Piirihallituksen jäsenet

Piirikuvernööri-tiimi

Approved
Sanna Mustonen
Piirikuvernööri (DC)

Piirikuvernööri kuuntelee piirin lionien mielipiteitä ja toiveita, huolehtii piirin klubien hyvinvoinnista, nostattaa yhteishenkeä, tukee palvelutoimintaa ja edistää Lions-aatetta. Kuvernööri huolehtii kansainvälisen järjestön ja Suomen Lions-liiton ohjelmien ja tavoitteiden tiedottamisesta ja toteuttamisesta klubeissa. Piirikuvernööri laatii toimintasuunnitelman haluttujen päämäärien saavuttamiseksi. Piirikuvernööri on vastuussa piirin toiminnasta ja taloudesta kautensa aikana,

Approved
Kristiina Jäntti
1. Varapiirikuvernööri (1VDG)

1.VDG ja 2.VDG ovat piirikuvernöörin lähin tuki, joka auttaa kuvernööriä tehtävissään. Varapiirikuvernöörit perehtyvät kuvernööritehtävään varapiirikuvernöörikausiensa aikana ja luovat jo kontakteja ja suunnitelmia omia kausiaan varten.

Approved
Susanna Jokiperä
2. Varapiirikuvernööri (2VDG)

1.VDG ja 2.VDG ovat piirikuvernöörin lähin tuki, joka auttaa kuvernööriä tehtävissään. Varapiirikuvernöörit perehtyvät kuvernööritehtävään varapiirikuvernöörikausiensa aikana ja luovat jo kontakteja ja suunnitelmia omia kausiaan varten.

GAT-tiimi

Approved
Harri Alakulju
Jäsenjohtaja (GMT)
Jäsenjohtaja laatii piirikuvernöörin kanssa vuosittaisen, mutta pitkäjänteisen jäsenohjelman ja -tavoitteet. Jäsenjohtaja seuraa piirin jäsentilannetta ja tukee jäsenkehitystä. Hän auttaa uusien klubien ja liitännäisklubien perustamisessa sekä pyrkii olemaan valppaana mahdollisten väsähtävien klubien suhteen: Piiri haluaa tukea klubeja uuteen nousuun.
Approved
Jukka Uusitalo
Koulutusjohtaja (GLT)

Koulutusjohtaja laatii piirikuvernöörin kanssa piirin valmennussuunnitelman, johon kuuluvat klubivirkailijoiden, uusien leijonien ja opasleijonien valmennukset, erityisesti piirin johtajakoulutus, sekä piirin tietoiskut. Koulutusjohtaja vastaa koulutuksen sisällöstä ja toteutuksesta ja hänen tukenaan ovat kuvernööritiimi ja jäsenjohtaja sekä viestintätiimi.

Approved
Kaija Luomanperä
Palvelujohtaja (GST)

Missä tarve, siellä Lion! Palvelujohtaja muistuttaa klubeja palvelualueista (luonto / kestävä kehitys, näkö, nälkä, diabetes, lasten syöpä) ja -projekteista.

Tukipalvelut

Approved
Eero Huttunen
Piirisihteeri (CS)
Piirihallituksen kokousten ja piirikokousten sihteeri ja kuvernöörin muistin tuki.
Approved
Hannu Saarnilehto
IPDG
Johtaa PGD-toimikuntaa. Entiset piirikuvernöörit ovat kuvernööritiimin ja piirin asiantuntija-apu ja tietopankki.
Approved
Tarja Nyman
Piirin rahastonhoitaja (CT)

Piirin taloudenpitäjä, joka laatii kuvernöörin kanssa budjetin, huolehtii maksuista ja laskutuksesta, tekee kirjanpidon ja tilinpäätöksen.

Approved
Tarja Valvisto
Kokous- ja aktiviteettivastaava
Huolehtii tilavarauksista koulutuksiin ja kokouksiin sekä organisoi Lähimmäisen päivä -tapahtuman klubien kanssa.

Viestintätiimi

Approved
Miisu Koskela
Tiedottaja

Julkaisee mainoksia ja juttuja piirin tapahtumista piirin verkkosivuilla ja Facebookissa. Tiedottaja opastaa klubeja some:n hyödyntämisessä.

Approved
Johan Miettinen
Ruotsinkielinen tiedotus
Resurssit eivät mahdollista kaiken materiaalin kääntämistä toiselle kotimaiselle, mutta koulutuskutsut ja tärkeimmät materiaalit halutaan tuottaa jatkossa myös ruotsiksi. Ruotsinkielisten juttujen kirjoittamista Jellona-infoon ja facebookiin kannustetaan.
Approved
Aki Naukkarinen
WebMaster
Ylläpitää piirin verkkosivuja. Julkaisee klubien ennakkomainoksia ja juttuja klubien tapahtumista piirin sivuilla ja facebookissa.

Kansainväliset projektit

Approved
Outi Kekki
Karjalan Apu-koordinaattori
Pitää yhteyttä Karjalan Apu ry:n kanssa ja tiedottaa piirissä tarvittavista avustuksista.
Approved
Tiitus Tuohikorpi
Kestävä kehitys

Luontoarvojen, kierrätyksen ja ympäristön arvostaminen osana lions-toimintaa. Millaisen perinnön tuleville sukupolville jätämme? Luontoforum kauden aikana ja mahdollisen pohjoismaisen ympäristöprojektin vetäminen piirissä.

Approved
Ilkka Siissalo
IR (kansainväliset suhteet)
Tiedotus kansainvälisten yhteistyöprojektien tilasta ja niiden kulloinkin tarvitsemasta avusta.
Approved
Sakari Heinonen
Leojohtaja (LeoC)

Yhteydenpito piirin leoihin ja yhteistyön lisääminen leojen kanssa. Leot mukana piirin toiminnassa.

Approved
Sami Mantere
Nuorisovaihto-vastaava (YCEC)

Nuorisovaihto-vastaavan tehtäviin kuuluu nuorisovaihtoinfotilaisuuden organisoiminen. Piirin nuorisovaihtohakemusten käsittely. Nuorisovaihtoleirijärjestelyjen käynnistäminen piirin vuorolla. Greeting-tarpeista tiedottaminen.

Approved
Marja-Liisa Lohikoski
Lions Quest- ja VOM vastaava
Quest-koulutusten markkinointi klubien kautta. Punaisen Sulan Quest-projektin eteenpäinvienti piirissä. VOM (Vastuu on meidän) projektin informointi materiaaleista ja kampanjasta
Approved
Minna Sneck
Rauhanjulistekilpailu-vastaava

Piiritasoisen kilpailun organisointi ja piirin voittajan eteenpäin lähettäminen. Kauden kilpailun aihe: ”Ystävälliset teot ovat tärkeitä”

Approved
Kimmo Markkanen
LCIF-koordinaattori (Lions Clubs Internationalin säätiö)
Lions Clubs Internationalin virallinen hyväntekeväisyysjärjestö LCIF tukee lionien työtä apurahoilla paikallisiin ja maailmanlaajuisiin humanitaarisiin hankkeisiin. LCIF-koordinaattori tuo säätiön toiminnan klubien tietoon ja muistuttaa säätiön tukemisesta.

Kotimaiset projektit

Approved
Outi Syvänperä
ARS-toimikunnan puheenjohtaja (DC)

Vastaa piirissä Arne Ritari-Säätiöön liittyvistä asioista: auttaa klubeja apurahojen ja Ritari/Pro-Ritari-nimitysten anomisessa sekä toimittaa klubien tilaamat adressit. Yhdessä toimikunnan kanssa hän pyrkii lisäämään piirin jäsenten tietämystä säätiön toiminnasta ja kannustaa klubeja hyödyntämään säätiön palveluja.

Approved
Reijo Stedt
Nenäpäivä-vastaava
Nenäpäivä-keräykseen osallistumisen koordinointi piirissä (lippaat, lupatarrat)
Approved
Marja-Liisa Lohikoski
Lions Quest- ja VOM vastaava
Quest-koulutusten markkinointi klubien kautta. Punaisen Sulan Quest-projektin eteenpäinvienti piirissä. VOM (Vastuu on meidän) projektin informointi materiaaleista ja kampanjasta

Alueet ja lohkot
Alue 1

Approved
Tom Autero
Alueen puheenjohtaja (RC), 1. Alue
Aluepuheenjohtajat ovat jäsenjohtajan kanssa tukemassa ja koordinoimassa lohkopuheenjohtajien työtä ja mahdollistamassa toimintasuunnitelman toteutumista alueella. Aluepuheenjohtaja kartoittaa alueensa tarvetta uusille klubeille.
Approved
Tarja Lamminperä
Lohkon puheenjohtaja (ZC), 1. alue, 2. lohko

Lohkopuheenjohtajat ovat piiritoiminnan tärkeimpiä toimijoita. Lohkopuheenjohtajat tuovat piirihallituksen tavoitteet klubeihin ja tukevat klubipresidenttejä johtamistehtävässään.

Approved
Heikki Hartikainen
Lohkon puheenjohtaja (ZC), 1. alue, 1. lohko
Lohkopuheenjohtajat ovat piiritoiminnan tärkeimpiä toimijoita. Lohkopuheenjohtajat tuovat piirihallituksen tavoitteet klubeihin ja tukevat klubipresidenttejä johtamistehtävässään.
Approved
Keijo Kovanen
Lohkon puheenjohtaja (ZC), 1. alue, 3. lohko
Lohkopuheenjohtajat ovat piiritoiminnan tärkeimpiä toimijoita. Lohkopuheenjohtajat tuovat piirihallituksen tavoitteet klubeihin ja tukevat klubipresidenttejä johtamistehtävässään.
Approved
Pekka Höök
Lohkon puheenjohtaja (ZC), 1. alue, 4. lohko
Lohkopuheenjohtajat ovat piiritoiminnan tärkeimpiä toimijoita. Lohkopuheenjohtajat tuovat piirihallituksen tavoitteet klubeihin ja tukevat klubipresidenttejä johtamistehtävässään.

Alue 2

Approved
Heikki Viika
Lohkon puheenjohtaja (ZC), 2. alue, 3. lohko
Lohkopuheenjohtajat ovat piiritoiminnan tärkeimpiä toimijoita. Lohkopuheenjohtajat tuovat piirihallituksen tavoitteet klubeihin ja tukevat klubipresidenttejä johtamistehtävässään.
Approved
Jarmo Jokisalo
Lohkon puheenjohtaja (ZC), 2. alue, 2. lohko
Lohkopuheenjohtajat ovat piiritoiminnan tärkeimpiä toimijoita. Lohkopuheenjohtajat tuovat piirihallituksen tavoitteet klubeihin ja tukevat klubipresidenttejä johtamistehtävässään.
Approved
Martti Miettinen
Alueen puheenjohtaja (RC), 2. Alue

Aluepuheenjohtajat ovat jäsenjohtajan kanssa tukemassa ja koordinoimassa lohkopuheenjohtajien työtä ja mahdollistamassa toimintasuunnitelman toteutumista alueella. Aluepuheenjohtaja kartoittaa alueensa tarvetta uusille klubeille.

Approved
Mika Pirttivaara
Lohkon puheenjohtaja (ZC), 2. alue, 1. lohko
Lohkopuheenjohtajat ovat piiritoiminnan tärkeimpiä toimijoita. Lohkopuheenjohtajat tuovat piirihallituksen tavoitteet klubeihin ja tukevat klubipresidenttejä johtamistehtävässään.

Alue 3

Approved
Kari Uittamo
Lohkon puheenjohtaja (ZC), 3. alue, 2. lohko
Lohkopuheenjohtajat ovat piiritoiminnan tärkeimpiä toimijoita. Lohkopuheenjohtajat tuovat piirihallituksen tavoitteet klubeihin ja tukevat klubipresidenttejä johtamistehtävässään.
Approved
Risto Miettinen
Lohkon puheenjohtaja (ZC), 3. alue, 1. lohko

Lohkopuheenjohtajat ovat piiritoiminnan tärkeimpiä toimijoita. Lohkopuheenjohtajat tuovat piirihallituksen tavoitteet klubeihin ja tukevat klubipresidenttejä johtamistehtävässään.

Approved
Seppo Ahola
Alueen puheenjohtaja (RC), 3. Alue

Aluepuheenjohtajat ovat jäsenjohtajan kanssa tukemassa ja koordinoimassa lohkopuheenjohtajien työtä ja mahdollistamassa toimintasuunnitelman toteutumista alueella. Aluepuheenjohtaja kartoittaa alueensa tarvetta uusille klubeille.

Approved
Taisto Sarkola
Lohkon puheenjohtaja (ZC), 3. alue, 3. lohko
Lohkopuheenjohtajat ovat piiritoiminnan tärkeimpiä toimijoita. Lohkopuheenjohtajat tuovat piirihallituksen tavoitteet klubeihin ja tukevat klubipresidenttejä johtamistehtävässään.

Uusimmat postaukset

 • Piirin toimintasuunnitelma kaudelle 2019 – 2020 9.6.2019 - DGe Kristiina Jäntin toimintasuunnitelma kaudelle 2019 – 2020 on luettavissa 107B-piirin_toimintasuunnitelma_2019-2020_Fin.pdf
 • Piirikuvernöörin kirje 11/2018-19 on julkaistu 26.5.2019 - Lähestymme kesää ja kesälomia. Vielä on aikaa lions-toiminnalle ja tarvitaan vastuuhenkilöitä. Tarvitsen 14.6. mennessä tekijöitä puuttuviin greeteröintivuoroihin. Lue lisää kirjeestä. Ilmoittaudu sanna.mustonen@lions.fi Vi närmar oss sommaren och sommarloven. Det finns ännu tid för lions-verksamhet och vi behöver några ansvariga. Det saknas...
  Read more
 • Olemme mukana Maailma kylässä tapahtumassa 25.-26.5.2019 15.5.2019 - Lions-piirit B ja N yhdessä Leojen kanssa osallistuvat myös tänä vuonna Maailma kylässä -tapahtumaan 25.-26.5. Festivaalin teemana on ilmastonmuutos ja me lähdemme mukaan esittelemällä aurinkokeitinprojektia ja kertomalla mitä Leijonat puuhaavat puhtaan veden puolesta. Leoilla on oma aktiviteettikilpailu, johon nyt yhdistetään...
  Read more
 • Diabeteskävelyä suosi aurinkoinen sää 6.5.2019 - Diabeteskävely sujui mukavissa merkeissä aurinkoisessa säässä. Lue lisää: http://www.diabeteskavely.fi/diabeteskavelya/aurinkoista_kavelya_diabeteksen_suitsemiseksi_vuonna_2019/  
 • Piirikuvernöörin kirje 10/2018-2019 julkaistu 28.4.2019 - Toukokuussa meillä on monta hyvää tilaisuutta huolehtia ympäristöstämme. DG-kirjeessä (DG_kirje_10_2018-2019) on muutama vinkki yhdessä toimimiseen. Kun keräämme roskia tai puhdistamme rantoja on tärkeää käyttää Lions-liiviä ja näyttää ketkä ovatkaan asialla. Tehdään iloisesti yhdessä! I Maj har vi många bra möjligheter...
  Read more
 • Diabeteskävely Helsingin Narinkkatorilla 21.4.2019 - Sunnuntaina 5.5.2019 järjestetään Helsingin Kampin Narinkkatorilla Diabeteskävely. Valittavana on kolme eripituista reittiä 700 metristä neljään kilometriin. Kävelyn tarkoituksena on jakaa tietoa diabeteksesta, jota Suomessa sairastaa noin 10% väestöstä. Se on siis yksi kansansairauksistamme. Kävelyn yhteydessä voi mittauttaa myös verensokerinsa. Roimasti...
  Read more
 • 10.4.2019 Tietoiskujen aineisto 16.4.2019 - 10.4. 2019 pidettiin kevään Tietoiskut-ilta. Tapahtumassa kuultiin mielenkiintoisia esityksiä, joita oli kuulemassa 26 leijonaa. Kuuliin 2VDG Susanna Jokiperän esitys heinäkuussa 2019 pidettävästä Diabetes-leiristä, jonne kaivataan apua niin Lions-iltapäivän isäntäperheiksi kuin vaikkapa leirin yövalvojiksi. Jos nämä “talkoot” kiinnostaa, niin ole yhteydessä...
  Read more
 • PiHa4 kokousmuistio julkaistu 10.4.2019 - Piirihallituksen kauden 4. ja samalla viimeinen kokous pidettiin Ravintola White Ladyssa, Helsingissä 2.4.2019. Paikalla oli 23 piirihallituksen jäsentä ja kaksi PDG:ta Kokousmuistio löytyy sivulta Kokouspöytäkirjat Samalla sivulla ovat myös aikaisempien kokousten muistiot.    
 • Kestävä Kehitys – piirifoorumin aineisto 2.4.2019 - Kestävän Kehityksen piirifoorumi pidettiin Hietsun Paviljongissä tiistaina 26.2.2019. Paikalla oli  36 osallistujaa. Kun maittavat silakkavoileivät kahvin kera oli nautittu, päästiin kuulemaan esityksiä Ensin kuuliin Elina Wanteen esitys Espoon Kaupungin Kestävän Kehityksen strategiasta Espoo ja kestävä kehitys Seuraavaksi katsoimme Valtioneuvoston kanslian...
  Read more
 • Piirikuvernöörin kirje 9/2018-2019 julkaistu 31.3.2019 - Jakelu: B-piirin jäsenet Kuvernöörin kirjeeseen kertyi tällä kertaa runsaasti asiaa. Toivottavasti ehditte perehtyä siihen ja erityisesti liitteisiin. Nähdään vuosikokouksessa 27.4.19 I guvernörens brev blev det många grejer denna gången. Jag hoppas att ni gör sig förtrogen i brevet och specielt...
  Read more