Marjukka Vainio avasi viestinnän monimuotoisuutta ja tärkeyttä B-piirin syyskauden avajaisissa

Jaa meidän hyviä juttuja muillekin

B-piirin syyskauden avajaisissa keskityttiin tärkeisiin aiheisiin liittyen tiedotukseen, viestintään, markkinointiin ja journalistiseen markkinointiviestintään. Marjukka Vainio toi esityksessään esiin näiden käsitteiden eroja ja samankaltaisuuksia, jotka ovat keskeisiä piirin toiminnan kehittämisessä. Pauli oli pyytänyt esitystä lähes hyvissä ajoin jo edellisenä iltana.

Tiedotus, Viestintä ja Markkinointi

Ensinnäkin, on olennaista ymmärtää tiedotuksen, viestinnän ja markkinoinnin välinen ero sekä samanlaisuudet. Kaikissa näissä viestinnän muodoissa on tärkeää määrittää vastuuhenkilöt, tavoitteet, kohderyhmät ja kanavat. Tavoitteiden tulisi perustua LC-klubin toimintasuunnitelmaan. Tiedottaminen on perinteisesti ollut yksisuuntaista, ”ylhäältä alaspäin” tapahtuvaa kommunikointia, jossa oletetaan, että vastaanottajat eivät reagoi sanomaan millään tavoin. Toisaalta viestintä on laaja-alaista ja monipuolista, usein monisuuntaista ja vaatii vastaanottajilta reagointia.

Viestintä ja Markkinointi

Toisin kuin markkinointi, joka pyrkii usein herättämään kuluttajissa tunteita ja positiivisia mielikuvia, viestintä on asiallisempaa, neutraalimpaa ja faktapohjaista. Markkinoinnin tavoitteena on luoda kysyntää tietylle tuotteelle tai palvelulle, kun taas viestinnän tarkoituksena on yleensä informoida ja jakaa tietoa.

Journalistinen Markkinointiviestintä

Journalistinen markkinointiviestintä on termi, jonka Marjukka Vainio otti käyttöön jo kauan aikaa sitten ja esitteli tilaisuudessa. Erityisesti printtimediassa se tarkoittaa, että toimitukselle tarjotaan aitoja uutisia, positiivisia kokemuksia tai innostavia tarinoita LC-klubin toiminnasta. Tämänkaltaisissa jutuissa kerrotaan klubin toiminnasta kiinnostavasti ja informatiivisesti. ideana on kirjoittaa medialle suunnattu juttu valmiiksi ja tarjota sitä valmiin juttuna medioille. Jutun lopussa mainitaan myös tiedot tulevista tapahtumista.

Suurkiitokset Marjukalle esityksestä. B-piiri ottaa nämä erilaiset viestinnän muodot ja uudet ideat huomioon toiminnassaan. Jokainen niistä tarjoaa oman arvokkaan panoksensa piirin toiminnan kehittämisessä ja tiedon jakamisessa klubien ja yleisön kanssa.

Marjukan esitys syyskauden avajaisissa

Marjukan-esitys-syyskauden-avajaisissa-2023


Jaa meidän hyviä juttuja muillekin