TÄRKEÄÄ: Leijonat puhtaan veden puolesta – raportointi 11.11.2019 mennessä

Jaa meidän hyviä juttuja muillekin

Arvon Vesileijonat!

Tärkein lahjasi projektille on se korvaamaton aika, jonka olet hankkeelle antanut. Valtavan iso kiitos siitä sinulle!

Suomen Lions-liiton hallituksen toivomuksesta pyydämme sinua tekemään arvokkaan työsi näkyväksi ja kirjaamaan Leijonat puhtaan veden puolesta –hankkeelle tähän mennessä tekemät tuntisi ylös 13.8.2018 alkaen
ja toimittamaan ne Karoliinalle ma 11.11 klo 16 mennessä alla olevasta linkistä ladattavaan taulukkoon kirjattuna.
OHJE
– lataa liite: TUNTIKIRJANPITO_LPVP_2018-2020
– täytä taulukkoon tehdyt työtunnit
– tallenna taulukko uudella nimellä
* anna asiakirjalle tunnistettava, yksilöllinen nimi, että sen erottaa muista samanmuotoisista asiakirjoista
Esimerkiksi ”TUNTIKIRJANPITO_LPVP_2018-2020_<oma nimi>.xlsx”
– lähetä asiakirja sähköpostilla Karoliinalle (karoliina.vilander@lionstoimisto.fi)

Tässä ministeriöltä saamamme ohjeistus asiaan liittyen:

  • Hankkeen kokonaiskustannuksiin voidaan sisällyttää vastikkeetta tehtävää työtä, joka on välttämätön hankkeen toteuttamiseksi.
  • Työ voi olla esimerkiksi yleishyödyllisten yhdistysten tai järjestäytyneiden osakaskuntien jäsenkunnan osaamisen hyödyntämistä talkoo- tai vapaaehtoistyönä. 
  • Henkilö, jolle maksetaan hankkeesta palkkakustannuksia, ei voi kirjata hankkeelle talkoo- tai vapaaehtoistyötunteja.
  • Vastikkeettomaksi työksi ei lasketa tilaisuuteen tai koulutukseen osallistumista, ellei henkilöllä ole aktiivista roolia tilaisuudessa esimerkiksi esittäjänä.
  • Vastikkeetta tehdyn työn arvona pidetään 15 euroa tunnilta työn tekijää kohden.
  • Työstä on pidettävä tuntikirjanpitoa, joka toimitetaan ministeriöön pyydettäessä.

Neuvomme mieluusti sinua mikäli sinulla on kysyttävää kirjauksiin liittyen.

Ystävällisin terveisin,

Karoliina, Tiitus ja Mika

 

Bästa Vattenlejon!

Din viktigaste gåva till projektet är den ovärderliga tiden du har gett projektet. Ett stort tack för de!

Finlands Lionsförbunds styrelse önskar att du synliggör ditt värdefulla arbete och uppger de timmarna från och med 13.08.2019 och till dags datum och sänder den ifyllda blanketten till Karoliina senast måndag 11.11.2019 och senast kl. 16.00. Blankett finns i bilagan.

Här är de direktiv vi fått från miniseriet:

• Den totala kostnaden för projektet kan omfatta arbete som är nödvändigt för genomförandet av projektet, kostnadsfritt.
• Arbetet kan till exempel involvera användning av medlemmar i ideella organisationer eller organiserade partnersorganisationers som med sitt kunnande ställer upp med frivilligt arbete.
• Den som får lön eller arvode för arbete inom projektet kan inte uppges som frivillgt arbete.
• Deltagande i evenemanget eller utbildningen, räknas inte som frivilligt arbete, såvida inte personen har en aktiv roll i evenemanget, till exempel som föreläsare/föredragshållare.
• Värdet på kostnadsfritt arbete anses vara 15 euro per timme per arbetare.
• Över arbetet bör göras timregister som vidarebefordras till ministeriet på begäran.

Vi informerar gärna om du har några frågor om publicering.

Vänliga hälsningar

Karoliina, Tiitus och Mika

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Karoliina Vilander,TaM

Leijonat puhtaan veden puolesta – hankkeen projektipäällikkö
Suomen Lions-liitto ry
+358440900912
karoliina.vilander@lionstoimisto.fi
www.puhtaatvedet.lions.fi


Karoliina Vilander, MA

Project Manager
Lions for clean waters
The Association of Finnish Lions Clubs

Ympäristöministeriön rahoittama Leijonat puhtaan veden puolesta – hanke toteuttaa osaltaan Suomen vesienhoidon ja merenhoidon toimenpideohjelmia, joissa esitetään toimet vesien hyvän tilan saavuttamiseksi. Lisäksi hanke toteuttaa hallituksen Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön – kärkihanketta.

 


Jaa meidän hyviä juttuja muillekin