Piirihallituksen jäsenet

Piirikuvernööri-tiimi

Approved
Sanna Mustonen
Piirikuvernööri (DC)

Piirikuvernööri kuuntelee piirin lionien mielipiteitä ja toiveita, huolehtii piirin klubien hyvinvoinnista, nostattaa yhteishenkeä, tukee palvelutoimintaa ja edistää Lions-aatetta. Kuvernööri huolehtii kansainvälisen järjestön ja Suomen Lions-liiton ohjelmien ja tavoitteiden tiedottamisesta ja toteuttamisesta klubeissa. Piirikuvernööri laatii toimintasuunnitelman haluttujen päämäärien saavuttamiseksi. Piirikuvernööri on vastuussa piirin toiminnasta ja taloudesta kautensa aikana,

Approved
Kristiina Jäntti
1. Varapiirikuvernööri (1VDG)

1.VDG ja 2.VDG ovat piirikuvernöörin lähin tuki, joka auttaa kuvernööriä tehtävissään. Varapiirikuvernöörit perehtyvät kuvernööritehtävään varapiirikuvernöörikausiensa aikana ja luovat jo kontakteja ja suunnitelmia omia kausiaan varten.

Approved
Susanna Jokiperä
2. Varapiirikuvernööri (2VDG)

1.VDG ja 2.VDG ovat piirikuvernöörin lähin tuki, joka auttaa kuvernööriä tehtävissään. Varapiirikuvernöörit perehtyvät kuvernööritehtävään varapiirikuvernöörikausiensa aikana ja luovat jo kontakteja ja suunnitelmia omia kausiaan varten.

GAT-tiimi

Approved
Harri Alakulju
Jäsenjohtaja (GMT)
Jäsenjohtaja laatii piirikuvernöörin kanssa vuosittaisen, mutta pitkäjänteisen jäsenohjelman ja -tavoitteet. Jäsenjohtaja seuraa piirin jäsentilannetta ja tukee jäsenkehitystä. Hän auttaa uusien klubien ja liitännäisklubien perustamisessa sekä pyrkii olemaan valppaana mahdollisten väsähtävien klubien suhteen: Piiri haluaa tukea klubeja uuteen nousuun.
Approved
Jukka Uusitalo
Koulutusjohtaja (GLT)

Koulutusjohtaja laatii piirikuvernöörin kanssa piirin valmennussuunnitelman, johon kuuluvat klubivirkailijoiden, uusien leijonien ja opasleijonien valmennukset, erityisesti piirin johtajakoulutus, sekä piirin tietoiskut. Koulutusjohtaja vastaa koulutuksen sisällöstä ja toteutuksesta ja hänen tukenaan ovat kuvernööritiimi ja jäsenjohtaja sekä viestintätiimi.

Approved
Kaija Luomanperä
Palvelujohtaja (GST)

Missä tarve, siellä Lion! Palvelujohtaja muistuttaa klubeja palvelualueista (luonto / kestävä kehitys, näkö, nälkä, diabetes, lasten syöpä) ja -projekteista.

Tukipalvelut

Approved
Eero Huttunen
Piirisihteeri (CS)
Piirihallituksen kokousten ja piirikokousten sihteeri ja kuvernöörin muistin tuki.
Approved
Hannu Saarnilehto
IPDG
Johtaa PGD-toimikuntaa. Entiset piirikuvernöörit ovat kuvernööritiimin ja piirin asiantuntija-apu ja tietopankki.
Approved
Tarja Nyman
Piirin rahastonhoitaja (CT)

Piirin taloudenpitäjä, joka laatii kuvernöörin kanssa budjetin, huolehtii maksuista ja laskutuksesta, tekee kirjanpidon ja tilinpäätöksen.

Approved
Tarja Valvisto
Kokous- ja aktiviteettivastaava
Huolehtii tilavarauksista koulutuksiin ja kokouksiin sekä organisoi Lähimmäisen päivä -tapahtuman klubien kanssa.

Viestintätiimi

Approved
Miisu Koskela
Tiedottaja

Julkaisee mainoksia ja juttuja piirin tapahtumista piirin verkkosivuilla ja Facebookissa. Tiedottaja opastaa klubeja some:n hyödyntämisessä.

Approved
Johan Miettinen
Ruotsinkielinen tiedotus
Resurssit eivät mahdollista kaiken materiaalin kääntämistä toiselle kotimaiselle, mutta koulutuskutsut ja tärkeimmät materiaalit halutaan tuottaa jatkossa myös ruotsiksi. Ruotsinkielisten juttujen kirjoittamista Jellona-infoon ja facebookiin kannustetaan.
Approved
Aki Naukkarinen
WebMaster
Ylläpitää piirin verkkosivuja. Julkaisee klubien ennakkomainoksia ja juttuja klubien tapahtumista piirin sivuilla ja facebookissa.

Kansainväliset projektit

Approved
Outi Kekki
Karjalan Apu-koordinaattori
Pitää yhteyttä Karjalan Apu ry:n kanssa ja tiedottaa piirissä tarvittavista avustuksista.
Approved
Tiitus Tuohikorpi
Kestävä kehitys

Luontoarvojen, kierrätyksen ja ympäristön arvostaminen osana lions-toimintaa. Millaisen perinnön tuleville sukupolville jätämme? Luontoforum kauden aikana ja mahdollisen pohjoismaisen ympäristöprojektin vetäminen piirissä.

Approved
Ilkka Siissalo
IR (kansainväliset suhteet)
Tiedotus kansainvälisten yhteistyöprojektien tilasta ja niiden kulloinkin tarvitsemasta avusta.
Approved
Sakari Heinonen
Leojohtaja (LeoC)

Yhteydenpito piirin leoihin ja yhteistyön lisääminen leojen kanssa. Leot mukana piirin toiminnassa.

Approved
Sami Mantere
Nuorisovaihto-vastaava (YCEC)

Nuorisovaihto-vastaavan tehtäviin kuuluu nuorisovaihtoinfotilaisuuden organisoiminen. Piirin nuorisovaihtohakemusten käsittely. Nuorisovaihtoleirijärjestelyjen käynnistäminen piirin vuorolla. Greeting-tarpeista tiedottaminen.

Approved
Marja-Liisa Lohikoski
Lions Quest- ja VOM vastaava
Quest-koulutusten markkinointi klubien kautta. Punaisen Sulan Quest-projektin eteenpäinvienti piirissä. VOM (Vastuu on meidän) projektin informointi materiaaleista ja kampanjasta
Approved
Minna Sneck
Rauhanjulistekilpailu-vastaava

Piiritasoisen kilpailun organisointi ja piirin voittajan eteenpäin lähettäminen. Kauden kilpailun aihe: ”Ystävälliset teot ovat tärkeitä”

Approved
Kimmo Markkanen
LCIF-koordinaattori (Lions Clubs Internationalin säätiö)
Lions Clubs Internationalin virallinen hyväntekeväisyysjärjestö LCIF tukee lionien työtä apurahoilla paikallisiin ja maailmanlaajuisiin humanitaarisiin hankkeisiin. LCIF-koordinaattori tuo säätiön toiminnan klubien tietoon ja muistuttaa säätiön tukemisesta.

Kotimaiset projektit

Approved
Outi Syvänperä
ARS-toimikunnan puheenjohtaja (DC)

Vastaa piirissä Arne Ritari-Säätiöön liittyvistä asioista: auttaa klubeja apurahojen ja Ritari/Pro-Ritari-nimitysten anomisessa sekä toimittaa klubien tilaamat adressit. Yhdessä toimikunnan kanssa hän pyrkii lisäämään piirin jäsenten tietämystä säätiön toiminnasta ja kannustaa klubeja hyödyntämään säätiön palveluja.

Approved
Reijo Stedt
Nenäpäivä-vastaava
Nenäpäivä-keräykseen osallistumisen koordinointi piirissä (lippaat, lupatarrat)
Approved
Marja-Liisa Lohikoski
Lions Quest- ja VOM vastaava
Quest-koulutusten markkinointi klubien kautta. Punaisen Sulan Quest-projektin eteenpäinvienti piirissä. VOM (Vastuu on meidän) projektin informointi materiaaleista ja kampanjasta

Alueet ja lohkot
Alue 1

Approved
Tom Autero
Alueen puheenjohtaja (RC), 1. Alue
Aluepuheenjohtajat ovat jäsenjohtajan kanssa tukemassa ja koordinoimassa lohkopuheenjohtajien työtä ja mahdollistamassa toimintasuunnitelman toteutumista alueella. Aluepuheenjohtaja kartoittaa alueensa tarvetta uusille klubeille.
Approved
Tarja Lamminperä
Lohkon puheenjohtaja (ZC), 1. alue, 2. lohko

Lohkopuheenjohtajat ovat piiritoiminnan tärkeimpiä toimijoita. Lohkopuheenjohtajat tuovat piirihallituksen tavoitteet klubeihin ja tukevat klubipresidenttejä johtamistehtävässään.

Approved
Heikki Hartikainen
Lohkon puheenjohtaja (ZC), 1. alue, 1. lohko
Lohkopuheenjohtajat ovat piiritoiminnan tärkeimpiä toimijoita. Lohkopuheenjohtajat tuovat piirihallituksen tavoitteet klubeihin ja tukevat klubipresidenttejä johtamistehtävässään.
Approved
Keijo Kovanen
Lohkon puheenjohtaja (ZC), 1. alue, 3. lohko
Lohkopuheenjohtajat ovat piiritoiminnan tärkeimpiä toimijoita. Lohkopuheenjohtajat tuovat piirihallituksen tavoitteet klubeihin ja tukevat klubipresidenttejä johtamistehtävässään.
Approved
Pekka Höök
Lohkon puheenjohtaja (ZC), 1. alue, 4. lohko
Lohkopuheenjohtajat ovat piiritoiminnan tärkeimpiä toimijoita. Lohkopuheenjohtajat tuovat piirihallituksen tavoitteet klubeihin ja tukevat klubipresidenttejä johtamistehtävässään.

Alue 2

Approved
Heikki Viika
Lohkon puheenjohtaja (ZC), 2. alue, 3. lohko
Lohkopuheenjohtajat ovat piiritoiminnan tärkeimpiä toimijoita. Lohkopuheenjohtajat tuovat piirihallituksen tavoitteet klubeihin ja tukevat klubipresidenttejä johtamistehtävässään.
Approved
Jarmo Jokisalo
Lohkon puheenjohtaja (ZC), 2. alue, 2. lohko
Lohkopuheenjohtajat ovat piiritoiminnan tärkeimpiä toimijoita. Lohkopuheenjohtajat tuovat piirihallituksen tavoitteet klubeihin ja tukevat klubipresidenttejä johtamistehtävässään.
Approved
Martti Miettinen
Alueen puheenjohtaja (RC), 2. Alue

Aluepuheenjohtajat ovat jäsenjohtajan kanssa tukemassa ja koordinoimassa lohkopuheenjohtajien työtä ja mahdollistamassa toimintasuunnitelman toteutumista alueella. Aluepuheenjohtaja kartoittaa alueensa tarvetta uusille klubeille.

Approved
Mika Pirttivaara
Lohkon puheenjohtaja (ZC), 2. alue, 1. lohko
Lohkopuheenjohtajat ovat piiritoiminnan tärkeimpiä toimijoita. Lohkopuheenjohtajat tuovat piirihallituksen tavoitteet klubeihin ja tukevat klubipresidenttejä johtamistehtävässään.

Alue 3

Approved
Kari Uittamo
Lohkon puheenjohtaja (ZC), 3. alue, 2. lohko
Lohkopuheenjohtajat ovat piiritoiminnan tärkeimpiä toimijoita. Lohkopuheenjohtajat tuovat piirihallituksen tavoitteet klubeihin ja tukevat klubipresidenttejä johtamistehtävässään.
Approved
Risto Miettinen
Lohkon puheenjohtaja (ZC), 3. alue, 1. lohko

Lohkopuheenjohtajat ovat piiritoiminnan tärkeimpiä toimijoita. Lohkopuheenjohtajat tuovat piirihallituksen tavoitteet klubeihin ja tukevat klubipresidenttejä johtamistehtävässään.

Approved
Seppo Ahola
Alueen puheenjohtaja (RC), 3. Alue

Aluepuheenjohtajat ovat jäsenjohtajan kanssa tukemassa ja koordinoimassa lohkopuheenjohtajien työtä ja mahdollistamassa toimintasuunnitelman toteutumista alueella. Aluepuheenjohtaja kartoittaa alueensa tarvetta uusille klubeille.

Approved
Taisto Sarkola
Lohkon puheenjohtaja (ZC), 3. alue, 3. lohko
Lohkopuheenjohtajat ovat piiritoiminnan tärkeimpiä toimijoita. Lohkopuheenjohtajat tuovat piirihallituksen tavoitteet klubeihin ja tukevat klubipresidenttejä johtamistehtävässään.

Uusimmat postaukset

 • Nuorisovaihdon isäntäperheitä haetaan 11.2.2019- Ajankohtaista Nuorisovaihdosta: Isäntäperhehaku käynnissä ja päivitettyä tietoa myös 2020 nuorisovaihtoon haluville. Käykää tutustumassa: https://jellona.info/toiminta/nuorisovaihto/ Nuorisovaihtoterveisin,  
 • Tervetuloa Lions B-piirin Klubihyvinvointipäivään 10.2.2019- Tervetuloa Lions B-piirin Klubihyvinvointipäivään la 16.3.19 Scandic Siuntio (Siuntion kylpylä), Talvipuutarha, Lepopirtintie 80 Millainen on hyvinvoiva Lions-klubi? Minkälainen tyytyväinen leijona? Tule viettämään maaliskuista lauantaipäivää Siuntioon yksin, klubisi tai ei-lion-ystäväsi kanssa. Kotimaisen jäsenkampanjan ”Haku päällä” -hengessä rakennamme ”senssikuntoa”. Ideoimme ja piristämme klubitoimintaa....
  Read more
 • Ilmoittaudu nyt Europa Forumiin Tallinnaan 6.2.2019- Europa Forum järjestetään Tallinnassa 3. – 6.10.2019. Tulossa on mieleenpainuva ja sykähdyttävä pidennetty viikonloppu. Kokoa klubisi leijonaperhe mukaan ja täydennä joukkoa naapuriklubin leijonilla tai muilla Lions-ystävillä. Tee varaus heti, varmistat pääsysi juhlavaan gaalailtaan, joka sisältyy valmispakettiin. Gaalaillan sisältäviä paketteja on...
  Read more
 • Tulevia koulutuksia 6.2.2019- Ti 12.2.2019 klo 18-21 Sosiaalinen media klubien käytössä. Konkreettista apua esim. Facebookin hyödyntämiseen. Helsingin yliopiston tietotekniikkakeskus, Arcus-talo, Koetilantie 3, Helsinki. Ilmoittautumiset ti 5.2.19 mennessä miisu.koskela@hotmail.com PÄIVÄ VAIHTUNUT! Ma 25.2.2019 klo 18-21 Jäsenyys- ja Kampanja 100 -valmennus, Ravintola Niittylounas, Pihatörmä 1, Espoo. Syvennä lions-osaamistasi ja päivitä tietosi kauden...
  Read more
 • Piirikuvernöörin kirje 7 / 2018-2019 on julkaistu 27.1.2019- Hei, Olemme saaneet nauttia kauniista talvipäivistä. Toivottavasti saamme niistä myös voimia Lions-toimintaan. Tässä kuvernöörin kirje 7 hyödynnettäväksenne. DG_kirje_07_2018-2019 Vi har fått att njuta vackra vinterdagar. Hoppas att dom ger oss också kraft för Lions verksamhet. Här är guvernörens brev 7...
  Read more
 • Kutsu tutustumaan leotoimintaan 8.1.2019- Tervetuloa tutustumaan Leo-toimintaan Leot ovat 12-30 vuotiaita (tavallisesti Suomessa 18-30 vuotiaita) nuoria, jotka toimivat leoklubeissa. Suomessa on 10 leoklubia ja jäseniä noin 150. Maailmalla on leoja noin 180 000. Tervetuloa kuulemaan mitä on Leotoiminta ti 15.1.2019 klo 18-20, Kauppakeskus Ison Omenan...
  Read more
 • Ohjeistus Hietaniemen kunniakäynnille ja ilmoittautuminen kenttälounaalle 20.12.2018- 107-N JA 107-B PIIRIEN KUNNIAKÄYNTI HIETANIEMEN SANKARIHAUDOILLA LA 12.1.2019 SEKÄ MELVIN JONES -LOUNAS Perinteinen N- ja B-piirien leijonien kunniakäynti on lauantaina 12.1.2019. Tapaamispaikka on Hietaniemen hautausmaan pääportti. Paikalle on hyvä tulla klo 10.30 mennessä, jotta marssiosasto lippuineen saadaan järjestettyä valmiiksi...
  Read more
 • II Alueen Lions-klubien perinteinen itsenäisyyspäivän hartaustilaisuus ja kunniakäynti sankarihaudoilla. 30.11.2018- Tervetuloa 6.12.2018 klo 9:00 Espoon tuomiokirkossa (Kirkkopuisto 5, 02770 Espoo, [karttalinkki]) järjestettävään II Alueen Lions-klubien perinteiseen itsenäisyyspäivän hartaustilaisuuteen ja kunniakäyntiin sankarihaudoilla. Yleisön toivotaan olevan kirkossa istumassa hyvissä ajoin ennen lippujen sisäänmarssia. Hartaushetken ohjelma kirkossa on erillisenä liitteenä alla olevassa linkissä. Ohjelma...
  Read more
 • ADVENTTIKONSERTTI Nummen kirkossa 1.12.2018 klo 16.00 25.11.2018- LC Nummen järjestämä 28. perinteinen Adventtikonsertti järjestetään lauantaina 1.12.2018 kello 16 Nummen kirkossa. Tilaisuudessa esiintyvät Nummen Torvisoittokunta, Nummi-Pusulan Mieslaulajat ja Nummen Kirkkokuoro. Konsertin ohjelmassa kuullaan tuttuja adventti- ja joulunajan teoksia. Tilaisuus aloitetaan yhdessä laulettavalla Hoosianna-hymnillä ja päätetään tunnelmalliseen ja koskettavaan,...
  Read more
 • Piirikuvernörin kirje /distriktsguvernörens brev 5/2018-2019 25.11.2018- Tässä kauden viides piirikuvernöörin kirje. DG_kirje_05_2018-2019 Viethän kalenteriisi erityisesti tulevat koulutukset ja tapahtumat.   Här är den femte distriktsguvernörens brev. DG_brev-05_2018-2019 För i din kalender särskilt framtida skolningar och händelser. Kaikki kirjeet löydät täältä / Alla brev finns här Piirikuvernöörin...
  Read more