2VDG haku on päällä 🇸🇪

Jaa meidän hyviä juttuja muillekin

Haluatko auttaa muita tekemään monella tapaa hyvää? 

Haluatko tulla mukaan luomaan uusia tuulia piirimme lionstoimintaan?

Kiinnostaako sinua toimia näköalapaikalla menevässä ja iloisessa porukassa?

Haku 2. varapiirikuvernööriksi kaudelle 2022 – 2023 on nyt avoinna. Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on, että olet toiminut klubisi presidenttinä sekä piirin hallituksessa jossain seuraavista viroista: alueen puheenjohtaja, lohkon puheenjohtaja, piirisihteeri tai piirin rahastonhoitaja.

Lähetä siis vapaamuotoinen hakemuksesi, suostumuksesi 2VDG-tehtävään sekä klubisi kannatustodistus piirikuvernöörille 15.1.2021 mennessä sähköpostitse: mika.pirttivaara@lions.fi

TAI: Oletko kiinnostunut piirin toiminnasta, mutta et vielä 2. varapiirikuvernöörin tehtävästä? Ehkä sinua kiinnostaa jäsen-, palvelu- tai koulutusasiat?

Tai joku piirin toimikunnista, kuten Lions Quest, KiTeNet, ARS, Diabetes, nuorisovaihto, ympäristö, jne.

Tai ehkä haluaisit lohkon puheenjohtajaksi?

Kuten Lions-liiton puheenjohtaja Sanna Mustonen kirjoittaa marraskuun uutiskirjeessä: tule mukaan vaikuttamaan ja ilmianna itsesi!
Ota yhteyttä 1VDG Aki Naukkariseen: aki.naukkarinen@lions.fi / puh. 0500 726 155

Liitteet


🇸🇪 Sökningen till andra VDG posten är igång

Vill du hjälpa andra att göra gott på många sätt?

Vill du vara med och skapa nya vindar innom lionsverksamheten i vårt distrikt?

Är du intresserad av att fungera på en utsiktsplats i ett framåtgående och glatt gäng?

Sökningen till andra VDG posten för verksamhetsåret 2022-2023 är nu öppen. Behörighetskravet till uppgiften är att du har fungerat som president i din klubb samt att du har fungerat i distriktstyrelsen som zonordförande, regionordförande, distriktets sekreterare eller distriktets kassör

Skicka din fritt formulerade ansökan, ditt samtycke till andra VDG-posten samt ett understödsintyg från din egen klubb till distriktsguvernören per e-post senast den 15.1.2022: mika.pirttivaara@lions.fi

ELLER: Är du intresserad av distriktets verksamhet, men ännu inte i tjänsten som 2:e vice distriktsguvernör? Kanske är du intresserad av medlemskap, service eller utbildningsfrågor? Eller någon av distriktskommittéerna, som Lions Quest, KiTeNet, ARS, Diabetes, Ungdomsutbyte, Miljö m.m. Eller kanske du skulle vilja vara zonordförande?

Som Sanna Mustonen, ordförande i Lions förening, skriver i novembers nyhetsbrev: kom och gör skillnad!

Kontakta 1VDG Aki Naukkarinen på aki.naukkarinen@lions.fi / tel. 0500 726 155

Bilagor


Jaa meidän hyviä juttuja muillekin