Kysely B-piirin leijonille Vuosikokous 2023 -hankkeesta

Jaa meidän hyviä juttuja muillekin

Tilaisuuden järjestämisen oikeuksia hakivat ja saivat LC Tapiola ry, järjestäjänä ja muina klubeina LC Espoo/Aurorat ry, LC Espoo/City ry, LC Espoo/Keskus ry, LC ESPOO/Laakson Liljat ry, LC Helsinki/Lauttasaari ry, LC Helsinki/Töölö ry, LC Helsinki/Pajamäki ry, LC Helsinki/Stamina ry ja LC Espoo/Olari ry

Klubien edustajat kutsuttiin 31.8.2021 pidettyyn organisointikokoukseen, jossa päätettiin tehdä klubien resurssikatsaus lionien tahdosta, halusta ja ajasta osallistua erilaisiin tehtäviin.

VOIT OSALLISTUA HANKKEESEEN MONIN ERI TAVOIN

  • Maksavana vieraana
  • Ja lisäksi virallisena edustajana
  • Ennakkovalmisteluihin ja suunnitteluun osallistuvana vapaaehtoisena
  • Itse tapahtumapäivinä talkoolaisena osallistuen johonkin virkailija tai huoltotehtävään
  • Edellinen ei sulje pois, että lion voi olla myös vieraana jossakin tilaisuudessa
  • Ja muuhun erillisen tehtäväluettelon tehtävään
  • Jne

Lion voi pestautua suoraan johonkin toimikuntaan tai osallistua oman klubinsa kautta.

TAPAHTUMAN OHJELMARUNKO

Tarkoituksena on pitää tavanomainen Liiton vuosikokous siihen liittyvine juhlineen ja tapahtumiin. Ohjelma on pääpiirteissään seuraava:

KYSELY KLUBILAISILLE

Pyydämme presidenttejä ottamaan klubilaisilta vastaukset alla olevaan kyselyyn klubi-illan aikana. Vastaamisen voi tehdä esimerkiksi laittamalla tabletin kiertämään klubi-illan aikana tai vastaamalla jellona.info -sivulla.

KYSELY KLUBEILLE / KLUBIEN PRESIDENTEILLE

Pyydämme klubeja vastaamaan kyselyyn klubin kiinnostuksesta osallistua henkkeen tekemiseen.


Jaa meidän hyviä juttuja muillekin