Piirineuvoston jäsenen esittely: Maj-Len Roos, Zonordförande 2022-23

Jaa meidän hyviä juttuja muillekin

Mikä on toimenkuvasi B-piirissä?

Som zonordförande kommer jag att sammankalla zonens alla 5 klubbars representanter och diskutera klubbarna verksamhet.

Mistä klubista tulet?

LC Karis-Karjaa rf

Miten ja milloin sinusta tuli leijona?

Vårvintern 2014 blev jag tillfrågad om jag var intresserad av att bli medlem och valdes in i april 2014.

Mikä on mielestäsi parasta lionstoiminnassa?

Det bästa med att vara med i Lions-rörelsen är att vi är många som tillsammans hjälps åt att hjälpa. Många par händer uträttar så mycket mer än ett enda par. Och nya vänskaper föds.

Mitä tavoitteita sinulla on tälle kaudelle?

Min ambition är främst att se hur klubbarna och klubbarnas medlemmar har det. Mår inte klubben bra så mår inte medlemmarna bra och då lider också hjälpverksamheten. Coronapandemin kan ha och har satt käppar i hjulen för många evenemang som är de viktigaste inkomstkällorna och därav lider hjälpverksamheten ekonomiskt.

Mistä olet kotoisin ja missä asut nyt?

Jag är född i Esbo och bor nu i Karis.
Har också bott på Åland och i Sverige.

Onko sinulla muita harrastuksia?

Har sedan liten tyckt om att planera och kreera. Det har påverkat mitt yrkesval som grafisk designer och också min fritid. Det föds nya idéer så det blir rätt många besök i både järnhandel, brädgård och inredningsaffärer.

Voitko kertoa jonkin hauskan lions-muiston?

De roligaste minnena kommer nog från Ank-racen, klubbens största evenemang med många besökare.

Yhteystiedot

Puhelinnumero: 0400444658


Jaa meidän hyviä juttuja muillekin