Strategiatyö etenee-sinun näkemyksesi on tärkeä

Jaa meidän hyviä juttuja muillekin

Arvokysely sulkeutui lokakuun lopussa ja vastauksia saatiin kohtuullisen mukava määrä eli noin 3000 kappaletta. Kyselyn vastauksissa ei ollut eroja siinä, kuinka kauan vastaaja oli ollut klubin jäsenenä. Keskeisiä esiin nousseita asioita olivat paikallisuus, vapaaehtoisuus, palvelu, auttaminen, uusiutumisen tärkeys, arvopohjaisuus, merkityksellisyys, yhdessä tekeminen. Lisäksi toivottiin enemmän tekemistä kuin varainkeruuta. Nuoret ja lapset olivat kohderyhmänä. Kysely osoittaa sen, että hyvässä seurassa on mukava tehdä vahvasti arvopohjaisia asioita. Leijonaan voi luottaa ja leijona auttaa.

Vaikka kyselyyn vastaamisen määräaika päättyi, klubit voivat edelleen käydä arvokeskusteluja. Arvokeskustelu strategian valmistelun yhtenä muotona on tärkeää- mutta se on myös tärkeää klubien oman toiminnan kirkastamisessa. Lähes 90 % jäsenkyselyyn vastanneista oli miltei samaa mieltä tai täysin samaa mieltä klubin arvokeskustelun tärkeydestä. Vielä siis kannattaa virittää keskusteluja vaikka yhteisen illanvieton yhteydessä. Klubien keskustelujen tulokset voi toimittaa Heikki Hartikaiselle (heikki.hartikainen@lions.fi), joka kirjaa ylös arvoja ja sloganeita.

Runsasta jäseniltä saatua kyselyaineistoa sekä piirien ja toimialojen työpajoista saatua materiaalia hyödynnettiin strategiatyöryhmän työpajassa 5.-6.11. Siellä ryhmä sai valmiiksi ehdotukset visioksi, missioksi ja arvoiksi sekä aihiot strategisiksi tavoitteiksi. Ehdotukset käsitellään kuvernöörineuvostossa Turussa 26.-27.11 samoin kuin aihiot strategisiksi tavoitteiksi ja toimenpideohjelmiksi. Tammikuussa 9.-21. kysellään myös jäsenten näkemyksiä strategisista tavoitteista ja toimenpiteistä.

Maaliskuun kuvernöörineuvostossa hyväksytään tavoitteet ja toimenpiteet sekä yritetään paketoida strategiaesitystä kesäkuun vuosikokoukselle. Strategiatyöryhmä järjestää maaliskuussa myös webinaarin, jossa kokonaisuutta esitellään avoimesti. Lisäksi pyrimme tuottamaan strategiasta materiaalin sekä vaihtoehtoisen videon piirien vuosikokouksissa esiteltäväksi.

Strategian linjaukset ovat tärkeitä, mutta vähintään yhtä tärkeää on strategian toimeenpano eli miten klubit toteuttavat strategiaa käytännössä.  Siksi olisi hyvä, että jo keväällä lohkareita ja pressoja voitaisiin valmentaa seuraaviin strategia-askeliin.

Jos haluat lisäinfoa, ole yhteydessä minuun: minna.k.sneck@gmail.com, 040 861 4547, piirikuvernööri Aki Naukkarinen aki.naukkarinen@lions.fi tai strategialähettiläs Heikki Hartikainen, heikki.hartikainen@lions.fi


Jaa meidän hyviä juttuja muillekin