Distriktsguvernörens brev 01/2020-2021

Jaa meidän hyviä juttuja muillekin

Ärade lejon i B-distriktet

Efter all osäkerhet den senaste tiden har vi framför oss en ny utmaning genast i början av perioden. Trots att även de sista COVID-19 begränsningarna inom Finland tagits bort nu i månadsskiftet har alla uppmanats till ansvarskänsla möten och rörlighet. Ingen vet heller om en andra våg är på kommande till Finland.

Nu om någonsin är det dags att se på vår egen verksamhet med nya ögon. Vi har redan lärt oss att mötas och söka utbildning på distans. Tack vara den positiva respons vi erhållit kommer vi även i framtiden att ordna en del av utbildningen på distans via nätet. Det är ju samtidigt en miljögärning då resandet minskar. Även en del av klubbarnas serviceaktiviteter måste kanske även anpassas till det rådande läget då omgivningens hjälpbehov på kort tid har förändrats. Låt oss ta det som en möjlighet till förnyelse.

Sociala medias betydelse har kraftigt ökat under isoleringen. Låt oss vara modiga nog att förändra även vår egen verksamhet i denna förändringens tid och låt oss ta ett starkare grepp om   sociala media. Vårt distrikts tema under denna verksamhetsperiod: Teemme hyvän näkyväksi – Vi gör det goda synligt, uppmuntrar till detta.

Till sist vill jag påminna alla klubbar om att kontrollera att medlemmarnas e-postadresser är uppdaterade även i det nationella registret så att förbundets meddelanden når hela medlemskåren.

Kom ihåg att njuta och glädja er över möjlighet till gemensam samvaro och frihet alltid då det är möjligt! Med önskan om en trevlig fortsättning på sommaren och en aktiv start på verksamhetsåret!

Susanna Jokiperä
Er distriktsguvernör

Bilagor:

  1. Direktiv för beställande av utmärkelse för 100 %-ig president
  2. Aktuella händelser
  3. Aktuella skolningar
  4. PDF-version av brevet

DISTRIKT 107-B
Lions Club International

Distriktsguvernör:
DG 2020-2021 Susanna Jokiperä, LC Espoo/City
Tel. 040-769 9544

vicedistriktsguvernörer:
Mika Pirttivaara 050-433 5803 och Aki Naukkarinen 0500-726 155

e-post: förnamn.efternamn@lions.fi


Jaa meidän hyviä juttuja muillekin