B-piirin koronatiedote

Jaa meidän hyviä juttuja muillekin

 

B-PIIRIN SUOSITUKSET KLUBEILLE KORONAVIRUSTILANTEESSA

Ihmisten huoli koronavirustilanteesta on kasvanut. Jäsenistöstämme merkittävä osa kuuluu riskiryhmään verrattuna koko väestöön. Loppukädessä vastuu virustilannetta ehkäisevän käytännön toteutuksesta jää pitkälti ihmisten ja yhteisöjen varaan. Me ihmiset sekä meidän turvallisuutemme ja hyvinvointimme ovat leijonatoiminnassa kaikkein tärkeimpiä asioita.

Piirimme suositukset klubeille ovat seuraavat:

  • Seuratkaa Suomen hallituksen suosituksia. Ne löytyvät osoitteesta https://bit.ly/2U2Bwbl
  • Siirtäkää tapahtumia, välttäkää fyysisiä kokoontumisia ja suosikaa virtuaalikokouksia sekä sähköisiä yhteyksiä. Vuosikokouksia voi myös siirtää. Ihmisten turvallisuus on sääntöjä tärkeämpää.
  • Jos klubissanne tulee sairastumisia, sairastuneet voivat kokea alakuloa ja ahdinkoa. Tukekaa heitä.
  • Ennen kaikkea käyttäkää tervettä järkeä järjestäessänne tapaamisia ja tapahtumia.

Vaikka et itse kuulu tai tunne kuuluvasi riskiryhmään, lähipiirissäsi on todennäköisesti tähän ryhmään kuuluva yli 60-vuotias, jolla voi olla jokin krooninen sairaus, kuten esimerkiksi astma. Pitäkäämme siis omasta ja kanssaihmistemme turvallisuudesta huolta. Me voimme myös oppia tästä poikkeuksellisesta tilanteesta ja kehittää toimintatapojamme entistä vastuullisimmiksi.

Toivotamme kaikille tsemppiä,

Piirikuvernööritiimi tukenanne: Kristiina, Susanna, Mika ja Sanna

Sama tiedote tulostettavassa muodossa löytyy Täältä


Jaa meidän hyviä juttuja muillekin