Tervetuloa vastaamaan Lions-toiminnan arvokyselyyn 30.10.2022 mennessä

Jaa meidän hyviä juttuja muillekin

Tervetuloa vastaamaan Lions-toiminnan arvokyselyyn 30.10.2022 mennessä

Hei Lions-järjestön pitkäaikainen jäsen,
Olet ollut mukana lionstoiminnassa jo useita vuosia. Olet osallistunut klubissasi erilaisiin aktiviteetteihin ja nähnyt erilaisia tapoja toimia lionstehtävissä. Osa pidempään mukana olleista jäsenistämme on päässyt näkemään järjestömme toimintaa myös piirin tai liiton tasolla.
Sinun kokemuksesi jäsenyydestä on tärkeä suomalaisen lionstoiminnan tulevaisuutta määriteltäessä. Tiedät jäsenyyden tuomat mahdollisuudet, mutta olet varmasti huomannut myös kehittämiskohtia.

Oheisen linkin kautta pääset vastaamaan strategiatyömme arvokyselyyn, joka on jatkoa klubien arvokeskusteluille. Käytäthän hetken aikaasi vastaamiseen ja autat meitä tekemään yhdessä järjestöstämme entistäkin paremman. Tehdään hyvä tulevaisuus yhdessä!

VASTAA

Lions 2030 Strategia -ryhmän puheenjohtajat
Nina Moilanen ja Timo Tanskanen

Du är välkommen att svara på Lions-verksamhetens värde-enkät senast den 30.10.2022

Hej, du mångårig lionsmedlem,
Du har varit engagerad i lionsverksamheten i många år. Du har deltagit i olika aktiviteter i din klubb och har sett olika sätt att sköta lionsuppgifter. Några av våra medlemmar som varit med länge har också haft möjlighet att följa med organisations verksamhet på distrikts- eller förbundsnivå.
Din erfarenhet som medlem är viktig för att forma framtiden för den finländska lionsverksamheten. Du känner till de möjligheter som medlemskapet medför, men du har säkert också märkt att det finns utvecklingsmöjligheter.

Länken nedan leder dig till värdeundersökningen för vårt strategiarbete, som är en fortsättning på klubbarnas diskussioner om värden. Vänligen ta en stund för att svara och hjälp oss att tillsammans göra vår organisation ännu bättre. Låt oss skapa en bra framtid tillsammans!

SVARA

Ordförande för Lions 2030-strategigruppen
Nina Moilanen och Timo Tanskanen


Jaa meidän hyviä juttuja muillekin