Distriktsguvernörens brev november 2020

Jaa meidän hyviä juttuja muillekin

Ärade B-distriktets lejon, partners och leos

I detta brev hittar ni modellstadgar för klubben. Varje klubb borde vid behov uppdatera sina stadgar. Aktuellt är också att justitieministeriet har förlängt möjligheten att hålla föreningarnas möten på distans.

Med tydlig hänvisning till årets tema ”Teemme hyvän näkyväksi-Vi gör det goda synligt” behandlas också informationsverksamhet och marknadsföring samt distriktets facebook-grupp till vilken alla facebook-användare förhoppninsvis ansluter sig ifall de ännu inte är medlemmar. Som socker på bottnen finns också en SOME-utmaning för klubbarna, vilken publicerats på distriktsforumet.

Följande aktivitetssmedja 3 hålls även denna månad, samt information om Lions Quest skolning. Närmare information nedan.

Slutligen planerar vi att 2.12.2020 ordna ett Lions-info skräddarsytt för region III, vid vilket vi även skall diskutera aktiviteter under corona-tiden. Skolningen sker på två språk. Det är önskvärt att alla klubbar är representerade. Anteckna tillfället i er kalender redan nu.

Glädje i höstmörkret!

Susanna Jokiperä
Er distriktsguvernör


Klubbarnas nya modellstadgar

Klubbarnas modellstadgar är nu förnyade. I de nya stadgarna har man strävat till att förverkliga klubbarnas önskemål om mer flexibilitet och möjligheter att delta i mötena på distans. Det lönar sig absolut att bekanta sig med modellstadgarna och överväga om de skulle tjäna klubbens verksamhet bättre än de nuvarande. Beakta dock era egna stadgars bestämmelser om hur stadgeändringar skall beslutas.

På förbundets hemsidor mer information i ärendet, tyvärr endast på finska

https://www.lions.fi/jasenille/lionstoiminnan_saantoja/index.pl (kräver inloggning)


Justitieministeriet har beviljat tilläggstid till 30.6.2021 att hålla möten på distans

Nu då klubbarna funderar på hur höstens möten skall ordnas, ges här till kännedom justitieministeriets information 3.10.2020 gällande en temporär lag som är i kraft till 30.6.2021:

https:/ https://oikeusministerio.fi/sv/-/bolag-andelslag-och-foreningar-kan-ordna-moten-pa-distans-aven-i-fortsattningen

Eftersom klubbarna av naturliga skäl inte hunnit ändra sina stadgar i enlighet med de nya modellstadgarna är det här ett välkommet besked, vilket det lönar sig att dela vidare.

Märk dock, att t.ex. klubbens årsmöte bör ha en fysisk plats (adress) till vilken det är möjligt för deltagare att komma – dock med beaktande av eventuella coronarestriktioner.


Vill du ge ditt bidrag till distriktets informationsverksamhet och marknadsföring?

Hjälp behövs och uppskattas!

Är du intresserad av att skriva; t.ex. att skriva längre redaktionella texter eller texter av mer informativ natur?

Är du intresserad av att hjälpa till med uppdatering av hemsidorna?

Är du intresserad av sociala media?

Tar du gärna fotografier eller är du intresserad av videofilmande?

Man behöver inte vara professionell – man lär sig av att göra och det finns hjälp att få.

Tag modigt kontakt, så kan vi diskutera vad som för dig skulle vara ett lämpligt sätt att medverka.

Jag ser fram emot din kontakt: 040 822 46 16 / Päivi Lindroos


FB: Lions B-distrikts egna inlägg – Det lönar sig att komma med!

Vi kommer att använda Facebook mer och mer i vår information. Nu lönar det sig att komma med i vår gemensamma informations- och diskussionsgrupp: Lions B-strikts egna inlägg (nytt namn, gammal grupp). Till den kan du alltså också själv posta och dela med dig dina inlägg till andra lions.


Klubbarnas FB-tävling har startat! Du kan vinna ett stipendium på 500 euro!

Distriktsforumet har publicerat en facebook-tävling för klubbarna. Tävlingstiden är 8.10.2020 – 31.3.2021.

Den klubb som under tävlingstiden får flest likes för något som publicerats på klubbens egna sidor eller för delade postningar belönas på distriktets årsfest med ett hisspris samt ett stipendium värt 500 euro. Stipendiet kan klubben använda som den vill för marknadsföring i samband med någon aktivitet.

Nu lönar det sig att posta!


Aktivitessmedjan 3 – Ungdomsutbyte och ARS

Tisdag 24.11.2020 kl. 18.00

Restaurant Niittylounas, Gårdsbrinken 1B, Esbo

Vid den här aktivitetssmedjan kommer ni att få höra det senaste om ungdomsutbyte, och vilket läget är gällande ansökningar och läger för sommaren 2021. Som andra ämne senaste nytt gällande Arne Ritari-stiftelsen (ARS).Kom och lyssna till de nya reglerna gällande ansökan om bidrag och hör er för om just ert projekt kunde duga för en ansökan.

Med tanke på måltid och utrymmen ber vi er senast 20.11.2020 anmäla er till

sanna.mustonen@lions.fi

Tag med egen ansiktsmask!

Sanna Mustonen


Lions Quest!

Coachningen av den svenskspråkiga tränaren börjar igen. I början av 2021 måste en svenskspråkig publik hittas för den sista fasen av att coacha en ny tränare. Alla svenskspråkiga klubbar är välkomna för detta arbete.

DISTRIKT 107-B
Lions Club International

Distriktsguvernör:
DG 2020-2021 Susanna Jokiperä, LC Espoo/City
Tel. 040-769 9544

vicedistriktsguvernörer:
Mika Pirttivaara 050-433 5803 och Aki Naukkarinen 0500-726 155

e-post: förnamn.efternamn@lions.fi


Jaa meidän hyviä juttuja muillekin