Strategiatyö tehdään yhdessä

Jaa meidän hyviä juttuja muillekin

Viime syksynä käynnistyi strategiamme uudistaminen. Sen viitekehyksenä toimii Lions Internationalin strategia. Tavoitteena on, että piirit ja liitto pystyvät tukemaan klubeja palvelutehtävässään entistäkin paremmin.

Strategiatyötä vie eteenpäin työryhmä, jossa on jäseniä 13 piiristä. Minä edustan B-piiriä. Työryhmä on jakautunut kolmeen tiimiin. Visio, missio, arvot ja jäsenkokemus –tiimi keskittyy sisällöllisiin teemoihin. Roolit, tehtävät, rakenteet ja toimialat –tiimi pohtii toimintatapoja ja niiden kehittämistä. Kolmannen tiimin muodostaa viestintä- ja markkinointi, jota tehdään yhdessä liiton viestintäyksikön kanssa. Ryhmän vetovastuu on jaettu kahdelle puheenjohtajalle – Nina Moilanen (LC Vihti) ja Timo Tanskanen (LC Paattinen).

Kaikilla leijonilla ja sidosryhmillä on mahdollisuus osallistua strategian tekemiseen

Strategian aktiivinen työstö tapahtuu toimintakaudella 2022-2023. Strategia on tarkoitus hyväksyä vuoden 2023 vuosikokouksessa Espoossa.

Kuvernöörineuvoston kokouksissa piirikuvernöörit pääsevät osallistumaan strategiatyöhön. Tämän lisäksi piirikuvernöörit edistävät työtä omissa piireissään. Piireistä on nimetty myös strategialähettiläitä, jotka toimivat viestinviejinä klubien ja strategiaryhmän välillä.

Jokaisessa klubissa järjestetään syksyn aikana arvokeskustelut strategiatyön osana. Jäsenillä on myös mahdollisuus antaa kehittämisehdotuksiaan LION-viestien kyselyissä sekä jäsenkyselyissä.

Lisäksi syksyllä 2022 järjestetään työpajoja piirien ja liiton toimialojen kesken.

Tutustu Strategia 2030 osioon lions.fi sivustolla: https://www.lions.fi/jarjesto/suomen-lions-liitto-jarjestona/lions-2030-strategia/

Kun klubinne on pitänyt arvokeskustelun, pyydämme teitä lähettämään sen tulokset sähköpostilla minna.k.sneck@gmail.com ja aki.naukkarinen@lions.fi

Mukavaa aktiivista strategiakautta 2022-2023 meille kaikille!


Jaa meidän hyviä juttuja muillekin