Piirin viestintäsuunnitelmaa tehtiin Aktiviteettipajassa

Jaa meidän hyviä juttuja muillekin

Klubien ”markkinointi-johtajat” ja tiedottamisesta kiinnostuneet lionit tekivät piiremme toimintasuunnitelman sisäisen viestinnän ja ulkoisen markkinoinin kehittämiseksi. Työ tehtiin pienissä kolmen hengen työryhmissä ja sen jälkeen äänestettiin mitkä ideoista toteutetaan tällä kaudella. Tässä on työpajan tulokset ja sen pohjalta päivitetty piirin viestintäsuunnitelma tälle kaudelle.

Kaikki mukana olleet saivat ylennyksen ”Markkina-johtajiksi”, kun Aki kertoi sen olevan virallinen titteli My LCI:ssä 😀

Sisäisen viestinnän tarpeita ja keinoja

Tärkeimmiksi äänestetyt tarpeet:

 1. Oppia viestinnän vastaanottamiskanavien käyttöä.
 2. Yhteinen Lions-brandi käyttöön kaikkialle.
 3. Enemmän yhteistyötä klubien ja muidenkin kanssa.
 4. Hyvä fiilis viestintään.

Tärkeimmiksi äänestetyt keinot:

 1. Koulutusta, opetusvideoita ja vieritukea.
 2. Innostavat viestit monikanavaisesti.
 3. Viestintäihmisten säännölliset työpajat, joissa tehdään yhdessä asioita.

Ulkoisen markkinoinnin tarpeita ja keinoja

Tärkeimmiksi äänestetyt tarpeet:

 1. Tarvitaan viestinnän strategia sekä tunnistetaan kohderyhmät ja tehdään strateginen viestintä kohderyhmien mukaan
 2. Markkinointimateriaalin puute ja tulevien tapahtumien ennakointi.
 3. Klubien ja lionstoiminnan markkinointi, lehdistön huomioinnin aktivoiminen.
 4. Tehdään jälkimarkkinointia.

Tärkeimmiksi äänestetyt keinot:

 1. Viestintävastaavien kokoontuminen ja yhteydenpito.
 2. Palastellaan markkinoinnin tavoitteet kohderyhmien mukaisesti. Selkeä käsitys mitä laitetaan mihinkin.
 3. Kotimaista valmista SoMe-materiaalia käyttöön.

Viestintätarpeet, jotka ratkaistaan kauden aikana

1. Viestinnän vastaanottamiskanavien käyttöopetus

Klubeissa on paljon ihmisiä, jotka eivät osaa käyttää viestinnässä käytettyjä kanavia. Tähän tarvitaan apua ja erilaisia tapoja saada viestit perille asti.

2. Yhteinen Lions-brandi käyttöön kaikkialle.

Klubeilla on selkeä tarve oppia käyttämään yhteistä Lions-brandia ja samalla liiton graafista ohjeistusta. Tämän käyttöönottaminen kaikissa klubeissa vaatii sitä tukevan jalkauttamisen.

3. Enemmän yhteistyötä klubien ja muidenkin kanssa

Klubien välistä yhteistyötä on lisättävä ja tehtävä isommin. Naapuriklubit ja myös eri piirien klubit voisivat saada paljon enemmän aikaan yhdessä.

4. Hyvä fiilis viestintään

Hyvän fiiliksen on välityttävä viestinnässä eli on innostavaa olla leijona.

Viestinnän keinoja, jotka otetaan käyttöön kauden aikana

1. Koulutusta, opetusvideoita ja vieritukea

Viestinnässä tarvitaan koulutusta ja tukea tekemällä videoita ja lähikoulutusta sopivilla tavoilla.

2. Innostavat viestit monikanavaisesti

Monikanavainen viestintä eli viestintää kaikille heidän lukemissaan kanavissa.

3. Viestintäihmisten säännölliset työpajat, joissa tehdään yhdessä asioita

Viestintä- ja siitä kiinnostuneille lionseille yhteiset työpajat, joissa tehdään yhdessä viestintää ja markkinointia. Tämä on mukavampaa kuin yksin tekeminen.

Markkinoinnin tarpeita, jotka ratkaistaan kauden aikana

1. Tarvitaan viestinnän strategia sekä tunnistetaan kohderyhmät ja tehdään strateginen viestintä kohderyhmien mukaan

Tarvitsemme viestinnän strategian ja kohderyhmät on tunnistettava selkeästi. Järjestetään viestitnä sitten sen mukaan.

2. Markkinointimateriaalin puute ja tulevien tapahtumien ennakointi

On pystyttävä ennakoimaan tulevia markkinointitarpeita. Tarvitaan erilaisia materiaaleja tapahtumiin, joita pitää pystyä esimerkiksi lainaamaan.

3. Klubien ja lionstoiminnan markkinointi, lehdistön huomioinnin aktivoiminen.

Lionsit eivät näy lehdistössä, ainakaan isoilla paikkakunnilola. Meidän on saatava itsemme näkyville lehdistössä.

4. Tehdään jälkimarkkinointia.

Tarvitaan jälkimarkkinointia klubien aktiviteeteille.

Markkinoinnin keinoja, jotka otetaan käyttöön kauden aikana

1. Viestintävastaavien kokoontuminen ja yhteydenpito

Viestintävastaavien kokoontuminen ja -paja pitää olla jatkuvaa, joka voi tehdä tulevien tapahtumien markkinointia yms. asioita yhdessä.

2. Palastellaan markkinoinnin tavoitteet kohderyhmien mukaisesti. Selkeä käsitys mitä laitetaan mihinkin.

Palastellaan viestintä pienempiin paketteihin, joita mietitään kohderyhmä kerrallaan eli pala kerrallaan.

3. Kotimaista valmista SoMe-materiaalia käyttöön.

Tarvitaan SoMe-materiaalia kaikkiin aktiviteetteihin, joita teemme. Esim: rauhanjulistekilpailu, terveyskävely ja niitä auttavia käsiäkin.

Piirin viestintäsuunnitelman 2023-2024

Lions-B-piiri-Viestintäsuunnitelma-2023-2024-1

Mitä tapahtuu seuraavaksi

Päivitän piirin viestintäsuunnitelman uusiksi ja sen jälkeen lähedemme yhdessä tekemään näitä asioita pala kerrallaan valmiiksi.

Kiitoksia kaikille mukana olleille ja oman panoksensa asiaan antaneille niin aktiviteettipajassa kuin viestintäihmisten ennakkokyselyssä.

Valmennusmateriaalit


Jaa meidän hyviä juttuja muillekin