Piirikuvernöörin kirje 1/2022-2023 🇸🇪

Jaa meidän hyviä juttuja muillekin

🇸🇪 Samma på svenska

Hyvät B-piirin leijonat

Näyttäisi, että vihdoinkin pääsisimme palaamaan normaaleihin kokousrutiineihin ja aktiviteetteihin, vaikka uusia Covid-19 variantteja saattaa tulla vielä sotkemaan tilannetta.

Ja tietenkin jos klubinne on Covidin aikana kehittänyt uusia aktiviteetteja ja/tai uusia tapoja kokoontua, ei niitä kannata unohtaa tulevaisuudessakaan.

Kansainväliset terveiset

Kansainvälisen järjestön vuosikokous eli Convention pidettiin Montrealissa 24.-28.6.2002
Paikalla oli sangen vähän leijonia, vain noin 7000 (esim. Milanossa 2019 osanottajia oli yli 22 000).

Vuosikokouksessa valittiin Lions International uusi johto ja päätettiin jäsenmaksun korottamisesta.
Ja kokouksessa julkaistiin myös LCIF Kampanja 100 keräystulos: Huikeat yli 324 miljoonaa US$!

Lue lisää täältä

LCIF

Vaikka Kampanja 100 keräystulos oli hieno, ja antaa meille palveluvoimaa tuleville vuosille, niin se ei tarkoita, että voisimme lopettaa LCIF rahaston tukemisen, sillä säätiön antama tuki on tärkeää nyt ja tulevaisuudessa.
LCIF on jakanut mm. Ukrainan pakolaisten auttamiseksi lähes 1,8 miljoonaa dollaria, jossa mukana piirimme viime kaudella saama US$ 15 000 avustus Ukrainan pakolaisten auttamiseen. Eli säätiöltä saadaan tukea tarvittaessa myös Suomeen. Tuolla avustuksella pystyimme hankkimaan suuria määriä elintarvikkeita, hygieniatarvikkeita ja muuta tarpeellista ja luovuttamaan ne eteenpäin mm. Kaivo Espoo ry:n ja Luona Oy kautta apua tarvitseville. Voin ilokseni ilmoittaa, että teimme tämän kauden alussa uuden hakemuksen LCIF:lle samansuuruisesta summasta ja myös se hyväksyttiin, joten voimme jatkaa avun antamista!

Together we can – Yhdessä me pystymme

Kansainvälisen presidentin Brian E. Sheehan teema/slogan on ”Together We Can” eli ”Yhdessä me pystymme” Hän on innostava ihminen ja uskon hänen ajatuksiinsa, että yhteistyöllä ja positiivisuudella saamme kehitettyä toimintaamme yhä parempaan suuntaan ja löydämme sitä kautta myös uusia jäseniä. Muokkasin hieman piirin kauden teemaa mukailemaan tätä; lisäsin positiivisuuteen yhteistyön ja teema on
”Positiivisesti yhdessä – Positivt tillsammans”.

Piirin toimintaa

Piirin toiminta käynnistyy kauden avajaisilla maanantaina 22.8.2022. Avajaiset pidetään tutussa paikassa Marjatta koululla Haagassa, Helsingissä. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan täältä
Heti seuraavana päivänä on presidenttikoulutuksen osa 4, joka pidetään etäkokouksena, kuten myös viikkoa myöhemmin pidettävä sihteerikoulutus.
Uutena koulutus- ja verkostoitumistilaisuutena järjestämme tällä kaudella Presidenttiristeilyn, jossa klubien presidentit ja piirineuvoston jäsenet tapaavat. Yhtenä aiheena strategia- ja arvokeskustelu. Tilaisuus oli tarkoitus järjestää lauantaina 17.9.2022, mutta joudumme siirtämään tapahtuman lauantaille 1.10.2022. Lisätietoa lähitulevaisuudessa.

Askarruttaako joku asia mieltäsi? Tule esittämään kysymyksiä piirin toiminnasta – tai Lions-toiminnasta yleisemmin DG-tiimin kyselytunnille. nämä järjestetään joka kuukauden viimeisenä maanantaina tai tiistaina etäkokouksena klo 17.30–18.30. Ensimmäinen on 29.8.2022.
Näiden tapahtumien kestolinkki on https://meet.jit.si/DGTiiminKyselytunti
Se löytyy myös piirin kalenterista.

Sitten tärkein kysymys: Haluatko mukaan suunnittelemaan toimintaa? Piiriorganisaatio on olemassa auttaakseen klubeja niiden toiminnassa ja mitä paremmin piiri toimii, niin sitä paremmin se pystyy auttamaan. Yhtenä piirin toiminnan kehittämisen painoalueena on saada lisää tiimityötä piirin toimikuntiin ja sitä kautta kehittää toimintaa eteenpäin ja luoda siihen jatkuvuutta.
Kiinnostaako sinua vaikkapa tiedottaminen tai ympäristö? Vai oletko velho jäsenhankinnassa?
Tule mukaan piirin toimikuntatiimeihin ja auttamaan kaikkia piirin klubeja menestymään.
Ilmianna itsesi täyttämällä yhteystietosi sivulla: https://jellona.info/2022/07/31/tule-mukaan-toimikuntatyohon/ ja olemme sinuun yhteydessä.

Onko klubinne suunnittelemassa syksylle ympäristöaktiviteettia? Oivallinen ajankohta sille oli Suomen luonnon viikko 25.-31.8.2022, sinne sopisi vaikka Kulmat kuntoon! tyyppinen tapahtuma.

Vuoden hyväntekijä

Älkää unohtako käydä ehdottamassa Vuoden hyväntekijää Lions-liiton sivuilla: https://www.lions.fi/uutishuone/ajankohtaista/ehdota-vuoden-hyvantekijaa/

Palkintojen hakuaika käynnissä

Lopuksi IPDG Mika Pirttivaara muistuttelee, että nyt on aika hakea Klubin erinomaisuuspalkintoa ja 100% Presidentin ansiomerkkiä viime kauden presidentille.
Lue lisää täältä

Oikein hyvää alkanutta kautta kaikille, toiminnassa tavataan!

Ystävällisin terveisin
Aki Naukkarinen
DG 2022-2023 District 107-B  

Kanuunatie 19, 00430 Helsinki, Finland
tel. +358 500 726 155
email:  aki.naukkarinen@lions.fi

www.jellona.info
www.lions.fi
www.lionsclubs.org/


Bästa leijon i B-distriktet 🇸🇪

Det ser ut som att vi slutligen kan återvända till normala mötesrutiner och aktiviteter trots att nya Covid-19 varianter kan ännu röra ihop situationen. Om er klubb under Covid-perioden har utvecklat nya aktiviteter  och/eller nya sätt att hålla möten, så lönar det sig absolut inte att glömma dem i fotsättningen heller.  

Internationella hälsningar

Den internationella organisationens årsmöte, Convention, hölls i Montreal  24.-28.6.2002

1.  Endast ett blygsamt antal leijon var närvarande, bara cirka 7000 (till exempel i Milano 2019 deltog över 22 000 leijon).

På årsmötet invaldes den nya ledningen för Lions International och beslöts om en förhöjning av medlemsvgiften.

På mötet publicerades också insamlingresultatet för LCIF Kampanjen 100: Resultatet var fantastiska över 324 miljoner US$!

LCIF

Fastän insamlingsresultatet var gott och ger oss krafter att tjäna de kommande åren, betyder det ändå inte att vi kunde avsluta understödet till LCIF-fonden emedan det understöd stiftelsen ger är viktigt nu och i framtiden. LCIF har även nu utdelat nästan 1,8 miljoner dollar för hjälpen till Ukrainska flyktingar. Understödet innefattar även stödet på 15 000 dollar som vårt distrikt erhållit för att hjälpa flyktingarna i Finland.  Med detta understöd kunde vi skaffa stora mängder livsmedel, hygienprodukter och andra nyttoföremål till bland annat Kaivo Espoo ry och Luona Oy för vidarebefodran till dem som behövde hjälp. Jag kan med glädje meddela, att vi i början av denna period har ansökt av LCIF om ett lika stort understöd som det tidigare. Ansökan godkändes, så vi kan alltså fortsätta att hjälpa! 

Den Internationella presindentens Brian E. Sheehans tema/slogan är ”Together We Can” eller ”Tillsammans förmår vi”

Han är en inspirerande person och jag tror på hans tankar om att vi med samarbete och positivitet kan utveckla vår verksamhet så, att vi på det sättet kan skaffa nya medlemmar.  Jag har redigerat en aning distriktets tema för denna period; jag tillade positiviteten och samarbetet  så temat blir  

”Positiivisesti yhdessä – Positivt tillsammans”.

Distriktets verksamhet

Distriktets verksamhet startar med öppningen av perioden måndagen 22.8.2022. Öppningsseremonin hålls på den bekanta platsen Marjatta-skolan i Haga, Helsingfors. Läs mer och anmäl dig med.

Genast följande dag hålls presidentskolningens del 4. Skolningen hålls på distans såsom också sekreterarskolningen en vecka senare.

Under denna period anordnar vi en Presidentkryssning som är en ny form av skolnings- och nätverkstillfälle där klubbarnas presidenter och distriktrådets medlemmar möts. Strategi och värdediskussioner kommer upp på mötet.  Tillfället var planerat att anordnas lördagen 17.9.2022, men vi är tvungna att flytta evenemanget till ördagen 1.10.2022. Mer information inom en nära framtid. 

Är det något du funderar på? Kom och ställ frågor på DG-teamets frågetimme gällande distriktets verksamhet eller Lionsverksamheten i allmännhet. Frågetimmarna anordnas månadens sista måndag eller tisdag på distans kl. 17.30-18.30. Den första hålls 29.8.2022.

Permanent link för frågetimmarna är https://meet.jit.si/DGTiiminKyselytunti

Du hittar den också på distriktets kalender.

Sedan den viktigaste frågan:  Vill du komma med och planera verksamheten? Distriktorganisationen är till för att hjälpa klubbarna i deras verksamhet, och desto bättre distriktet fungerar desto bättre kan det hjälpa. En av tyngdpunkterna i distriktets verksamhetsutveckling ligger på att erhålla mera teamwork till kommittéerna. På det sättet utvecklas verksamhetetn bättre och en kontinuitet erhålls.

Intresserar information eller miljö just dig? Eller är du kanske specialist på medlemsanskaffning?

Kom med i distriktets kommittéteam och hjälp alla klubbar att bli framgångsrika.

Anmäl dig genom att fylla i dina personuppgifter: https://jellona.info/2022/07/31/tule-mukaan-toimikuntatyohon/ och vi tar kontakt.

Planerar din klubb en miljöaktivitet för denna höst? En utmärkt tidpunkt är Finlands naturvecka 25.-31.8.2022. Exempelvis Kulmat kuntoon! är en utmärkt aktivitet.

Glöm inte att föreslå Årets välgörare på Lionsförbundets sidor: https://www.lions.fi/uutishuone/ajankohtaista/ehdota-vuoden-hyvantekijaa/

Vinnaren utlyses på Det Godas Dag  6.10.2022

Lionsförbundets första webinar hålls 25.8.2022 klo 18.00

Anmälan: https://attendee.gotowebinar.com/register/7815187238182279437

Slutligen bad IPDG Mika Pirttivaara mig tacka alla för föregående periods fina arbete och påminde om, att nu är det tid att anöka om klubbens pris för utmärkt verksamhet  och presidentens 100% utmärkelsemärke.  

Läs mer: här

En riktigt trevlig början på perioden till er alla. Vi ses i verksamhetens tecken!

Med vänlig hälsning

Aki Naukkarinen
DG 2022-2023 District 107-B 
tel. +358 500 726 155
email: aki.naukkarinen@lions.fi

Jaa meidän hyviä juttuja muillekin