Lions-liiton vuosikokouksessa hyväksyttiin ”Kutsu Lioniksi” -hanke

Jaa meidän hyviä juttuja muillekin

Suomen Lions-liiton vuosikokous pidettiin 25. toukokuuta 2024 Turun Logomossa, joka on yksi Turun tunnetuimmista kulttuurikeskuksista. Logomo tarjoaa monipuoliset ja modernit tilat erilaisille tapahtumille. Tänä vuonna vuosikokouksessa käsiteltiin varapuheenjohtajapäätöksen lisäksi merkittävä päätös kolmivuotisesta ”Kutsu Lioniksi” -hankkeesta osana budjettipäätöstä.

Kokouksen avaus ja osallistujat

Vuosikokous alkoi perinteisellä testiäänestyksellä, jossa kantarelli valittiin ylivoimaisesti herkullisimmaksi sieneksi. Tämä sai ehkä kokouksen suurimmat taputukset. Kokouksessa oli edustettuna 302 klubia eri puolilta Suomea.

Puheenjohtajan valinta

Liiton uudeksi puheenjohtajaksi valittiin normaaliin tapaan varapuheenjohtaja eli Nina Moilanen (LC Vihti). Äänestystä ei tarvittu, koska vastaehdokkaita ei ollut. Valinnan jälkeen Moilanen piti puheen, jossa hän korosti toiminnan merkityksellisyyttä ja sen mitattavuutta. Hän painotti myös jäsenkehityksen tasaamisen ja uuden nousun tärkeyttä, erityisesti ”Kutsu Lioniksi” -kampanjan avulla. Moilasen slogan tulevalle kaudelle on ”Tehdään yhdessä merkityksellisiä tekoja”.

Marsa Bäck haastattelee vastavalittua uutta puheenjohtajaa Nina Moilasta.

Varapuheenjohtajan valinta

Uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin Antti Juva (LC Tampere/Kaukajärvi). Hänen vastaehdokkaanaan oli Björn Hägerstrand (LC Åland Culinaria). Molemmat ehdokkaat esittivät vahvoja kampanjoita ja toivat esille merkittäviä saavutuksiaan ja visioitaan Lions-toiminnassa. Äänestyksen tuloksena Antti Juva valittiin uudeksi varapuheenjohtajaksi.

Marsa Bäck haastattelee vastavalittua uutta varapuheenjohtajaa Antti Juvaa.

Toimituksemme pika-kyselyssä paikan päällä molempia pidettiin hyvinä vaihtoehtoina ja jopa toivottiin, että Björn asettuisi uudestaan ehdolle ensi vuonna.

Tarkastellaan heidän taustojaan, kampanjateemojaan ja visioitaan Lions-toiminnan tulevaisuudesta.

Varapuheenjohtajaehdokas Antti Juva (LC Tampere/Kaukajärvi)

Tausta ja kokemus:

 • Juva on kotoisin Uudestakaupungista ja asuu nykyään Tampereella.
 • Hänellä on diplomi-insinöörin tutkinto ja pitkä ura teknologialiiketoiminnan ja -projektien johtotehtävissä.
 • Hän on toiminut Lions-klubin presidenttinä ja sihteerinä useita kertoja sekä ollut aktiivinen piiritasolla.

Kampanjateemat:

 • Klubilähtöisyys: Juva korostaa, että klubi on Lions-toiminnan ydin, ja klubeja tulee tukea niiden palvelutyössä.
 • Yhdessä tekeminen: Hän painottaa yhteistyön merkitystä sekä klubeissa että piiritasolla.
 • Varainhankinnan monipuolistaminen: Juva haluaa vahvistaa Lions-liiton taloudellista perustaa yhteistyökumppaneiden ja rahallisten tukijoiden avulla.
 • Euroopan aluetoimisto: Hän ehdottaa eurooppalaisen aluetoimiston perustamista tehostamaan Lions-tavaroiden ostologistiikkaa.

Visio:

 • Juvan visio on rakentaa vahvempi ja yhtenäisempi Lions-liitto, jossa klubit saavat tarvitsemansa tuen ja resurssit menestyäkseen.

Varapuheenjohtajaehdokas Björn Hägerstrand (LC Åland Culinaria)

Tausta ja kokemus:

 • Hägerstrandilla on 24 vuoden kokemus Lions-palvelusta ja yli 20 Lions-konferenssia takanaan.
 • Hänellä on 30 vuoden johtamiskokemus liike-elämästä, politiikasta ja muista organisaatioista.
 • Hän on kansainvälisesti sertifioitu Lions-kouluttaja ja saanut 36 kunniamerkkiä.

Kampanjateemat:

 • Kaksikielisyys: Hän puhui kampanjassaan tasapuolisesti suomeksi ja ruotsiksi (äidinkieli).
 • Kansainvälisyys: Hägerstrand korosti kansainvälisen kokemuksen ja verkostojen merkitystä Lions-toiminnassa.
 • Modernisointi ja näkyvyys: Hän haluaa modernisoida Lions-projekteja ja lisätä toiminnan näkyvyyttä.
 • Hauskanpito: Hän esitteli ”Hauskaa yhdessä” -työkalut klubeille.
 • Partnershipit: Hägerstrand haluaa tehdä yhteistyötä Suomen kauppakamarin kanssa ja lisätä harrasteklubeja.

Visio:

 • Hägerstrand pyrkii tekemään Lions-toiminnasta modernimpaa, näkyvämpää ja hauskempaa sekä vahvistamaan kansainvälisiä yhteyksiä ja yhteistyötä.

Klubialoite: Aurinkokeitinaloite

Ehdotuksessa Suomen Lions-klubit voisivat kahden seuraavan toimintakauden aikana lahjoittaa aurinkokeittimiä Keniaan. Aloitteen tavoitteena on auttaa paikallisia kyläyhteisöjä parantamaan elintasoa ja ehkäisemään ilmastonmuutosta. Kuvernöörineuvosto ehdotti aloitteen hylkäämistä, mutta sen kannattajat pitivät hanketta tärkeänä ja esittivät vahvoja perusteluja aurinkokeittimien tarpeellisuudesta. Äänestystulos oli tiukka, ja lopulta aloitteen puolesta äänesti 43% osallistujista ja aloite hävisi äänestyksen.

Asiantuntijamme analysoivat hanketta ja se todettiin useista syistä erinomaiseksi ja tulemme varmasti kertomaan siitä myöhemmin lisää. Keitin perustuu LC Helsinki/Pohjois-Haagan vuonna 1997 kehittämään laitteeseen, joka mahdollistaa aurinkovoiman käytön kotitalouksissa ruuanvalmistukseen. Lue lisää Pohjois-Haagan kotisivuilta.

Klubialoite: LIONS-sanan kirjaimista muodostetun perusperiaatteen muotoilu

Ehdotettiin, että LIONS-akronyymin perusperiaate muotoiltaisiin nykyaikaisemmaksi: ”Luovuta Onnellisempana Nuoremmille Sukupolville”. Tämä aloite hylättiin, ja kuvernöörineuvosto ilmoitti, että LIONS-akronyymiin tehdään tulevaisuudessa kokonaisvaltainen muutos kilpailun kautta.

Toimintasuunnitelma kaudelle 2024-2025

Kauden sloganit ovat:

 • Kansainvälinen: ”Me palvelemme”
 • Suomen Lions-liiton: ”Merkityksellistä auttamista”
 • Suomen Lions-liiton puheenjohtajan: ”Merkityksellisiä tekoja”

Tavoitteena on tehdä Lions-toiminnasta Suomen merkityksellisin auttaja vuoteen 2030 mennessä. Kauden aikana keskitytään jäsentyytyväisyyteen, oppimispolkuihin ja jäsenhankintaan ”Kutsu Lioniksi” -kampanjalla.

Puheessa tärkeimmät esille nostetut asiat olivat:

 1. Jäsentyytyväisyys – Luodaan viihtyisä ja motivoiva ilmapiiri klubeissa.
 2. Oppimispolut – Tarjotaan monipuolisia koulutusmahdollisuuksia jäsenille.
 3. Jäsenhankinta – ”Kutsu Lioniksi” -kampanjaa tukemalla pyritään kasvattamaan jäsenmäärää.

”Kutsu Lioniksi” -hankkeen valtuutus oli kokouksen ”kuuma peruna”

”Kutsu Lioniksi” -hanke sai vuosikokouksen ”tehdään”-päätöksen, ja sille annettiin kolmivuotinen investointivaltuutus. Hanke keskittyy uusien jäsenten rekrytointiin ja jäsenkokemuksen parantamiseen. Vuosikokouksen päätksessä velvoitettiin liittoa raportoimaan hankkeen edistymisestä ”tarkkoina lukuina” vuosikokouksille.

”Kutsu Lioniksi” -kiistan taustalla näkemysero

”Kutsu Lioniksi” -hanke on keskeinen osa Suomen Lions-liiton strategiaa uusien jäsenten rekrytoimiseksi ja jäsenkokemuksen parantamiseksi. Vuosikokouksessa käytiin perusteellista keskustelua hankkeen kolmivuotisesta investointivaltuutuksesta.

Kokouksessa kaikki puheenvuorot ja vastaehdotukset olivat yksimielisesti hankkeen tukena, vaikka kyseessä olikin rohkea päätös. Erimielisyyttä aiheutti vain yksi seikka: pitäisikö hankkeen jatkamisesta päättää vuosittain vuosikokouksessa, vai annetaanko valtuutus kolmen vuoden hankkeelle jo tässä vuosikokouksessa.

Äänestyksen taustat

Hankkeen tarkoituksena on:

 • Jäsenhankinta: Kampanja pyrkii houkuttelemaan uusia jäseniä Lions-toimintaan.
 • Jäsenkokemus: Parantaa nykyisten jäsenten kokemusta ja sitoutumista.
 • Toiminnan jatkuvuus: Varmistaa, että Lions-liitto voi jatkaa merkityksellistä palvelutyötään tulevaisuudessa.

Vastaehdotukset

Kokouksessa esitettiin kaksi kannatettua vastaehdotusta:

 1. Yhden vuoden rahoitus: Päätetään antaa hankkeelle yhden vuoden rahoitus ja arvioidaan tulokset seuraavassa vuosikokouksessa.
 2. Raportointivelvoite: Liitto velvoitetaan raportoimaan hankkeen edistymisestä vuosikokouksille tarkkoina lukuina.

Pohjaehdotukseen lisättiin ilman äänestystä ”Raportointivelvoite” -muutosehdotus. Harri Ala-Kuljun esitystä pidettiin laajasti erinomaisena kompromissiratkaisuna. Liike-elämässä toimineet Lionit pitivät tätä käytäntöä itsestäänselvyytenä, mutta totesivat kuitenkin, että on hyvä kirjata ja tehdä tästä päätös, jotta toimintatavoista ei synny epäselvyyksiä.

Hankkeen taloudelliset vaikutukset

Hankkeelle oli tehty investointi- ja takaisinmaksulaskelmat. Sen mukaisesti hankkeen kulutu ovat 3 vuotta x 98 000 € eli yhteensä 294 000 €. Laskelmat on tehty neljän vuoden ajalle ja kaksi ensimmäistä vuotta ovat tappiollisia, mutta neljäntenä vuonna hanke tuottaa hyvä tulovirran uusina jäsenmaksuina. Ns. ”break even” eli milloin hanke tuottaa kassaan enemmän rahaa kuin se vie oli tässä laskelmassa noin 692 uutta Lionia / vuosi.

Lukujen valoissa hanke on kyllä hyvä sijoitus, jos vain saadaan tuo 692 uutta Lionia joka vuosi toteutumaan. Toimituksen oma mielipide on, että pienempikin määrä riittää hankkeen takaisin maksuun, koska uskomme klubien olevan valmiita myös hyväksymään pidemmän takaisin maksuajan kuin 3 vuotta.

Nina Moilanen kertoo hankkeesta ja taustalla näkyy hankkeen investointilaskelma

Äänestyksen kulku

Puheenjohtaja Mika Pirttivaara painotti, että ”Kutsu Lioniksi” -hankkeesta päätetään kokonaisuutena eikä muutoksia tehdä sen toimintaedellytyksiin. Tämä ajatus sai vahvaa kannatusta, erityisesti isoja hankkeita ja liike-elämässä yritystoimintaa tehneiltä jäseniltä. Taustalla heidän ajatuksessan oli antaa hankkeelle sen tarvitsemat toimintaedellykset, valtuutukset ja budjetti sekä parantaa jatkuvuudella mahdollisuutta saada parhaat mahdolliset resurssit tekemään sitä. Vastaehdotuksen tekijät eivät voineet ymmärtää, miksi vuosikokous ei voisi pitää päätäntävaltaa itsellään ja päättää vuosi kerrallaan jatkosta.

Lopulta äänestyksessä hyväksyttiin kuvernöörineuvoston esitys, ja hanke sai vuosikokouksen ”tehdään ehdottomasti”-päätöksen. On hyvä huomata, että kokous oli hyvin yksimielinen itse hankkeen tarpeellisuudesta ja tekemisestä.

Toimintasuunnitelma

Jäsenmaksut

Jäsenmaksuksi kaudelle 2024-2025 päätettiin 40,20 €/jäsen yleisen kustannustason nousun vuoksi. Perhejäsenen ja opiskelijajäsenen jäsenmaksu on puolet pääjäsenen jäsenmaksusta, ja Leo-Lion-jäsenen jäsenmaksu on myös puolet.

Suomen Lions-liiton vuosikokous 2024 oli merkittävä tapahtuma, jossa tehtiin tällä kertaa tärkeitä päätöksiä ja investointeja tulevaisuuden toiminnan ja tavoitteiden saavuttamiseksi.

Vuosikokousvaltikan vaihto Raumalle

Vuosikokouksen valtikan luovutti Turun päätoimikunnan puheenjohtaja Pertti Tenhunen ja sen vastaanotti Rauman päätoimikunnan puheenjohtaja Petteri Virtanen.

Turun vuosikokous oli rento ja erittäin mukava

LC Tapiola ja LC Helsinki/Finlandia valmistautuvat illan vuosijuhlaan. Finlandia oli tullut 14 Lionin voimin ja Tapiola 4 Lionin voimin, kun laskimme myös klubimme kestoedustajan Mika Pirttivaaran mukaan 😀.


Jaa meidän hyviä juttuja muillekin