Aktiviteettipaja 2 – Uusiksi meni!

Jaa meidän hyviä juttuja muillekin

Aktivitetssmedja 2 – Nya idéer

Ti 27.10.20 klo 18.00

Ravintola Niittylounas, Pihatörmä 1B, Espoo

Koronatilanteessa moni klubi joutui luopumaan perinteisistä aktiviteeteistaan. Ilman mielekästä tekemistä ja palvelutyötä klubille ei ole tarvetta. Tässä aktiviteettipajassa pohdimme turvallisia tapoja auttaa, kevyempiä pop up -aktiviteetteja ja erilaisten klubien perustamista. 

Ilmoittautumiset ruokailun ja tilan organisoinnin vuoksi viimeistään 23.10.20 sanna.mustonen@lions.fi. Osallistujia max 15.

Oma maski mukaan!

På grund av Koronasituationen har många klubbar varit tvungna att överge sina traditionella aktiviteter. Utan något meningsfullt att göra och utan service jobb finns inget behov av en klubb. I denna aktivitetssmedja överväger vi olika sätt att hjälpa, lättare pop up -aktiviteter samt idéer om grundandet av olika nya klubbar.

Anmälningar p.g.a. måltids- och utrymmesarrangemang senast den 23.10.20 sanna.mustonen@lions.fi. Max 15 deltagare.

Tag egen ansiktsmask med!

Sanna Mustonen

GLT, koulutusjohtaja


Jaa meidän hyviä juttuja muillekin