Aktiviteettipaja 2 materiaalit on julkaistu

Jaa meidän hyviä juttuja muillekin

Aktiviteettipaja 2. aiheina oli uusien klubien perustaminen,
PopUp- netti- ja etäaktiviteettien järjestäminen.

GLT Sanna Mustosen alustuksen jälkeen jakauduttiin ryhmiin ideoimaan mistä saataisiin alkuja uusille klubeille, minkälaisia PopUp aktiviteetteja voitaisiin järjestää tai voitaisiinko aktiviteetit jopa viedä nettiin.

Ryhmätöiden tulokset löytyvät täältä

Niin tämän kuin muidenkin aktiviteettipajojen aineistot löytyvät valmesnnusmateriaaleista
https://jellona.info/toiminta/koulutus/valmennusmateriaalit/aktiviteettipajat/


Jaa meidän hyviä juttuja muillekin