Aktuella händelser 8/2020

Jaa meidän hyviä juttuja muillekin

Den finländska  Lions-verksamheten fyller 70 år – välkommen till Stationsplatsen fredag 14.8.2020

Den första lionsklubben i Finland LC Helsinki-Helsingfors grundades 14.8.1950. Där började Finlands väg till ett av de största lionsländerna. Jubileumsåret till ära omvandlas Stationsplatsen vid Helsingfors huvudjärnvägsplats fredag 14.8.2020 till en glad och synlig lejonkula där förbipasserande kan stifta bekantskap med många sätt att göra gott. På utställningsplatsen kommer förutom allmän lionsverksamhet  även ungdomsutbyte, Lions Quest, Lions för rent vatten, Orkester Norden och leo-verksamheten att presenteras. Kom till Stationsplatsen och låt budet gå vidare.

Distriktets öppning 25.8.2020 i Esbo

Välkommen att tillsammans sparka igång verksamhetsåret i Esbo tisdag 25.8 med början kl. 17.30  på Opinmäenkoulu, adress Lillhemtintie 1, 02250 Esbo.

Kom för att fira inledningen av det nya verksamhetsåret och ta del av verksamhetsårets aktuella teman. Alla lions, deras partners och leos är välkomna, ja ta kanske med en intresserad granne!. Kaffeservering.

Lejonens och leonas riksomfattande städkampanj Knutarna i skick (Kulmat kuntoon) på  Finska naturens dag 29.8.2020

Knutarna i skick är en riksomfattande hemknutarnas städkampanj, som leds av lejonen och leona, och dess syfte är att hjälpa

  • klubbarna att förena städning och miljöupplysning baserat på att hålla omgivningen ren, och att städa omgivningen tillsammans med andra aktörer;
  • att uppnå en situation där människorna i hemknutarnas samfund har en tanke om en ren omgivning och vad man kan göra för att uppnå detta;
  • Att göralionsverksamheten på ett positivt sätt synlig i hemknutarnas samfund och vidare i samhället. Knutarna i skick-anvisningar och versioner av botten att testa finns på adressen   https://bit.ly/2WpeRbg
  • Intresserade klubbar kan anmäla sig till ordföranden för vårt distrikts miljökommitté Titus Tuohikorpi tiitus.tuohikorpi@lions.fi

Jaa meidän hyviä juttuja muillekin

One Reply to “Aktuella händelser 8/2020”

Comments are closed.