HAKU: 2. VDG tehtävään käynnissä 🇸🇪

Jaa meidän hyviä juttuja muillekin

samma på svenska

Haluatko auttaa muita tekemään monella tapaa hyvää? 

Haluatko tulla mukaan luomaan uusia tuulia piirimme lionstoimintaan?

Kiinnostaako sinua toimia näköalapaikalla menevässä ja iloisessa porukassa?

Haku 2. VDG:ksi kaudelle 2021-2022 on nyt avoinna. Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on, että olet toiminut klubisi presidenttinä sekä piirin hallituksessa lohkon puheenjohtajana. Lähetä siis vapaamuotoinen hakemuksesi, suostumuksesi 2. VDG-tehtävään sekä klubisi kannatustodistu piirikuvernöörille 15.1.2021 mennessä sähköpostitse: susanna.jokipera@lions.fi


Sökningen till andra VDG posten är igång

Vill du hjälpa andra att göra gott på många sätt?

Vill du vara med och skapa nya vindar innom lionsverksamheten i vårt distrikt?

Är du intresserad av att fungera på en utsiktsplats i ett framåtgående och glatt gäng?

Sökningen till andra VDG posten för verksamhetsåret 2021-2022 är nu öppen. Behörighetskravet till uppgiften är att du har fungerat som president i din klubb samt att du har fungerat som zonordförande i distriktstyrelsen. Skicka din fritt formulerade ansökan, ditt samtycke till andra VDG-posten samt ett understödsintyg från din egen klubb till distriktsguvernören per e-post senast den 15.1.2021: susanna.jokipera@lions.fi


Jaa meidän hyviä juttuja muillekin