Me tulevaisuusmuotoilijoina

Jaa meidän hyviä juttuja muillekin

Epävarmuuden ja monimutkaisuuden sävyttämässä ajassa ‘Tulevaisuusleijonat’-lukupiiri järjesti ajatuksia herättävän yleisötapahtuman Rikhardinkadun kirjastolla, jossa esiintyi arvostettu tulevaisuusmuotoilija ja kirjailija Minna Koskelo. Koskelo inspiroi monipuolisen yleisön näkemään oman tulevaisuutensa ja ottamaan aktiivisen roolin sen muokkaamisessa, sen sijaan että seuraisimme sivusta, miten tulevaisuus tapahtuu meille. Tapahtuma synnytti ajatuksia siitä, kuinka haastavaa on ilmaista toivottuja tulevaisuuksia nopeasti muuttuvassa maailmassa. Tulevaisuusajattelun ja palvelumuotoilun asiantuntijana Koskelo tarjosi uusia näkökulmia konkreettisiin muutoksiin yksilön arjessa. ‘Tehtävänä tulevaisuus’ -kirjansa oivalluksilla rikastettu tilaisuus laajensi dialogia ‘Tulevaisuusleijonat’-yhteisön ulkopuolelle, kutsuen yleisöä osallistumaan erilaisten ja vaihtoehtoisten tulevaisuuksien visioimiseen.

Epävarmassa ja monimutkaisessa maailmassa tulevaisuusmuotoilija, tietokirjailija Minna Koskelo rohkaisee meitä visioimaan tulevaisuuksia ja astumaan aktiiviseen rooliin toimijoina sen sijaan, että seuraisimme sivusta, miten tulevaisuus tapahtuu meille.

Kysyttäessä ihmisillä on vaikeaa kuvailla toivomaansa tulevaisuutta. Tarvitsemme herätteitä ja entä jos -kysymyksiä avartamaan ajatteluamme. Kun Minna Koskelo tutustui tulevaisuustutkimukseen ja siihen, että pitkäjänteistäkin muutosta voi keksiä, hän jäi miettimään, mitä se tarkoittaa yksittäisen ihmisen arjessa. Siitä oli vaikea saada kiinni. Mitä tarvitaan aktiiviseen toimijuuteen?

Minna Koskelo on yhdistänyt tulevaisuusajattelun ja palvelumuotoilun. Minnan Tehtävänä tulevaisuus kirja herätti Tulevaisuusleijonissa paljon keskustelua. Laajensimme dialogia ja järjestimme avoimen keskustelutilaisuuden Rikhardinkadun kirjastossa Helsingissä.

Edessä on aina vaihtoehtoisia tulevaisuuksia

Edessämme on aina monia vaihtoehtoisia tulevaisuuksia. On tärkeää olla visioita, jotta tietää, mitä rakentaa. Paitsi tulevaisuuslukutaitoa tarvitsemme inhimillistä lämpöä, jossa toisia kohdellaan kumppaneina, ei kohteina. Entä jos -kysymys on avaa uusia näköaloja. Se toimii lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä. Entä jos uhka toteutuu? Entä jos tämä onnistuu? Entä jos olisi tulevaisuusministeri? Pelkät sanat eivät vielä avaa kaikkiin visioihin. Eräässä visualisoinnissa palkattiin vanha supersankari, joka synnytti vallankumouksen ikääntyneiden arvostamiseksi. Syntyi moni-ikäiset työpaikat jne. Entä jos muuttaisimme näkökulmaa niin, että ikääntyminen olisi sairaus, joka voidaan parantaa?

Tulevaisuus on jo täällä, se ei vaan ole tasaisesti jakautunut. Asenne ja arvot vaikuttavat siihen, mitä tehdään uudella tavalla. Muutosvauhti menee eri tahtiin eri alueilla. Yksittäiset tapahtumat voivat viestiä heikoista signaaleista, jotka ennakoivat trendejä. Aika näyttää, onko englantilaisen kosmetiikkayrityksen esimerkki, jossa yrityksen hallituksessa on luonto mukana, viesti trendistä. Tekoäly tuottaa koko ajan uusia sovelluksia, jotka tulevat mullistamaan elämän.

Vapaaehtoistyöllä voi vaikuttaa tulevaisuuteen

Vapaaehtoistyö tarjoaa paikan itsensä toteuttamiselle ja merkityksellisyyden kokemiselle. Tutkimus voi auttaa ymmärtämään paremmin vapaaehtoistyön merkitystä yhteiskunnalle. Yhteisöllisyys liittyy vapaaehtoistyöhön vahvasti, mutta on myös vaikea luopua vanhasta tehdäksemme tilaa uudelle. Se, että jotain on tehty pitkään jollain tavalla, luo turvallisuuden tunnetta. Päättäjiä saattaa pelottaa sanoittaa tulevaisuuksia, koska ne eivät välttämättä toteudu sellaisina. Lapsille ja nuorille Minna haluaa välittää viestin, ettei ikäväkään menneisyys määrittele tulevaisuutta. Uhkakuvista huolimatta myös toisenlainen maailma on mahdollinen. Me kaikki voimme vaikuttaa. Arvo muodostuu yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa.

Meneillään olevia trendejä:

  • työelämästä tulee inhimillisempää
  • arvokeskustelu lisääntyy
  • Ikäpositiivisuus

Minna on perustanut Futures Finland -verkoston ja ollut käynnistämässä Tulevaisuuspäivää.

Katso lisää:


Jaa meidän hyviä juttuja muillekin