Mika Pirttivaara valittu uudeksi GAT – aluejohtajaksi

Jaa meidän hyviä juttuja muillekin

Mika Pirttivaara (LC Tapiola) on valittu Lionsien GAT-aluejohtajaksi, vastuualueinaan Suomi, Baltian maat ja Islanti. Mika toimi kaudella 2023-2024 Suomen Lions-liiton puheenjohtajana.

Mika Pirttivaaraa hänen uudesta GAT – aluejohtajan pestistä haastattelee Mika Wenell

Mika Pirttivaaran alueena on Suomi, Baltia ja Islanti

Mika on valittu Lions-organisaation GAT-aluejohtajaksi (Global Action Team). Hänen vastuullaan on Suomen, Baltian maiden ja Islannin Lions-toiminta. Alue on jaettu kahteen osaan, joista Mika vastaa Suomesta, Islannista ja Baltian maista, kun taas toinen aluejohtaja vastaa Skandinavian maista, kuten Norjasta, Ruotsista ja Tanskasta.

Jäsenmäärän kasvattaminen päätavoitteena

Haastattelussa Mika kertoo, että hänen roolinsa on koordinoida useamman maan Lions-toimintaa ja varmistaa, että toiminta on yhtenäistä ja tehokasta. Hän aikoo erityisesti keskittyä jäsenmäärän kasvattamiseen, mikä on haasteena monissa maissa. Mika mainitsee, että Islannissa on samanlaisia ongelmia kuin Suomessa, ja Baltian maissa tarvitaan erityistä huomiota jäsenhankinnassa.

Mika korostaa myös kokemusten ja parhaiden käytäntöjen jakamisen tärkeyttä eri maiden välillä. Hän aikoo luoda olosuhteet, joissa eri maiden klubit voivat innostua ja motivoitua jäsenhankinnasta. Mika suunnittelee myös järjestävänsä enemmän mahdollisuuksia eri maiden klubeille vaihtaa kokemuksia ja oppia toisiltaan.

Mitä GAT – aluejohtaja tekee?

Aluejohtajan tehtävänä on koordinoida ja johtaa useamman maan Lions-toimintaa, varmistaa yhtenäiset toimintakäytännöt ja tukea paikallisia klubeja. Mika tulee tehtävässään keskittymään erityisesti jäsenmäärän kasvattamiseen ja Lions-toiminnan vahvistamiseen. Hän aikoo tuoda esiin parhaita käytäntöjä ja tukea paikallisia klubeja niiden haasteissa.

Mika näkee roolinsa mahdollisuutena parantaa yhteistyötä ja tiedonvaihtoa eri maiden välillä. Hän haluaa varmistaa, että hyvät käytännöt ja kokemukset leviävät laajasti, mikä auttaa kaikkia alueen Lions-klubeja menestymään paremmin.


Jaa meidän hyviä juttuja muillekin