Distriktsguvernörens brev september 2020

Jaa meidän hyviä juttuja muillekin

Ärade lions, era partners och leos i B-distriktet

Det har varit en glädje att notera att många klubbar aktivt har påbörjat sitt verksamhetsår, trots att coronan har medfört utmaningar i möten och aktiviteter. Jag vill uppmana klubbarna att aktivt fortsätta sin verksamhet trots coronan och att även modigt ta tag i nya aktiviteter. Vi kan alltid hålla våra möten elektroniskt och guvernörsteamet är också berett att göra klubbesök till elektroniska möten.

Vi höll distriktets öppning 25.8 i Esbo Storåker, där vi behandlade många förslag till aktiviteter för det kommande verksamhetsåret. Som bilaga till detta brev finns en länk via vilken man kan bekanta sig med två av de presenterade aktiviteterna.

Som bilaga även aktuell information om fredsaffischpaketet.

Ansökningstiden för ansökan om belöningen för 100 %:ig president är på gång och ännu hinner man tacka och belöna senaste verksamhetsårs president  för väl utfört arbete. Ansökningsblanketten kan laddas ned från adressen:

https://www.lions.fi/for_medlemmar_/lionsverksamhetens_anvisningar_/fortjansttecken/ (kräver inloggning).

Den ifyllda ansökan skall skickas till senaste års distriktsguvernör Kristiina Jäntti senast 15.9. kristiina.jantti@lions.fi

Då ni får nya medlemmar och behöver en folder för ny medlem skall ni vara i kontakt med undertecknad. Foldern finns såväl på finska som på svenska. susanna.jokipera@lions.fi En god början på hösten, kom ihåg att ta hand om er själv och varandra!

Susanna Jokiperä
Er distriktsguvernör

Bilagor:

  1. Fredsaffischtävlingen
  2. Förslag till aktiviteter: Lahjoita puhe och Vänkretsen-verksamhet
  3. Aktuella händelser och utbildning

På bilden distriktsstyrelsemedlemmar för denna period
– vi finns till för er

Fredsaffischtävlingen

Paketen för tävlingen om bästa fredsaffisch kan nu beställas i Lions nätbutik fram till början av oktober.
Var aktiva och uppmuntra skolorna att delta i den här fina aktiviteten
Vi utreder om det skulle vara möjligt att förlänga tävlingstiden, eftersom leveransen av tävlingsmaterialet till vårt land fördröjts. Vi informerar ytterligare då vi fått mer information.

Förslag till aktiviteter

En aktivitet i vardagen:

Känn igen och hjälp en medmänniska som lider av ensamhet Vänkretsen-verksamhet (verksamhet inom ramen för Centralförbundet för de gamlas väl)

Lindring av känsla av ensamhet

Hur kan vi verka för att lindra de äldres känsla av ensamhet? Webseminarium 16.9. kl. 18 på hemsidorna jellona.info.

Man har konstaterat att ensamhet har samband med många hälsoproblem och med förkortad livslängd. Verkligt många äldre har en känsla av ensamhet och pandemitiden har ökat ångesten.

Hur känna igen äldre som lider av ensamhet?

Hur öppna en diskussion om detta känsliga ämne?

Vad finns det för verktyg tillgängliga för att minska ensamhet?

Hur kan vi hjälpa en person som lider av ensamhet och styra hen till t.ex. Vänkretsen-verksamheten för att få hjälp?

Sakkunniga Minna Partanen och Tarja Ylitalo från Centralförbundet för De Gamlas Väl vägleder.

Lahjoita puhe – Yles kampanj (endast finska)

Vid distriktets öppning utmanade Mira Haahti oss alla att donera sin egen röst till Yles kampanj Lahjoita Puhe. Miras hälsning kan du ta del av på distriktets sidor.

Mera information om kampanjen finns på adressen, där man också kan donera tal (kampanjen gäller endast finskan): yle.fi/aihe/lahjoita-puhetta

Aktuella utbildningar:

Aktivitessmedja-1 SOME
Onsdag den 23 september 6.00-8.30em

Niittylounas
Pihatörmä 1b, 02240 Esbo, Finland

Facebook, instagram, fyrkant (risuaita), häh?!?! Använder klubben redan socialt media? Ta med din egen telefon eller dator+mokkula eller motsvarande om du har tillgång till sådan. Det finns också möjlighet att dela nät då vi övar i praktiken. Var också beredd att använda ansiktsmask. Anmälan med tanke på salladsservering senast 18.9 till adressen

 sanna.mustonen@lions.fi

Utbildning/information för nya lions och leos 28.9.2020 kl. 18.00

Nästa informations/skolningstillfälle för nya lions och leos ordnas i Esbo måndagen den 28 september 2020. Alla nya lions och leos med faddrar är välkomna. Även mer erfarna lions kan delta för att uppdatera sina kunskaper och för att medföra värdefulla erfarenheter från verksamheten. Platsen meddelas senare men anteckna redan dagen i kalendern.

DISTRIKT 107-B
Lions Club International

Distriktsguvernör:
DG 2020-2021 Susanna Jokiperä, LC Espoo/City
Tel. 040-769 9544

vicedistriktsguvernörer:
Mika Pirttivaara 050-433 5803 och Aki Naukkarinen 0500-726 155

e-post: förnamn.efternamn@lions.fi


Jaa meidän hyviä juttuja muillekin