LC Tapiola valittiin vuoden klubiksi ūüáłūüá™

ūüáłūüá™ Samma p√• svenska

Lions Club Tapiola valittiin vuoden klubiksi piirin vuosijuhlassa, mikä herätti suurta iloa ja ylpeyttä klubin jäsenten keskuudessa. Piirikuvernööri perusteli valintaansa korostaen klubin rohkeutta ja päättäväisyyttä hakea Lions-liiton vuosikokouksen järjestämisoikeutta epävarmoina aikoina. Tämä yksinään oli arvokas teko, mutta vielä merkittävämpää oli se, miten monet leijonat eri piirin klubeista lähtivät mukaan tukemaan ja järjestämään tapahtumaa. Tämä toi piiriin aivan uudenlaista yhteisöllisyyttä ja vahvisti yhdessä tekemisen henkeä.

Lions Club Tapiola juhli palkinnon saapumista riehakkaasti. Klubin presidentti toivotti “kisun” tervetulleeksi kotiin ja saunaan. Valitettavasti emme voi julkaista tilaisuuden valokuvia Jellona.infossa, mutta kaikilla oli hauskaa ūü¶Ā ūüėÄ.

Piirillä on myös kaksi muuta kiertopalkintoa jaettavanaan. Ensimmäinen niistä oli Hissi-palkinto, joka alun perin annettiin klubille, jonka kilpailuun lähettämä hissipuhe arvioitiin parhaimmaksi. Tällä kaudella palkinto myönnetään klubille, joka on kyseisen kauden aikana eniten kasvattanut jäsenmääräänsä. Tämä palkinto korostaa jäsenhankinnan merkitystä ja kannustaa klubia aktiiviseen toimintaan uusien jäsenten houkuttelemiseksi.

Toinen palkinto oli kansainvälisyyspalkinto, joka myönnetään klubille, joka on kyseisen kauden aikana lahjoittanut eniten rahaa Lions Clubs International Foundationille (LCIF) jäsenmäärään suhteutettuna. Tämä palkinto kannustaa klubia osallistumaan kansainväliseen avustustyöhön ja tukemaan LCIF:n tärkeitä projekteja.

Näiden kisa-aika jatkuu vielä ja ehditte vaikuttaa valintaan. Molemmat voittajat valitaan 30.6.2023 tilanteen mukaan.

Voittajat julkistetaan ja molemmat palkinnot luovutetaan klubien edustajille kauden 2023-24 avajaisissa. Jos kaksi tai useampia klubeja saavuttaa saman tuloksen, voittaja arvotaan näiden klubien kesken samaisissa avajaisissa.

Näiden palkintojen myötä Lions-klubit saavat tunnustusta ja kannustusta jatkamaan arvokasta työtään yhteisön hyväksi. Ne korostavat yhteishengen merkitystä, jäsenhankinnan tärkeyttä sekä kansainvälisen avun merkitystä. LC Tapiolan valinta vuoden klubiksi, Hissi-palkinnon ja kansainvälisyyspalkinnon myöntäminen lisäävät innostusta ja ylpeyttä Lions-liikkeen piirissä, samalla kun ne kannustavat muita klubeja aktiiviseen ja vaikuttavaan toimintaan.


ūüáłūüá™ LC Tapiola valdes till √•rets klubb

LC Tapiola blev utvald som årets klubb vid distriktets årsfest, vilket väckte stor glädje och stolthet bland klubbens medlemmar. Distriktsguvernören motiverade sitt val genom att betona klubbens mod att söka att arrangera Lions-förbundets årliga möte under dessa osäkra tider. Detta i sig var en förtjänstfull handling, men ännu mer betydelsefullt var hur många lejon från olika klubbar inom distriktet engagerade sig och hjälpte till att organisera evenemanget. Detta skapade en helt ny samarbetskänsla inom distriktet och stärkte gemenskapen ännu mer.
Lions Club Tapiola firade prisets ankomst festligt. Klubbens president v√§lkomnade “kisun” hem och till bastun. Tyv√§rr kan vi inte publicera bilderna fr√•n tillf√§llet p√• Jellona.info, men alla hade roligt ūü¶Ā ūüėÄ.

Distriktet har också två andra vandringspriser att dela ut. Den första av dem var Hissi-priset, som ursprungligen tilldelades klubben vars hisstal i tävlingen bedömdes vara bäst. Under den här säsongen tilldelas priset till klubben som har ökat sitt medlemsantal mest under den aktuella perioden. Detta pris betonar vikten av medlemsanskaffning och uppmuntrar klubben att vara aktiv i att locka nya medlemmar.

Det andra priset är Internationalitetspriset, som tilldelas klubben som under säsongen (1 juli 2022-30 juni 2023) har donerat mest pengar till Lions Clubs International Foundation (LCIF) i förhållande till medlemsantalet. Detta pris uppmuntrar klubben att delta i internationellt biståndsarbete och stödja LCIF:s viktiga projekt.

Denna tävling pågår fortfarande och ni har möjlighet att påverka valet. Båda vinnarna väljs utifrån situationen den 30 juni 2023

Vinnarna kommer att tillkännages och båda priserna kommer att överlämnas till klubbrepresentanterna vid öppnandet av säsongen 2023-24. Om två eller flera klubbar når samma resultat kommer vinnaren att lottas mellan dessa klubbar vid samma öppningsevenemang.

Denna text har översatts till svenska av artificiell intelligens.

Vastaa