Piirihallituksen jäsenet

Piirikuvernööri-tiimi

Approved
Piirikuvernööri (DG)

Piirikuvernööri kuuntelee piirin lionien mielipiteitä ja toiveita, huolehtii piirin klubien hyvinvoinnista, nostattaa yhteishenkeä, tukee palvelutoimintaa ja edistää Lions-aatetta. Kuvernööri huolehtii kansainvälisen järjestön ja Suomen Lions-liiton ohjelmien ja tavoitteiden tiedottamisesta ja toteuttamisesta klubeissa. Piirikuvernööri laatii toimintasuunnitelman haluttujen päämäärien saavuttamiseksi. Piirikuvernööri on vastuussa piirin toiminnasta ja taloudesta kautensa aikana.

Approved
1. Varapiirikuvernööri (1VDG)

1.VDG ja 2.VDG ovat piirikuvernöörin lähin tuki, joka auttaa kuvernööriä tehtävissään. Varapiirikuvernöörit perehtyvät kuvernööritehtävään varapiirikuvernöörikausiensa aikana ja luovat jo kontakteja ja suunnitelmia omia kausiaan varten.

Approved
2. Varapiirikuvernööri (2VDG)

1.VDG ja 2.VDG ovat piirikuvernöörin lähin tuki, joka auttaa kuvernööriä tehtävissään. Varapiirikuvernöörit perehtyvät kuvernööritehtävään varapiirikuvernöörikausiensa aikana ja luovat jo kontakteja ja suunnitelmia

050 433 5803

GAT-tiimi

Approved
Jäsenjohtaja (GMT)

Jäsenjohtaja laatii piirikuvernöörin kanssa vuosittaisen, mutta pitkäjänteisen jäsenohjelman ja -tavoitteet. Jäsenjohtaja seuraa piirin jäsentilannetta ja tukee jäsenkehitystä. Hän auttaa uusien klubien ja liitännäisklubien perustamisessa sekä pyrkii olemaan valppaana mahdollisten väsähtävien klubien suhteen: Piiri haluaa tukea klubeja uuteen nousuun.

Approved
Koulutusjohtaja (GLT)

Koulutusjohtaja laatii piirikuvernöörin kanssa piirin valmennussuunnitelman, johon kuuluvat klubivirkailijoiden, uusien leijonien ja opasleijonien valmennukset, erityisesti piirin johtajakoulutus, sekä piirin tietoiskut.

Approved
Palvelujohtaja (GST)

Missä tarve, siellä Lion! Palvelujohtaja muistuttaa klubeja palvelualueista (luonto / kestävä kehitys, näkö, nälkä, diabetes, lasten syöpä) ja -projekteista.

Tukipalvelut

Approved
Piirisihteeri (CS)

Piirihallituksen kokousten ja piirikokousten sihteeri ja kuvernöörin muistin tuki.

Approved
Edellinen Piirikuvernööri (IPDG)

Johtaa PGD-toimikuntaa. Entiset piirikuvernöörit ovat kuvernööritiimin ja piirin asiantuntija-apu ja tietopankki.

Approved
Piirin rahastonhoitaja (CT)

Piirin taloudenpitäjä, joka laatii kuvernöörin kanssa budjetin, huolehtii maksuista ja laskutuksesta, tekee kirjanpidon ja tilinpäätöksen.

Approved
Kokous- ja aktiviteettivastaava
Huolehtii tilavarauksista koulutuksiin ja kokouksiin sekä organisoi Lähimmäisen päivä -tapahtuman klubien kanssa.

Viestintätiimi

Approved
Tiedottaja

Julkaisee mainoksia ja juttuja piirin tapahtumista piirin verkkosivuilla ja Facebookissa. Tiedottaja opastaa klubeja some:n hyödyntämisessä.

Approved
Ruotsinkielinen tiedotus
Resurssit eivät mahdollista kaiken materiaalin kääntämistä toiselle kotimaiselle, mutta koulutuskutsut ja tärkeimmät materiaalit halutaan tuottaa jatkossa myös ruotsiksi. Ruotsinkielisten juttujen kirjoittamista Jellona-infoon ja facebookiin kannustetaan.
Approved
Piirin tietotekniikkajohtaja (ITC)

ITC tei tuttavallisemmin Webmaster ylläpitää piirin verkkosivuja. Julkaisee klubien ennakkomainoksia ja juttuja klubien tapahtumista piirin sivuilla ja facebookissa yhdessä Tiedottajan kanssa.

Kansainväliset projektit

Approved
IR (kansainväliset suhteet)
Tiedotus kansainvälisten yhteistyöprojektien tilasta ja niiden kulloinkin tarvitsemasta avusta.
Approved
LCIF-koordinaattori (Lions Clubs Internationalin säätiö)
Lions Clubs Internationalin virallinen hyväntekeväisyysjärjestö LCIF tukee lionien työtä apurahoilla paikallisiin ja maailmanlaajuisiin humanitaarisiin hankkeisiin. LCIF-koordinaattori tuo säätiön toiminnan klubien tietoon ja muistuttaa säätiön tukemisesta.
Approved
Lions Quest- ja VOM vastaava

Quest-koulutusten koordinointi ja markkinointi klubien kautta. 
TEHTÄVÄ ON AVOINNA. Mikäli olet kiinnostunut tehtävästä, ota yhteyttä sähköpostilla piirin johtoryhmään: dg107b@gmail.com 

Approved
Rauhanjulistekilpailu-vastaava

Piiritasoisen kilpailun organisointi ja piirin voittajan eteenpäin lähettäminen. Kauden kilpailun aihe: ”Rauhan matka”

Approved
Leojohtaja (LeoC)

Yhteydenpito piirin leoihin ja yhteistyön lisääminen leojen kanssa. Leot mukana piirin toiminnassa.

Approved
Nuorisovaihto-vastaava (YCEC)

Nuorisovaihto-vastaavan tehtäviin kuuluu nuorisovaihtoinfotilaisuuden organisoiminen. Piirin nuorisovaihtohakemusten käsittely. Nuorisovaihtoleirijärjestelyjen käynnistäminen piirin vuorolla. Greeting-tarpeista tiedottaminen.

Approved
Kestävä kehitys

Luontoarvojen, kierrätyksen ja ympäristön arvostaminen osana lions-toimintaa. Millaisen perinnön tuleville sukupolville jätämme? Luontoforum kauden aikana ja mahdollisen pohjoismaisen ympäristöprojektin vetäminen piirissä.

Kotimaiset projektit

Approved
Vastuu On Meidän koordinaattori

VOM (Vastuu on meidän) projektin informointi materiaaleista ja kampanjasta.
TEHTÄVÄ ON AVOINNA. Mikäli olet kiinnostunut tehtävästä, ota yhteyttä sähköpostilla piirin johtoryhmään: dg107b@gmail.com

Approved
ARS-toimikunnan puheenjohtaja (DC)

Vastaa piirissä Arne Ritari-Säätiöön liittyvistä asioista: auttaa klubeja apurahojen ja Ritari/Pro-Ritari-nimitysten anomisessa sekä toimittaa klubien tilaamat adressit. Yhdessä toimikunnan kanssa hän pyrkii lisäämään piirin jäsenten tietämystä säätiön toiminnasta ja kannustaa klubeja hyödyntämään säätiön palveluja.

Approved
Nenäpäivä-vastaava
Nenäpäivä-keräykseen osallistumisen koordinointi piirissä (lippaat, lupatarrat)

Alueet ja lohkot
Alue 1

Approved
Alueen puheenjohtaja (RC), 1. Alue

Aluepuheenjohtajat ovat jäsenjohtajan kanssa tukemassa ja koordinoimassa lohkopuheenjohtajien työtä ja mahdollistamassa toimintasuunnitelman toteutumista alueella. Aluepuheenjohtaja kartoittaa alueensa tarvetta uusille klubeille.

- Olen Töölön leijona vuodesta 2012. Vapaaehtoistoiminnan salkkuuni kuuluu Lionsien lisäksi muuta hyväntekeväisyyttä ja ammatillisena osana projektinhallinnan yhdistystoiminta.
- Leijona-urani keskiössä on klubitason toiminta. "Mahdollisimman lähellä loppuasiakasta".
- Alueveturina pyrin parhaani mukaan tukemaan lohkojen puheenjohtajia heidän tärkeässä työssään.
- Perhe, koti, työ, kesämökki ja juokseminen vievät pääosan muusta ajastani.

0400 610 016
Approved
Lohkon puheenjohtaja (ZC), 1. alue, 1. lohko

Lohkopuheenjohtajat ovat piiritoiminnan tärkeimpiä toimijoita. Lohkopuheenjohtajat tuovat piirihallituksen tavoitteet klubeihin ja tukevat klubipresidenttejä johtamistehtävässään.

Approved
Lohkon puheenjohtaja (ZC), 1. alue, 2. lohko

Lohkopuheenjohtajat ovat piiritoiminnan tärkeimpiä toimijoita. Lohkopuheenjohtajat tuovat piirihallituksen tavoitteet klubeihin ja tukevat klubipresidenttejä johtamistehtävässään.

Approved
Lohkon puheenjohtaja (ZC), 1. alue, 3. lohko

Lohkopuheenjohtajat ovat piiritoiminnan tärkeimpiä toimijoita. Lohkopuheenjohtajat tuovat piirihallituksen tavoitteet klubeihin ja tukevat klubipresidenttejä johtamistehtävässään.

Approved
Lohkon puheenjohtaja (ZC), 1. alue, 4. lohko

Lohkopuheenjohtajat ovat piiritoiminnan tärkeimpiä toimijoita. Lohkopuheenjohtajat tuovat piirihallituksen tavoitteet klubeihin ja tukevat klubipresidenttejä johtamistehtävässään.

Alue 2

Approved
Alueen puheenjohtaja (RC), 2. Alue

Aluepuheenjohtajat ovat jäsenjohtajan kanssa tukemassa ja koordinoimassa lohkopuheenjohtajien työtä ja mahdollistamassa toimintasuunnitelman toteutumista alueella. Aluepuheenjohtaja kartoittaa alueensa tarvetta uusille klubeille.

Olen tyypillinen espoolainen sikäli, että juna toi minut maalta opiskelemaan ja tänne jäin. Kotiseutu jäi Savoon.

LC Espoo/Keskus kutsui minut riveihinsä 1990. Nopealla tahdilla kolusin kaikki klubin hallitusvirat ja valtaosan klubini toimikunnistakin.

Piirihallituksesta sain kokemusta jo 1990-luvulla: CT-, LPJ-, APJ-, DC-vuodet kerryttivät lionstietouttani. Lisää leijonahenkeä olen hakenut monista piirin ja liiton vuosikokouksista. Ikimuistoisia ovat olleet myös monet lionsmatkat Balttiaan ja kolmeen Conventioon.

050 306 8802
Approved
Lohkon puheenjohtaja (ZC), 2. alue, 1. lohko

Lohkopuheenjohtajat ovat piiritoiminnan tärkeimpiä toimijoita. Lohkopuheenjohtajat tuovat piirihallituksen tavoitteet klubeihin ja tukevat klubipresidenttejä johtamistehtävässään.

Approved
Lohkon puheenjohtaja (ZC), 2. alue, 3. lohko

Lohkopuheenjohtajat ovat piiritoiminnan tärkeimpiä toimijoita. Lohkopuheenjohtajat tuovat piirihallituksen tavoitteet klubeihin ja tukevat klubipresidenttejä johtamistehtävässään.

Alue 3

Approved
Alueen puheenjohtaja (RC), 3. Alue / 3. Zon

Aluepuheenjohtajat ovat jäsenjohtajan kanssa tukemassa ja koordinoimassa lohkopuheenjohtajien työtä ja mahdollistamassa toimintasuunnitelman toteutumista alueella. Aluepuheenjohtaja kartoittaa alueensa tarvetta uusille klubeille.

Approved
Lohkon puheenjohtaja (ZC), 3. alue, 1. lohko

Lohkopuheenjohtajat ovat piiritoiminnan tärkeimpiä toimijoita. Lohkopuheenjohtajat tuovat piirihallituksen tavoitteet klubeihin ja tukevat klubipresidenttejä johtamistehtävässään.

Approved
Lohkon puheenjohtaja (ZC), 3. alue, 2. lohko

Lohkopuheenjohtajat ovat piiritoiminnan tärkeimpiä toimijoita. Lohkopuheenjohtajat tuovat piirihallituksen tavoitteet klubeihin ja tukevat klubipresidenttejä johtamistehtävässään.

Approved
Lohkon puheenjohtaja (ZC), 3. alue, 3. lohko
Lohkopuheenjohtajat ovat piiritoiminnan tärkeimpiä toimijoita. Lohkopuheenjohtajat tuovat piirihallituksen tavoitteet klubeihin ja tukevat klubipresidenttejä johtamistehtävässään.

Uusimmat postaukset

 • Haluatko tehdä tavoitteistasi ja unelmistasi totta! Torstaina 16.1.2020 6.12.2019 - Haluatko tehdä tavoitteistasi ja unelmistasi totta! To 16.1.2020 klo 17-20 Kauniaisten Uusi Paviljonki LC Laakson Liljojen tammikuun tapahtuma tuo energiaa ja on varmasti ajatuksia herättävä. Aihe sopii hyvin myös työyhteisön tsemppi-illaksi vuoden alussa. Tule yksin, kaksin, kaveriporukalla tai anna lippu...
  Read more
 • Piirikuvernöörin kirje 5/2019-2020 julkaistu 27.11.2019 - Jakelu: Jäsenet   Tämä on viides kirjeeni kuvernöörinä. Tärkeimpänä asiana kirjeessä kerrotaan Auta lasta, auta perhettä -tapahtumasta. KIrjeessä on asiaa myös rauhanjulistekilpailusta, nuorisovaihdosta, Lions Questista, ensi kauden piirihallituksesta ja vuoden 2023 vuosikokouksesta.   Linkki kirjeeseen: DG-kirje_5_marraskuu_2019-20   Länken till brevet: DG-brev_5_november_2019-20...
  Read more
 • Lauantaiksi 23.11. suunniteltu B-, C- ja N-piirien yhteinen aktiviteettipaja siirtyy myöhempään ajankohtaan 18.11.2019 - Ensi lauantaiksi 23.11. klo 12-15 suunniteltu B-, C- ja N-piirien yhteinen aktiviteettipaja siirtyy myöhempään ajankohtaan. Uusi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
 • TÄRKEÄÄ: Leijonat puhtaan veden puolesta – raportointi 11.11.2019 mennessä 7.11.2019 - Arvon Vesileijonat! Tärkein lahjasi projektille on se korvaamaton aika, jonka olet hankkeelle antanut. Valtavan iso kiitos siitä sinulle! Suomen Lions-liiton hallituksen toivomuksesta pyydämme sinua tekemään arvokkaan työsi näkyväksi ja kirjaamaan Leijonat puhtaan veden puolesta –hankkeelle tähän mennessä tekemät tuntisi ylös...
  Read more
 • Aktiviteettien tuunaustyöpaja lauantaina 23.11.2019 7.11.2019 - Tervetuloa innovatiiviseen aktiviteettien tuunaustyöpajaan lauantaina 23.11.2019 klo 12.00 – 15.00 Haagan yhteiskoululle Pietari Hannikaisentie 6, 00400 Helsinki. Työpaja on kaikille leijonille ja leoille avoin, toivottavasti mahdollisimman moni pääsee paikalle! Ilmoittaudu tästä linkistä: http://www.verkkoviestin.fi/n-piiri/toiminta/ilmoittautumiset_ja_kyselyt/ilmoittautumiset/innovatiivinen_aktiviteettien_tuunaustyopaja_23112019/
 • 2. Aktiviteettipajan aineistot julkaistu 31.10.2019 - 30.10.2019 pidetyssä aktivitteettipajassa oli aiheina Kampanja 100, LCIF ja Lions Quest Aineistot löytyvät sivulta https://jellona.info/toiminta/koulutus/valmennusmateriaalit/aktiviteettipajat/ josta löytyvät kaikkien aktiviteettipajojen aineistot  
 • Piirikuvernöörin kirje 3 / 2019-2020 julkaistu 29.9.2019 - Tämä on kolmas kirjeeni kuvernöörinä. Klubivierailujen perusteella klubien toiminta on täydessä käynnissä ja syksyn aktiviteettien toteuttaminen on hyvässä vauhdissa.   Linkki kirjeeseen: DG-kirje_3_2019-20   Kristiina kuvernöörinne/ert guvernör
 • Piirikuvernöörin kirje 2/2019-2020 julkaistu 1.9.2019 - Jakelu: Jäsenet   Tämä on toinen kirjeeni kuvernöörinä. Kausi on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin. Avajaisten jälkeen toiminta on hyvä suunnata syyskauden haasteisiin. Linkki kirjeeseen: DG_kirje_2_2019-20   Kristiina kuvernöörinne/ert guvernör  
 • LC Helsinki/Sata perinteinen joulukonsertti 3.12.2019 29.8.2019 - Lions Club Helsinki/Sata toteuttaa tulevalle joululle perinteistään poikkeavan joulukonsertin taiteilija DIANDRAN JA HÄNEN ORKESTERINSA kera. Paikka:  Helsingin vanha kirkko, Lönrotinkatu 6 Aika:      3.12.2019 klo 19.00 Lippujen myynti on alkanut: lippu.fi Lippuohjelmaa myyvät myös klubin jäsenet. Lisätietoja: kalevi.saarelainen@herdesign.fi tai...
  Read more
 • Kauden 2019-2020 treffiklubit on arvottu 20.8.2019 - tämän kauden treffiklubiparit on arvottu. Kun klubeja on pariton määrä, niin yksillä treffeillä on 3 klubia Treffiklubit kaudella 2019-2020 Klubi Klubi Klubi LC Helsinki/ Lauttasaari LC Tenala-Bromarf LC Nummi LC Hanko-Hangö LC Espoo LC Karis-Karjaa LC Karjaloha-Sammatti LC Helsinki/ Lehtisaari...
  Read more