B-piirin viestinnän ja markkinoinnin uudet tuulet kaudella 2023 – 2024

Jaa meidän hyviä juttuja muillekin

B-piirin jäsenille ja klubeille saapuu uusi kausi, ja viestintä sekä markkinointi ovat keskeisessä roolissa tuodessaan uutta virtaa toimintaan. Uusi viest8intä- ja markkinointisuunnitelma perustuu ”Strategia 2030” -linjauksiin, ja kaikki toimenpiteet on suunniteltu sen mukaisesti tukemaan klubien toimintaa.

Sisäinen viestintä: Klubit viestinnän onnistumisen keskiössä

B-piirin sisäinen viestintä rakentuu vahvan yhteisön varaan. Jellona-toimitus, joka koostuu vapaaehtoisista lionseista ja klubien viestintäihmisistä, auttaa piirin toimialajohtajia tekemään viestintää. Keskeinen jakelualusta on jellona.info (WordPress), ja tiedottaminen tekemistä tiullaan helpottamaan juttu-lomakkeiden avulla.

B-piirin jäsenille tarjotaan useita vaihtoehtoisia tapoja seurata viestinnän sisältöjä, mukaan lukien sähköposti-ilmoitukset, Facebookin ”B-piirin omat jutut” -ryhmä, WhatsApp-ryhmä ja ehkä jopa jellona.info -kännykkäsovellus.

Klubi-iltoihin toimialavastaaville paremmat materiaalit

Lisäksi toimialajohtajille on omat sähköpostilistat, jotka helpottavat klubien toimialajohtajien välistä viestintää. Uskomme klubi-iltojen olevat parhaita tilaisuuksia tehdä viestintää ja keskustella ajankohtaisista lions-asioista. Tämän tukemiseksi alamme tukemaan toimialojen vastaavia asioiden esittelemiseksi ja käsittelemiseksi klubi-illoissa. Tarkoituksena on tuottaa klubi-iltoihin hyödyllisiä PDF-presiksiä, jotka tarjoavat tietoa tulevista tapahtumista ja ajankohtaisista asioista.

Suurimmat sisäisen viestinnän haasteet liittyvät jakelukanaviin ja sisältökulttuuriin:

  1. Jäsen-emailit eivät aina tavoita jäseniä, ja ne saattavat päätyä esimerkiksi Gmailin filttereihin tai ties minne. Tavoitteena on varmistaa, että jäsenet saavat viestit perille.
  2. Jäsenet haluavat vastaanottaa viestintää eri kanavista, joten panostetaan monikanavaviestintään, joka sisältää tiedotteet klubi-iltoihin, WhatsApp-ryhmät, FB-ryhmät ja jäsen-emailit.
  3. Sisältöön liittyen tavoitteena on tuottaa lyhyempiä ja kiinnostavampia viestejä, jotka houkuttelevat jäseniä lukemaan lisää.

Ulkoinen markkinointi: Lionsien näyteikkuna lähemmäksi paikallisia yhteisöjä

Markkinoinnin suunnittelu on vielä kesken. Se on tarkoitus tehdä Aktiviteettipaja 1:ssä yhdessä klubien ja mukaan tulevien lionsien kanssa.

B-piirin ulkoisessa markkinoinnissa keskitytään aktiivisesti sisältömarkkinointiin ja yhteisöön osallistumiseen. Sisällön tuotantoa tekee Jellona-toimitus, joka koostuu vapaaehtoisista lionseista ja klubien viestintäihmisistä. Sisältö julkaistaan jellona.info-sivustolla, josta tehdään laadukas medialehti kertomaan klubien aktiviteeteista. Sisällön tuottaminen tehdään helpommaksi, jotta klubien ihmiset pystyvät tuottamaan sisältöjuttuja kaikkien yhteiseen käyttöön.

Tavoitteena saada näkyvyyttä klubi-toiminnalle alueilla

Juttujen avulla tavoitteena on saada Lions-aktiviteeteille ja tapahtumille erityistä huomiota SEO (Google) -optimoinnilla, joka auttaa Lions-toimintaa tavoittamaan uusia ihmisiä ja tukijoita verkossa. Klubien käyttöön rakennetaan ”Auttavat kädet WhatsApp-ryhmää”, jonka vapaaehtoisia voi hyödyntää aktiviteettien tekemisessä sekä niiden markkinoinnissa. Katsotaan millainen tästä tulee kun pääsemme miettim’ään ja suunnittelemaan tätä yhdessä klubien viestintäihmisten kanssa.

Jellona.infon journalistista tasoa on tarkoitus nostaa tulevalla kaudella tuottamalla 10 tutkivan journalismin syventävää juttua, joiden aiheet kiinnostavat lionseja sekä muita lukijoita.

Uusi kausi tuo mukanaan innostavia muutoksia viestinnän ja markkinoinnin saralla, ja yhdessä voimme viedä Lions-toimintaa eteenpäin.

Tule mukaan kehittämään yhdessä klubien viestintää ja markkinointia

AKTIVITEETTIPAJA 1 – VIESTINTÄ KE 27.9.2023

Aktiviteettipaja 1, joka keskittyy viestintään ja kuinka klubit voivat tehdä paremmin viestintää ja markkinointia. Se järjestetään keskiviikkona 27.9. Helsingin keskustakirjasto Oodissa.

Mikan esityksen kalvot syyskauden avajaisissa

mika_wenell_esitys_syyskauden_avajaisissa_viestinnasta_2023


Jaa meidän hyviä juttuja muillekin