Vapaaehtoistyölle on edelleen tarve

Jaa meidän hyviä juttuja muillekin

.FBIPostFrame {border: 1px solid lightgray; padding: 15px;} .FBIHeaderinfo {display: inline-block;} .FBIImage {text-align: left;} .FBIImage img {max-height: 480px;} img.FBIFacebookIcon {height: 40px; margin-right: 20px;} .FBIHeaderName {font-size: 20px;} .FBIHeaderSubline {font-size: 14px; color: #888; line-height: 16px;} .FBIMessage {margin-bottom: 10px;} .FBIDescriptionFrame {margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;} .FBIName {font-size: 1.5em; margin-bottom: 0.75em;} .FBIDescription {} .FBIIconFrame, .FBIHeaderInfo {display: inline-block;} .FBICaption {text-transform: uppercase;} .FBIHeader {margin-bottom: 15px;}

Julkaisi Facebookissa
Lions-työssä on pyrittävä avoimeen toimintaan, jossa uuden kokeilemista ei pelätä, vaan se nähdään mahdollisuutena. Oulun yliopistolla tehdyssä pro gradu -tutkielmassa klubitoiminnan haasteiksi koettiin usein jäykät ja pinttyneet kokoustilanteet ja muut käytänteet, kun kyse on kuitenkin vapaa-ajan toiminnasta. I-piirin kanssa yhteistyössä tehdyssä tutkimuksessa kävi ilmi, että vapaaehtoistoiminnalle on kuitenkin kysyntää. Mitä selkeämmin apu tai hyöty konkretisoitui, sitä mielekkäämmäksi toiminta koettiin. Lue tästä ja monesta muustakin mielenkiintoisesta aiheesta LION 02/19 -lehdestä, joka ilmestyi viime viikolla. www.lions.fi/lionlehti -Anna-Kaisa- #LionsFinland #lions #lionlehti

Jaa meidän hyviä juttuja muillekin