HAKU: 2. VDG tehtävään käynnissä 🇸🇪

samma på svenska

Haluatko auttaa muita tekemään monella tapaa hyvää? 

Haluatko tulla mukaan luomaan uusia tuulia piirimme lionstoimintaan?

Kiinnostaako sinua toimia näköalapaikalla menevässä ja iloisessa porukassa?

Haku 2. VDG:ksi kaudelle 2021-2022 on nyt avoinna. Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on, että olet toiminut klubisi presidenttinä sekä piirin hallituksessa lohkon puheenjohtajana. Lähetä siis vapaamuotoinen hakemuksesi, suostumuksesi 2. VDG-tehtävään sekä klubisi kannatustodistu piirikuvernöörille 15.1.2021 mennessä sähköpostitse: susanna.jokipera@lions.fi


Sökningen till andra VDG posten är igång

Vill du hjälpa andra att göra gott på många sätt?

Vill du vara med och skapa nya vindar innom lionsverksamheten i vårt distrikt?

Är du intresserad av att fungera på en utsiktsplats i ett framåtgående och glatt gäng?

Sökningen till andra VDG posten för verksamhetsåret 2021-2022 är nu öppen. Behörighetskravet till uppgiften är att du har fungerat som president i din klubb samt att du har fungerat som zonordförande i distriktstyrelsen. Skicka din fritt formulerade ansökan, ditt samtycke till andra VDG-posten samt ett understödsintyg från din egen klubb till distriktsguvernören per e-post senast den 15.1.2021: susanna.jokipera@lions.fi