Piirimme uudistaa toimintaansa: Johto- ja Taloussääntö (JTS) ensimmäistä kautta käyttöön

Jaa meidän hyviä juttuja muillekin

B-piiri ottaa käyttöön uuden Johto- ja Taloussäännön (JTS), joka on suuri askel kohti selkeyttä ja tehokkuutta toiminnassamme. JTS:ää esitteli piirin rahastonhoitaja Olli Pihjala, ja sen tarkoituksena on uudistaa ja selventää piirin hallinnollisia käytäntöjä.

Taustaa JTS2023:lle

JTS2023 sai alkunsa vuonna 2020 piirihallituksen kokouksessa, kun piirin rekisteröinti yhdistysrekisteriin oli ajankohtainen. Samalla käynnistyi myös uusien yhdistyksen sääntöjen luominen. Vaikka uudet säännöt valmistuivat keväällä 2022, JTS jäi vielä tuolloin keskeneräiseksi. Kauden 2022-2023 aikana työ JTS:n parissa viimein valmistui, ja se hyväksyttiin piirikokouksessa toukokuussa 2023.

JTS2023:n tarkoitus

JTS2023:n tärkeimpänä tavoitteena on selkeyttää piirin hallituksen ja Piirineuvoston jäsenten rooleja ja vastuita. Lisäksi se pyrkii helpottamaan yhdistyksen taloushallintoon liittyvien käsitteiden ymmärtämistä ja noudattamista. JTS2023 luo vankan perustan piirin toiminnan sujuvuudelle ja tehokkuudelle.

Ketä JTS2023 koskettaa?

JTS2023 koskettaa kaikkia piirin hallituksen ja Piirineuvoston jäseniä. Se on suunniteltu tukemaan kaikkia niitä, jotka toimivat aktiivisesti piirin tehtävissä ja johtavat sen toimintaa.

Käyttö JTS2023:n mukaan

JTS2023:n periaatteita ja määräyksiä noudattamalla piiri varmistaa, että sen hallinnolliset toiminnot ja päätökset ovat selkeitä ja yhdenmukaisia. Tämä auttaa piiriä toimimaan tehokkaasti ja vähentää mahdollisia epäselvyyksiä.

Tulevaisuudennäkymät: Kaudella 2023-2024

Kaudella 2023-2024 JTS2023 otetaan laajemmin käyttöön piirin toiminnoissa. Tavoitteena on kerätä kokemuksia JTS2023:n käytöstä ja saada palautetta erilaisista tilanteista. Piirin hallitus valmistelee tarvittavat muutokset ja päivitykset saadun palautteen perusteella, ja Piirineuvosto tekee päätökset näiden muutosten käyttöönotosta.

Uusi Johto- ja Taloussääntö merkitsee piirille uutta alkua ja mahdollisuutta kehittää toimintaansa entistä paremmaksi. Se on askel kohti selkeämpää ja tehokkaampaa toimintaa, ja sen myötä piiri voi jatkaa Lions-hengen edistämistä entistä vahvemmin.

JTS 2023-2024 dokumentti

PIIRIN-JOHTOSÄÄNTÖ-2023-2023-05-06

Lataa dokumentti tietokoneelle Google Drivesta osoitteessa: drive.google.com/file/d/1p7WsQuRt_gsJR5cI9fKWkW46PaIfz19c/view?usp=sharing

Ollin esityksen kalvot syyskauden avajaisissa

olli_pihlaja_esitys_syyskauden_avajaiset_2023


Jaa meidän hyviä juttuja muillekin