Järjestelmäkoulutusta klubien sihteereille ja admineille 3.11.2021 klo 18.00 🇸🇪

Jaa meidän hyviä juttuja muillekin

Oletko klubin sihteeri tai admin? Ovatko lionstoiminnassa käytettävät eri järjestelmät sinulle uusia tai tarvitsetko kertausta?

Osallistu klubien sihteereiden ja admineiden järjestelmäkoulutukseen 3.11.2021 klo 18.00 alkaen ravintola Niittylounaaseen (Pihatörmä 1b, Espoo) ja ota tarvittavat järjestelmät hallintaan. Koulutuksen jälkeen osaat tärkeimmät toimenpiteet ja raportointikin on helppoa kuin heinän teko.

Ilmoittaudu koulututukseen piirimme koulutusjohtaja Susanna Jokiperälle susanna.jokipera@lions.fi.


🇸🇪 Systemskolning för klubbens sekreterare och it-ansvariga 3.11.2021 kll.18.00

Är du klubbens sekreterare eller it-ansvarig? Är de systemen som används i lionsverksamheten nya för dig eller behöver du repetition?

Deltag i klubbsekreterarnas  och It-ansvarigas systemskolning 3.11.2021 kl. 18.00 på restaurang Niittylounas (Pihatörmä 1b, Espoo) och ta nödvändiga sysytem under kontroll. Efter skolningen behärskar du de viktigaste åtgärderna och rapporteringen går hur lätt som helst.

Anmäl dig till skolningen till skolningsledaren Susanna Jokiperä, susanna.jokipera@lions.fi.


Jaa meidän hyviä juttuja muillekin