Piirikuvernöörin kirje joulukuu 2020

Jaa meidän hyviä juttuja muillekin

Arvoisat B-piirin leijonat, puolisot ja leot,

Vuosi lähenee loppuaan ja vie ajatukset jouluun sekä pyhien mukanaan tuomaan rauhoittaviin hetkiin. Työtä klubeissa on tehty paljon erilaisissa ja uusissa olosuhteissa tämän syksyn aikana. On ollut ilo nähdä, että toiminta ei ole pysähtynyt vaan on löydetty uusia tapoja toimia. Tulevaisuus näyttää kuinka moni uusista tavoista jää pysyviksi.

Piirin puolelta työtä on tehty syksyllä kovasti uusien piirin kotisivujen eteen. Muutoksista alla oma artikkelinsa. Käykääpä tutustumassa ja antakaa palautetta suuntaan tai toiseen, kuinka koette, että ne olisivat vielä paremmat.

Suosittu ja arvostettu Lions Quest koulutus jatkuu heti vuoden vaihteen jälkeen. Lukekaa siis ajankohtaiset aiheet alta ja kannustakaa aktiivisesti alueenne liikuntaohjaajia ja opettajia osallistumaan koulutukseen.

Lasten leijonahiihtoja kannustetaan järjestämään tänäkin talvena. Tämä lapsille tarkoitettu hyvän mielen aktiviteetti onkin jo joissakin klubeissa olemassa, muistakaa ilmoittaa aktiviteettinne mukaan, jotta teemme hyvän näkyväksi myös valtakunnallisella tasolla.

Piirijakouudistustyö ja suunnittelu on käynnistetty ja kirjeen viimeisessä artikkelissa laajemmin juttua tästä. Nyt jäsenistöllä on mahdollisuus kommentoida tätä ensimmäistä luonnosta uudesta piirijaosta. Kaikki kommentit pyydetään jättämään suoraan kirjallisesti allekirjoittaneelle vuoden loppuun mennessä. Tammikuun alussa, jos korona sallii, kuvernöörineuvosto kokoontuu jälleen hiomaan suunnitelmaa ja tekee tarvittaessa muutoksia. Tämä ehdotelma ei siis ole vielä valmis vaan ensimmäinen luonnos. Teitä tullaan tiedottamaan kaikista suunnitelmavaiheista myös jatkossa työn edetessä.

Muistutuksena vielä teille aiemmin lähettämäni jäsentyytyväisyyskysely, johon toivon, että löydätte aikaa vastata. Yhdessä kehitämme toiminnasta parempaa!

Mukavaa joulun odotusta!!

Susanna Jokiperä
Piirikuvernöörinne

Piirin kotisivuille muutoksia!

Homepage Domain HTML Web Design Concept

Jellona.info on päivitetty uuteen ulkoasuun ja toiminnallisuuteen. Piirin uutiset julkaistaan artikkeleina – näet kuvan ja jutun alun, klikkaamalla kuvaa pääset lukemaan koko artikkelin. Ylimpänä sivuilta löydät aina ajankohtaisimmat aiheet sekä piirikuvernöörin kirjeen. Työ on vielä kesken, joten ihan lopullisessa muodossaan sivut eivät ole; myös sisältöjä käydään vielä läpi. Tavoitteena on, että kotisivut palvelisivat sinua entistä paremmin ja tiedot löytyisivät sieltä helposti.

Lions Quest – ohjelma täyttää jo 30 vuotta

Korona-ajasta huolimatta Lions Quest Elämisentaitoja-ohjelma on pyörinyt syyskauden täydellä teholla ja kaikki koulutukset toteutettiin suunnitelmien mukaisesti. Lämpimät kiitokset B-piirin klubeille, jotka olette tukeneet opettajien pääsyä näille kursseille. Kurssien palaute on ollut todella loistavaa ja opettajat ovat saaneet työkaluja arjen pyöritykseen kouluissa.

Elämisentaitoja Lions Quest -peruskoulutus antaa 5 – 25 -vuotiaiden parissa toimiville opettajille ja kasvattajille käytännön työkaluja oppilasryhmien ryhmäyttämiseen ja elämäntaitojen harjoitteluun. Kevätkaudella 2021 tämä peruskoulutus järjestetään 4.-5.3.2021 Helsingissä. Nyt kannattaa ottaa yhteyttä jo lähialueiden kouluihin ja tarjota opettajille tätä kouluttautumismahdollisuutta.

Liikuntaseurojen valmentajille on tarjolla oma Elämisentaitoja -koulutus. Elämisentaitoja Lions Quest -koulutus auttaa valmentajaa ymmärtämään oman toimintansa vaikutuksia sekä miten ja millaisia taitoja 5 – 25 -vuotiaille lapsille ja nuorille tulisi lajitaitojen lisäksi opettaa. Urheiluharrastus on mahtava tilaisuus oppia toisten huomioimista, kärsivällisyyttä sekä vuorovaikutustaitoja – siis taitoja, joista lapset hyötyvät lopun elämäänsä. Koulutuksissa pohditaan myös palautteen antamista sekä muun muassa vanhempien roolia valmennustoiminnassa. Toistaiseksi valmentajien koulutus on maksutonta. Seuraava liikuntaseurojen valmentajille suunnattu kurssi on jo 23.1.2021 Vantaalla Tikkurilassa. Tätäkin koulutusta saa markkinoida lähialueen seuroille.

Lisätietoja Lions Quest- toiminnasta löytyy osoitteesta www.lionsquest.fi. B-piirin Lions Quest -toimikunnan puheenjohtajana autan mielelläni klubeja kaikissa Lions Quest -toimintaan liittyvissä asioissa. Minuun saa parhaiten yhteyden sähköpostitse kristiina.jantti(at)lions.fi.

Lasten Leijonahiihto

Yhteisen kampanjan tavoitteena on järjestää Lasten Leijonahiihdot tulevan hiihtokauden aikana, esim. hiihtoloma-aikaan, jolloin 4–12-vuotiaat lapset voivat kokeilla hiihtoa. Tänä talvena kampanjan tavoitteena on saada toteutettua valtakunnallisesti yli 100 tapahtumaa. Lumettomissa olosuhteissa tarjolla on vaihtoehtoinen ohjelma, joka on pian saatavilla liiton nettisivuilla. Myös omat mitalit tulevat joidenkin viikkojen päästä myytäväksi lions-verkkokaupan kautta.

Ilmoita siis oman klubisi lasten leijonahiihto kampanjaan mukaan tai ideoikaa tästä ihan uusi aktiviteetti klubille. Lisätietoja ja klubien ilmoittautumiset kampanjaan IPDG Erkki Lappi, p. 0400-557 136 tai erkki.lappi@lions.fi

Piirijakouudistustyön käynnistyminen

Porin kuvernöörineuvoston kokouksessa elokuussa saivat kuvernöörit tehtäväkseen valmistella Suomen uutta piirijakoa. Nykyisistä 14 piiristä vain puolet täyttävät kansainvälisen järjestömme elinkelpoisen piirin kriteerit. Jäsenmäärän piirissä tulee olla yli 1250 leijonaa. Kuvernöörit ottivat haasteen vastaan ja ovat tehneet ehdotuksen uudeksi piirijaoksi.

Taulukossa klubien ja jäsenmäärän kehitys vuosina 2009–2020:

Piirit ovat hallinnollinen organisaatio, joka tukee alueensa klubien ja jäsenten toimintaa. Piirit järjestävät koulutusta, seminaareja, tapahtumia ja tempauksia. Piiri huolehtii myös ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä. Jotta piirit pystyisivät palvelemaan alueidensa ja lohkojensa klubeja, on niiden oltava elinkelpoisia. On kyettävä arvioimaan millä klubi- lohko- ja aluerakenteella piirit voisivat tarjota parasta mahdollista palvelua. On pystyttävä näkemään palvelun laadun säilyminen vuosien päähän.

Uudistuksen perusajatuksena on, että piirit olisivat klubien- ja jäsenmäärien suhteen aika lailla samansuuruisia. Klubien lukumäärät ovat enintään 120 ja jäsenmäärät 2200–3000. Maantieteelliset seikat on otettu huomioon Lappia lukuun ottamatta, jotta klubivierailut olisi helppo toteuttaa. Kun pidetään piirin jäsenmäärä riittävän suurena, löydetään helpommin innokkaita virkailijoita myös piirin hallinnollisiin tehtäviin.


Uudessa piirijakoehdotuksessa Suomi on jaettu kahdeksaan uuteen piiriin. Uudet piirit perustetaan ns. puhtaalta pöydältä. Jokaiseen uuteen piiriin tulee klubeja vähintään kolmesta vanhasta piiristä ja piirit nimetään uudella tavalla. F = Finland 1-8

Kaavioissa avataan ehdotusta kokonaisuutena ja tarkemmin sekä nykyisen piirimme klubien sijoittumista uudella piirikartalla.

Uutta piirijakoa on mietitty huolella ja tarkasti harkiten, yllä mainitut seikat huomioiden. Itse uudistuksen toteutus riippuu monista eri tekijöistä, joita kuvernööri tiimi valmistelee. Nopeimmillaan uudistus voisi astua voimaan kauden 2023–2024 alussa. Eli 1.7.2023.


Jaa meidän hyviä juttuja muillekin