Lionsien strategiatyö loppumetreillä

Jaa meidän hyviä juttuja muillekin

Viimeisimpiä, mutta ei vähäisimpiä strategiaa kokoavia asioita kerättiin yhteen Varalassa 28.-29.1. Lionseilla oli tammikuussa mahdollisuus vastata kyselyyn, jossa kartoitettiin näkemyksiä toiminnasta klubeissa, piireissä ja liitossa.

Kyselyyn vastasi 2492 vastaajaa: Miehiä vastaajista oli 66 % ja naisia vastaajista oli 32,5%. Jäsenyysajan mukaan tarkasteltuna vastaajia oli suhteellisen tasaisesti kaikista eri jäsenyysajanjaksoista.

Klubilaiset kokivat, että heidän osaamistaan hyödynnetään klubissa, he saavat mielipiteensä esiin ja että he ovat ylpeitä lion-toiminnasta. Aktiviteetteja pidettiin kiinnostavina ja klubia pidettiin houkuttelevana uusille jäsenille. Tukea toivottiin jäsenhankintaan ja toiminnan kehittämiseen.

Piirin järjestämiä koulutuksia, tapahtumia ja tilaisuuksia pidettiin pääsääntöisesti hyvinä (yli 80 %). Toki aina on toiminnassa kehitettävää.

Piirin ja liiton tehtävistä ei oltu niinkään kiinnostuneita, mutta klubitaso koettiin innostavana.

Tärkeintä oli se, että lions-toiminnan toivotaan näkyvän enemmän yhteiskunnassa.

Strategiatyöpajassa koottua materiaali käsitellään seuraavan kerran 11.-12.3 KVN:ssä.


Jaa meidän hyviä juttuja muillekin