Distriktsguvernörens brev september / EXTRA 2020

Jaa meidän hyviä juttuja muillekin

Ärade B-distriktets lejon, hälfter och leo-medlemmar,

När man gör mycket får man också mycket uträttat… och nu händer det så mycket att det blev behov av att sända er ett extra brev utöver det som publicerades för en vecka sedan. Bekanta er med bilagorna och delta i webseminarierna och tillställningarna.

Susanna Jokiperä
Er distriktsguvernör

Aktivitetsvinkar:

En aktivitet i vardagen – Webseminarium i Vänkretsen-verksamhet 16.9.2020 kl.18.

Aktuella händelser och skolning:

Skolningstillfälle för nya lejon och leos att bekanta sig med rörelsen 28.9.2020 kl.18.
Uppdatering av uppgifter gällande jubileumsårets informationsinnehåll och material.

Aktivitetsvinkar:

En aktivitet i vardagen: Medborgerliga färdigheter för att lindra äldre människors känsla av ensamhet.

Hur kan vi verka för att lindra de äldres känsla av ensamhet?

Webseminarium 16.9.kl. 18.00

Man har konstaterat att ensamhet har samband med många hälsoproblem och med förkortad livslängd. Verkligt många äldre har en känsla av ensamhet och pandemitiden har ökat ångesten.

Hur känna igen äldre som lider av ensamhet?

Hur öppna en diskussion om detta känsliga ämne?

Vad finns det för verktyg tillgängliga för att minska ensamhet?

Hur kan vi hjälpa en person som lider av ensamhet och styra hen till t.ex. Vänkretsen-verksamheten för att få hjälp?

Sakkunniga Minna Partanen och Tarja Ylitalo från Centralförbundet för De Gamlas Väl vägleder.

Anslut dig till webseminariet via JELLONA.INFO sidorna:

jellona.info/2020/09/09/arjen-aktiviteetti-kansalaistaitoja-iakkaiden-ihmisten-yksinaisyyteen/

Uppdatering av uppgifter gällande jubileumsårets informationsinnehåll och material.

På grund av Koronasituationen har vi varit tvungna att flytta framåt evenemang, som fordrar stora samlingar under jubileumsåret.  Vi har också sökt alternativa lösningar till dessa.

Vi hedrar jubileumsåret bland annat med webseminariet ”De tusende lejonens land”, som startade senaste vecka. Webseminarieserien, som sträcker sig över hela perioden presenteras Lions-organisationen och Lions-verksamheten i olika tema. Det lönar sig att logga in varannan torsdag kl. 18 och göra reklam också för andra. Nerladdningarna från webinarierna finns på förbundets hemsida https://www.lions.fi/media/tuhansien_leijonien_maa_-webinaarisarja/. Alla med och fira jubileumsåret genom att skaffa den ekologiska jubileumspinsen. Tilläggsuppgifter angående beställning finns på förbundets hemsida: https://www.lions.fi/ajankohtaista/juhli_merkkivuotta_juhlavuoden_pinssilla/

DISTRIKT 107-B
Lions Club International

Distriktsguvernör:
DG 2020-2021 Susanna Jokiperä, LC Espoo/City
Tel. 040-769 9544

vicedistriktsguvernörer:
Mika Pirttivaara 050-433 5803 och Aki Naukkarinen 0500-726 155

e-post: förnamn.efternamn@lions.fi


Jaa meidän hyviä juttuja muillekin