9/2021 Piirikuvernöörin kirje 🇸🇪

Jaa meidän hyviä juttuja muillekin

🇸🇪 Samma på svenska

🇫🇮 Merkillinen merkityksellisyys

Olipa kerran kaksi mestaria. Toinen heistä halusi tehdä tunteensa palolla maailman hienoimpia kultasormuksia. Toisen sydän hehkui sille, että hän sai veisteltyä täydellisesti säihkyviä timantteja. Kerran he sattumoisin tapasivat ja päättivät käydä viettämässä iltaa yhdessä, koska olivat jotakuinkin samalla alalla. Illan aikana pidettiin hauskaa, nautittiin herkullisesta murkinasta ja puhuttiin niitä näitä – myös ammattiasioita. Sitten he oivalsivat: ”Jos yhdistämme erilaiset tekemisemme, kultasormukset ja timantit, niin pystymme yhdessä tekemään huippuhienoja timanttisormuksia.” He älysivät myös, että timanttisormuksen arvo on suurempi kuin osasten arvo yhteenlaskettuna. Kummakin työstänsä saama merkityksellisyyden tunne vahvistui.

Mestareiden tarina on esimerkki aineellisesta maailmasta. Samanlainen ajattelu sopii myös maailmaan, jossa tekemisen ja aikaansaannosten luoma arvo on jotain muuta kuin aineellista tai rahallista, kuten esimerkiksi avun antamista ikäihmiselle, ihmisten liikuttamista terveellisen elämän puolesta tai valistustyötä lasten kiusaamisen ehkäisemiseksi. Olemme ihmisinä erilaisia ja meillä jokaisella on se juttu tai ne jutut, jotka me koemme tärkeiksi ja joita me haluamme tehdä. Niiden tekeminen saa meissä aikaan merkityksellisyyden tunteen ja tunteen, että me olemme tarpeellisia. Tekemisen tavatkin, joilla me haluamme asioita tehdä, voivat olla erilaisia.

Olet ehkä törmännyt Ikigai-käsitteeseen. Ikigai muodostuu kahdesta japanilaisesta sanasta iki, joka tarkoittaa olla elossa ja kai, joka puolestaan tarkoittaa muun muassa arvoa, hyötyä ja vaikutusta. Ikigai käsitteenä kuvaa siis motivaatiota antavaa voimaa: jotain, joka antaa elämällemme merkityksen. Se perustuu neljään eri osa-alueeseen, jotka kuvataan kysymyksillä:

  • Mitä maailma tarvitsee?
  • Mitä tekemistä rakastat?
  • Missä olet hyvä?
  • Mistä saat onnistumisen tunnetta/mikä sinua palkitsee?

Ajatuksena on, että mitä enemmän neljä osa-aluetta ovat tasapainossa keskenään, sitä suurempi on kokemasi merkityksellisyyden tunne ja se, että tunnet itsesi tarpeelliseksi.

Klubitoiminta on hauska ja haastava testi Ikigai-ajattelulle. Siinä yhdistyvät jokaisen oma Ikigai yhteiseen klubin toiminnan Ikigaihin. Esimerkiksi saavatko klubimme lionit omakohtaista merkityksellisyyden tunnetta klubin aktiviteeteista, mitä muita aktiviteettejä haluan tehdä ja haluamme yhdessä tehdä, olemmeko tunnistaneet uusia tarpeita uusille aktiviteeteille, mitä kaikkea osaamme, mitä uutta osaamista tarvitsemme, mistä tiedämme, että olemme onnistuneet ja niin edelleen. Alun tarinassa mestarit löysivät myös viisastenkiven yhdistää omat erilaiset intohimonsa, osaamisensa ja tekemisensä tavat yhteen – unohtamatta, että timanttisormuksille löytyy myös tarvetta.

Tämän kirjoituksen otsikkona on merkillinen merkityksellisyys. Haastan sinua ja klubiasi miettimään Ikigain neljää kysymystä omista, aktiviteettien ja yhteisen klubitoiminnan näkökulmista. Voiko merkityksellisyydellä olla merkki? Ja jos voi, voiko se olla lions?

Annetaan hyvän kasvaa merkityksellisyyden kautta,

Mika

Tässä kirjeessä

Toimintaa

Tapahtumia

Koulutuksia

Ilmoituksia ja hakuja


🇸🇪

En märklig betydelse

Det var en gång två mästare. Den ena ville med sina känslors brand tillverka världens finaste guldringar. Den andras hjärta glödde för att kunna slipa fullständigt glittrande diamanter. En gång möttes de av en händelse och beslöt tillbringa kvällen tillsammans, eftersom de nästan var på samma bransch. Under kvällen höll de roligt, åtnjöt delikata rätter och pratade om ditt och datt- också om professionella saker. Sedan gick det upp för dem: “Om vi kombinerar våra olika sysslor, guldringar och diamanter, så kan vi tillsammans göra toppenfina diamantringar.” De insåg också, att diamantringens värde är större än de separata delarna summerade. Betydelsen för bägges arbeten förstärktes på det här viset.

Historien om mästarna är ett exempel från den materiella världen. Ett liknande tankesätt lämpar sig också i en värld där värdet av det man gör och åstadkommer är något annat än materiellt eller monetärt. Exempel på detta är hjälp till åldringar, att få människor att röra på sig för ett hälsosmmare liv eller upplysningsarbete för förhindrande av mobbning. Vi är olika som människor och vi har var och en en sak eller saker som vi anser viktiga och som vi vill uträtta. Utförandet ger en känsla av betydelse och en känsla av att vi är nödvändiga. Sättet att utföra de saker vi vill utföra kan variera.

Du har kanske stött på Ikigai-begreppet. Ordet Ikigai består av två japanska ord iki, som betyder att vara vid liv och kai som igen bland annat betyder värde,nytta och inverkan. Ikigai som begrepp beskriver sålunda den kraft som ger motivation: något som ger vårt liv en betydelse. Den grundar sig på fyra olika delområden som beskrivs med frågorna:

– Vad behöver världen?

– Vad älskar du att göra?

– Vad är du bra på?

– Vad ger en känsla av att lyckas/ vad ger dig belöning?

Tanken är, att ju mer dessa fyra delområden är i balans med varandra, desto större är känslan av betydelse och av att du känner dig nödvändig.

Klubbverksamheten är en rolig och krävande test för Ikigai-tankesättet. Där förenas varje persons egen Ikigai med klubbens verksamhets-Ikigai. Erhåller klubbarnas lions till exempel personlig beteydelse av klubbens aktiviteter, vilka andra aktiviteter vill jag utföra och utföra tillsammans, har vi identifierat nya behov för nya aktiviteter, vad allt kan vi, vilka nya kunskaper behöver vi, hur vet vi att vi har lyckats och så vidare. I historien i början av brevet hittade mästarna sin lösning genom att kombinera sina egna olika passioner, kunskaper och sätten att utföra – utan att glömma det faktum att det finns ett verkligt behov av diamantringar.

Rubriken på det här brevet är en märklig betydelse. Jag utmanar dig och din klubb att tänka på Ikigais fyra frågor ur egen, ur aktiveternas och ur den gemensamma klbbverksamhetens synvinkel.Kan betydelsen vara ett tecken? Om, så kan det vara Lions?

Låt det goda växa genom betydelsen.

Mika

I detta brev

Verksamhet

Evenemang

Skolning

Meddelanden och ansökningar


Jaa meidän hyviä juttuja muillekin