Tietoiskut B-piirin klubien rahastonhoitajille syksyllä 2021 🇸🇪

Jaa meidän hyviä juttuja muillekin

Tule keskustelemaan B-piirin klubien rahastonhoitajien kanssa ajankohtaisista aiheista, joihin tällä hetkellä törmäämme. Vetäjinä toimivat Olli Pihjala ja Outi Syvänperä. Tarjolla on kolme tietoiskua ajankohtaisista aiheista Teams -kokouksina. Ensimmäinen järjestettiin 7.9. aiheesta tilinpäätös ja klubien kirjanpito-ohjelmat ja toinen 19.10. aiheesta pankit ja maksuliikenne. Kolmas tietoiskun on

  • marraskuussa 23.11. klo 18-19 aiheesta kassavirtasuunnittelu

Tietoiskuihin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Voit liittyä keskusteluun Teamsillä käyttäen linkkiä http://tiny.cc/lvlauz (sama kaikissa tilaisuuksissa).


🇸🇪 Informationstillfälle för B-distriktets kassörer på hösten 2021

Kom med och diskutera med B-distriktets klubbkassörer om de aktuella ämnen vi för närvarande stöter på. Skolningen dras av Olli Pihjala och Outi Syvänperä. Tre olka tilfällen om aktuella ämnen anordnas som Teams-möten. Det första ordnades 7.9. och behandlade bokslutet, det andra 19.10. om bank och penningtrafiken. Det tredje tillfället är i:

  • november 23.11. kl. 18-19 om kassaflödesplanering

Man behöver inte anmäla sig på förhand. Du kan koppla in dig i diskussionen på linken http://tiny.cc/lvlauz .


Jaa meidän hyviä juttuja muillekin