Pilottiklubitoiminta käynnistyy voimakkaasti Lionsien Suomen B-piirissä

Jaa meidän hyviä juttuja muillekin

hyviä uutisista strategian toimeenpanon saralla. Syksy on tuonut mukanaan vilkasta toimintaa, kun strategian toimeenpanon tuki -ryhmä on aloittanut työskentelynsä.

Tukityöryhmän pääpaino on ollut pilottiklubitoiminnan käynnistämisessä. Tähän mennessä mukaan on ilmoittautunut 25 klubia 11 eri piiristä. Valitettavasti edustusta ei ole vielä kaikista piireistä, mutta toiveissa on saada mukaan vielä lisää klubeja.

Pilottiklubitoiminnassa keskitytään klubin jäsenkokemuksen kehittämiseen. Klubit pääsevät testaamaan marraskuussa klubin jäsenhyvinvointikyselyä, jonka on tarkoitus olla kaikkien klubbien käytössä tammikuusta alkaen. Lisäksi pilottiklubeille tarjotaan talven aikana kolmen kerran sosiaalisen median koulutus.

Pilottiklubimalli perustuu yhdessä oppimiseen ja oivaltamiseen. Osallistuvilta klubeilta edellytetään halua altistua muutokselle, keskustelulle ja kokeiluille. Tärkeintä on halu kehittää omaa toimintaa, eikä klubien tarvitse olla täydellisiä ”malliklubeja”. Yhteinen tavoite on toiminnan parantaminen ja halu jakaa osaamista ja ideoita muiden kanssa.

Strategia on avainasemassa Lionsien Suomen B-piirissä, ja strategialähettiläät ovat tärkeä resurssi klubien tukemisessa. Heillä on mahdollisuus vastata klubien peruskysymyksiin toiminnan kehittämisestä liittyen. Klubin kahdesta keskeisestä vastuualueesta – Jäsenkokemuksesta ja Palvelun vaikuttavuudesta – kerrotaan kuvaavasti Club Heart -kuvan avulla.

Strategian toimeenpanon tiiviitä videoita on myös luvassa piireille ja klubeille. Näillä videoilla tiedotetaan strategiasta ja tuodaan esiin uusia teemoja.

Lisätietoja:

  • Pilottiklubit
  • Strategiasivu
  • Kansainvälisillä verkkosivuilla on uusia some-materiaaleja, mukaan lukien muokattavat Canva-pohjat: linkki
  • Kansainvälisiltä nettisivuilta löytyy yksi toteutusversio alueellisesta palvelutarvekartoituksesta – paikalliskumppanuuksien kehittämisestä: linkki

Jaa meidän hyviä juttuja muillekin