions-liitto.
Suomi on jaettu pienempiin alueisiin eli piireihin, joita on 14 ja jokaisella piirillä on kirjaintunnus, kuten meidän piirimme on 107-B. Piirillä on oma piiri-organisaatio Piirihallitus, joka toimii piirin klubien apuna ja välittää tietoa kansainvälisistä ja kansallisista asioista piirin klubeille ja tietenkin myös toiseen suuntaan eli klubeilta Suomen Lions-liitolle ja kansainväliselle organisaatiolle.

Vapaaehtoistyön lisäksi lionsklubit kehittävät jäseniään tarjoamalla jäsenilleen koulutusta ja verkostoitumisen mahdollisuuksia muihin klubeihin niin kotimaassa kuin maailmallakin.

Vakiintuneesta, jatkuvasta toiminnasta Lionsit käyttävät nimitystä aktiviteetti, joka voi siis olla yhtälailla kansainvälistä toimintaa, kuten nuorisovaihto, kotimaista toimintaa kuten VOM (vastuu on meidän)-kampanja tai klubin omaa toimintaa kuten vaikka kevät-markkinoiden järjestäminen.

Mistä Suomen lionit tunnetaan?

Suurin osa lionsklubien palvelutyöstä tapahtuu omalla paikkakunnalla, omassa lähiyhteisössä. Tyypillisiä aktiviteetteja ovat nuorten harrastusten tukeminen (esimerkiksi partiotyö), vanhusten auttaminen esimerkiksi remontoimalla, polttopuiden hankinnalla ja kuljetuksilla, lähiympäristön kunnostamisella, veteraanien tukemisella, konserttien ja muiden yleisötapahtumien järjestämisellä.

Suomen lionsklubit avustavat palvelullaan ja rahalahjoituksillaan kotimaansa ja maailman apua tarvitsevia arviolta 4-5 miljoonalla eurolla vuodessa. Maailmassa klubit tekevät arviolta 100 miljoona tuntia vapaaehtoistyötä ja lahjoittavat noin 800 miljoonaa euroa vuodessa.