B-EXTRA: Ukrainan konflikti – klubimme ja piirimme toimivat jo pakolaisten hyväksi

Jaa meidän hyviä juttuja muillekin

 🇸🇪  Samma på svenska i slutet av meddelandet 

Uudessa, oudossa maassa toivo paremmasta huomisesta on yksi ilon ja onnellisuuden lähteistä, jonka me voimme pakolaisille antaa. Klubit ovat aloittaneet hienosti toimintansa Suomeen saapuneiden ukrainalaisten pakolaisten auttamiseksi sekä varojen keräämiseksi. Tekemisen meininki on ollut energistä. Yhteistyötä on tehty yli klubirajojen ja tulokset ovat olleet todella kannustavia. Tästä kuuluu suuren suuri kiitos kaikille konfliktin uhrien tilanteen helpottamiseksi toimintansa aloittaneille leijonille, leoille ja klubeille.

Piirimme Lions Humanitarian Task Force Ukraine on myös jatkanut toimintaansa helpottaen osaltaan klubien mahdollisuuksia toimia.

  • Työryhmä tekee yhteistyötä Espoon vastaanottokeskuksen kanssa. Keskuksen kapasiteetti tulee olemaan 500 pakolaista, jotka viettävät keskuksessa 1-2 päivää ennen siirtymistään varsinaiseen majoitukseen. Auta lasta – auta perhettä – auta Ukrainan pakolaista -aktiviteettien keräysten tuotteet voidaan lahjoittaa suoraan keskukselle. Lisätietoja keskuksesta ja siellä tarvittavista tuotteista antaa työryhmän vastaanottokeskusyhteyshenkilö Susanna Jokiperä (susanna.jokipera@lions.fi).
  • Piirimme on saanut lahjoituksina Neoprint Oy:ltä visuaalista materiaalia (muun muassa keräysmateriaalia ja ukrainankielisiä tervetulokortteja) ja Cabassi Oy:ltä Auta lasta – auta perhettä -paperikasseja keräysten järjestämiseksi. Jos klubisi tarvitsee visuaalista materiaalia keräysten avuksi, yhteyshenkilönä työryhmästä toimii Mika Wenell (mika.wenell@gmail.com).
  • Osallistu Auta lasta – auta perhettä – auta Ukrainan pakolaista virtuaalisen koulutustilaisuuteen 31.3.2022 klo 18 osoitteessa http://tiny.cc/bj1quz. Tilaisuudesta saat eväitä, kuinka järjestää tuotekeräyksen.
  • Liity Auta lasta – auta perhettä -auta Ukrainan pakolaista Facebook-ryhmään mukaan jakamaan ja saamaan tietoa: https://www.facebook.com/groups/autaukrainanpakolaista
  • Varainkeruun suhteen suosittelemme Lions-liiton ohjeistusta https://www.lions.fi/uutishuone/ajankohtaista/miten-tukea-ukrainan-sodan-uhreja/

Piirimme on myös saanut kansainväliseltä säätiöltämme LCIF:lta 15000 USD:n apurahan pakolaisten tilanteen helpottamiseksi. Ideana on auttaa 500 pakolaista tekemälle heille apupaketit, jotka he saavat vastaanottokeskuksessa.

Kannustamme leijonia, leoja ja klubeja seuraamaan piirimme viestintää, olemaan valppaina omien alueidensa tilanteiden kehittymisestä ja tarttumaan nopeastikin toimeen havaittujen tarpeiden ja yhteistyömahdollisuuksien suhteen.

Annetaan hyvän kasvaa tuomalla iloa, onnellisuutta ja toivoa apua tarvitseville yhdistämällä leijona- ja leomaiset supervoimamme,

Mika
————————————-
 🇸🇪  Samma på svenska 

B-EXTRA: Konflikten i Ukraina – våra klubbar och vårt distrikt arbetar redan för att hjälpa flyktingarna

Hoppet om en bättre morgondag i ett nytt, främmande land är en av de källor till glädje och lycka som vi kan erbjuda flyktingarna. Klubbarna har redan på ett utmärkt sätt påbörjat verksamheten för att hjälpa och insamla medel för de ukrainska flyktingarna som anlänt till Finland. Det energiska arbetet som utförs ger resultat. Samarbete har gjorts över klubbgränserna och resultaten har verkligen varit uppmuntrande. Ett stort tack för detta går till allla lejon, leos och klubbar som redan börjat hjälpa konfliktens offer. 

Distriktets Lions Humanitarian Task Force Ukraine har också fortsatt sin verksamhet med att för sin del underlätta klubbarnas möjligheter att fungera.

  • Arbetsgruppen idkar samarbete med Esbo flyktingsmottagning. Mottagningscentret har en kapacitet på 500 flyktingar som stannar på centret 1-2 dagar innan de förlyttar sig till den egentliga login. Insamlade produkter genom Hjälp barnet – Hjälp familjen – hjälp Ukrainas flyktingar-aktiviteten kan överlämnas direkt till flyktingscentret. Tilläggsuppgifter om flyktingscentret och om de produkter som behövs ges av arbetsgruppens ansvarsperson Susanna Jokiperä (susanna.jokipera@lions.fi).
  • Distriktet har fått som gåva av Neoprint  Oy visuellt material ( bland annat insamlingsmaterial och välkomstkort på ukrainska) och av Cabasso Oy papperskassar för att användas för Hjälp barnet-Hjälp familjen -insamlingen. Om din klubb behöver visuellt material som stöd för insamlingen, vänd dig till kontaktpersonen i arbetsgruppen Mika Wenell (mika.wenell@gmail.com).
  • Deltag i det virtuella skolningstilfället gällande  Hjälp barnet-Hjälp familjen-Hjälp Ukrainas flyktingar  31.3.2022 kl. 18 på adressen http://tiny.cc/bj1quz. Skolningen ger dig idéer hur insamlingen bäst kan arrangeras.
  • Anslut dig till Facebookgruppen “ Auta lasta – auta perhettä -auta Ukrainan pakolaista” och var med och dela och erhålla uppgifter: https://www.facebook.com/groups/autaukrainanpakolaista
  • För penninginsamlingar rekommenderar vi Lionsförbundets anvisningar https://www.lions.fi/uutishuone/ajankohtaista/miten-tukea-ukrainan-sodan-uhreja/

Vårt distrikt har dessutom erhållit ett stöd på 15000 USD från vår stiftelse LCIF för att underlätta flyktingarnas situation. Idén är, att hjälpa 500 flyktingar genom att göra hjälppaket åt dem i mottangningscentret.

Vi uppmuntrar alla lejon, leos och klubbar att följa upp utvecklingen inom det egna området och att reagera och verka snabbt när behov uppkommer eller samarbetsmöjligheter uppstår.

Låt det goda växa genom att ge glädje, lycka och hopp åt dem som behöver hjälp. Låt oss förena våra lejon- och leosuperkrafter,

Mika


Jaa meidän hyviä juttuja muillekin