Latest Posts

Lionsien rauhanjulistekilpailun voittajatyön valinta B-piirissä

Rauhanjulistekilpailun tavoitteena on kannustaa nuoria ympäri maailmaa ilmaisemaan näkemyksiään rauhasta.
Kilpailuun voivat osallistua 11-13-vuotiaat nuoret. Lions- klubit voivat organisoida kilpailun paikallisissa kouluissa tai järjestäytyneissä nuorisoryhmissä.

Kautena 2019-2020 teemana oli ”Rauhanmatka”. B-piirin kilpailun voittajaksi valikoitui Pitäjänmäen koulusta Harald Murto.

Kilpailun voittaja 2019

Kaikki kilpailuun osallistuneet työt ovat nähtävillä maaliskuussa 2020 Tapiolan Kulttuurikeskuksen Nuottiparvella.

Kilpailuun osallistuneita töitä

Kilpailun voittaja, voittajaklubi ja koordinaattori palkitaan kevään 2020 piirin vuosikokouksessa.

Marraskuun 2019 valmennukset

Aktiviteettipaja 3

Aika: to 28.11.19 klo 18.00
Paikka: Niittylounas, Pihatörmä 1B, Espoo

Kaikille leijonille tarkoitettu kauden kolmas aktiviteettipaja, jossa opit järjestämään “Auta lasta, auta perhettä” -aktiviteetin. Lisäksi käsittelemme oman piirin merkitystä lionille ja hänen klubilleen.
Varaa 10€ salaattiateriaan.
Ilmoittautuminen 22.11.19 mennessä sanna.mustonen@lions.fi

Aktivitetsworkshop 3

Tid: to 28.11.19 kl. 18.00
Plats: Restaurang Niittylounas, Gårdsbrinken 1B, Esbo 

Säsongens tredje för alla lions avsedd workshop där du lär dej organisera ”Hjälp barnet, hjälp familjen” -aktiviteten. Därtill behandlar vi vårt eget distrikts betydelse för lions och hans/hennes klubb.
Reservera 10€ för salladsmåltid
Anmälning senast 22.11.2019 sanna.mustonen@lions.fi

 

Kuukauden ekstra!

Tuo ideasi, saat aktiviteetin!

B-, C- ja N-piirien yhteinen “Tuunaa unelmasi” -työpaja lauantaina 23.11.2019 klo 12.00 – 15.00 Pohjois-Haagan yhteiskoululla, Pietari Hannikaisentie 6, 00400 Helsinki. Pienryhmissä työskennellään ideasta aktiviteettia.
Työpaja on kaikille leijonille ja leoille avoin, toivottavasti mahdollisimman moni pääsee paikalle. Ilmoittaudu heti tästä linkistä: http://www.verkkoviestin.fi/n-piiri/toiminta/ilmoittautumiset_ja_kyselyt/ilmoittautumiset/innovatiivinen_aktiviteettien_tuunaustyopaja_23112019/
“Yhdessä olemme enemmän”

Bring din idé, du erhåller en aktivitet!

B-, C- och N-distriktens gemensamma ”Bearbeta din dröm”- workshop lördagen den 23.11.2019 kl. 12.00-15.00 i Norra Hagas finska samskola, Pietari Hannikainens väg 6, 00400 Helsingfors. Idéen bearbetas i smågrupper till aktivitet.

Workshopen är ämnad för alla lions och leos, hoppas att så många som möjligt ställer upp. Anmäl dig bums med följande link

http://www.verkkoviestin.fi/n-piiri/toiminta/ilmoittautumiset_ja_kyselyt/ilmoittautumiset/innovatiivinen_aktiviteettien_tuunaustyopaja_23112019/
“Tillsammans är vi mer!”

Koulutusjohtaja Sanna Mustonen

TÄRKEÄÄ: Leijonat puhtaan veden puolesta – raportointi 11.11.2019 mennessä

Arvon Vesileijonat!

Tärkein lahjasi projektille on se korvaamaton aika, jonka olet hankkeelle antanut. Valtavan iso kiitos siitä sinulle!

Suomen Lions-liiton hallituksen toivomuksesta pyydämme sinua tekemään arvokkaan työsi näkyväksi ja kirjaamaan Leijonat puhtaan veden puolesta –hankkeelle tähän mennessä tekemät tuntisi ylös 13.8.2018 alkaen
ja toimittamaan ne Karoliinalle ma 11.11 klo 16 mennessä alla olevasta linkistä ladattavaan taulukkoon kirjattuna.
OHJE
– lataa liite: TUNTIKIRJANPITO_LPVP_2018-2020
– täytä taulukkoon tehdyt työtunnit
– tallenna taulukko uudella nimellä
* anna asiakirjalle tunnistettava, yksilöllinen nimi, että sen erottaa muista samanmuotoisista asiakirjoista
Esimerkiksi “TUNTIKIRJANPITO_LPVP_2018-2020_<oma nimi>.xlsx”
– lähetä asiakirja sähköpostilla Karoliinalle (karoliina.vilander@lionstoimisto.fi)

Tässä ministeriöltä saamamme ohjeistus asiaan liittyen:

  • Hankkeen kokonaiskustannuksiin voidaan sisällyttää vastikkeetta tehtävää työtä, joka on välttämätön hankkeen toteuttamiseksi.
  • Työ voi olla esimerkiksi yleishyödyllisten yhdistysten tai järjestäytyneiden osakaskuntien jäsenkunnan osaamisen hyödyntämistä talkoo- tai vapaaehtoistyönä. 
  • Henkilö, jolle maksetaan hankkeesta palkkakustannuksia, ei voi kirjata hankkeelle talkoo- tai vapaaehtoistyötunteja.
  • Vastikkeettomaksi työksi ei lasketa tilaisuuteen tai koulutukseen osallistumista, ellei henkilöllä ole aktiivista roolia tilaisuudessa esimerkiksi esittäjänä.
  • Vastikkeetta tehdyn työn arvona pidetään 15 euroa tunnilta työn tekijää kohden.
  • Työstä on pidettävä tuntikirjanpitoa, joka toimitetaan ministeriöön pyydettäessä.

Neuvomme mieluusti sinua mikäli sinulla on kysyttävää kirjauksiin liittyen.

Ystävällisin terveisin,

Karoliina, Tiitus ja Mika

 

Bästa Vattenlejon!

Din viktigaste gåva till projektet är den ovärderliga tiden du har gett projektet. Ett stort tack för de!

Finlands Lionsförbunds styrelse önskar att du synliggör ditt värdefulla arbete och uppger de timmarna från och med 13.08.2019 och till dags datum och sänder den ifyllda blanketten till Karoliina senast måndag 11.11.2019 och senast kl. 16.00. Blankett finns i bilagan.

Här är de direktiv vi fått från miniseriet:

• Den totala kostnaden för projektet kan omfatta arbete som är nödvändigt för genomförandet av projektet, kostnadsfritt.
• Arbetet kan till exempel involvera användning av medlemmar i ideella organisationer eller organiserade partnersorganisationers som med sitt kunnande ställer upp med frivilligt arbete.
• Den som får lön eller arvode för arbete inom projektet kan inte uppges som frivillgt arbete.
• Deltagande i evenemanget eller utbildningen, räknas inte som frivilligt arbete, såvida inte personen har en aktiv roll i evenemanget, till exempel som föreläsare/föredragshållare.
• Värdet på kostnadsfritt arbete anses vara 15 euro per timme per arbetare.
• Över arbetet bör göras timregister som vidarebefordras till ministeriet på begäran.

Vi informerar gärna om du har några frågor om publicering.

Vänliga hälsningar

Karoliina, Tiitus och Mika

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Karoliina Vilander,TaM

Leijonat puhtaan veden puolesta – hankkeen projektipäällikkö
Suomen Lions-liitto ry
+358440900912
karoliina.vilander@lionstoimisto.fi
www.puhtaatvedet.lions.fi


Karoliina Vilander, MA

Project Manager
Lions for clean waters
The Association of Finnish Lions Clubs

Ympäristöministeriön rahoittama Leijonat puhtaan veden puolesta – hanke toteuttaa osaltaan Suomen vesienhoidon ja merenhoidon toimenpideohjelmia, joissa esitetään toimet vesien hyvän tilan saavuttamiseksi. Lisäksi hanke toteuttaa hallituksen Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön – kärkihanketta.

 

Aktiviteettien tuunaustyöpaja lauantaina 23.11.2019

Tervetuloa innovatiiviseen aktiviteettien tuunaustyöpajaan lauantaina 23.11.2019 klo 12.00 – 15.00 Haagan yhteiskoululle Pietari Hannikaisentie 6, 00400 Helsinki.

Työpaja on kaikille leijonille ja leoille avoin, toivottavasti mahdollisimman moni pääsee paikalle!

Syyskuun tulevia valmennuksia

Lions-info alueella 1
Aika: ti 24.9.19 klo 18.00
Paikka: Kalastajatorppa, Kalastajatorpantie 1, Helsinki

Lions-info kaikille uusille leijonille kummeineen sekä ei-lioneille, jotka haluavat tietoa toiminnasta. Mahdollisuus lenkkeilyyn porukalla ennen tilaisuutta. Kokoontuminen 16.30 juoksulenkille ja saunaan meneville. Info-osuus alkaa 18.00 omakustanteisella kahvilla.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen 20.9.19 mennessä heikki.hartikainen@lions.fi

Lions-infon på området 1
Tid: tis 24.9.19 kl. 18.00
Plats: Kalastajatorppa, Fiskartorpsvägen 1, Helsingfors

Lions-infon för alla nya lion och sina fadder och för icke-lion, som vill veta mera om funktion. Det finns möjligheten att jogga tillsammans före evenemangen. Man samlar ihop kl. 16.30 för länken och bastun. Info-delen börjar med kaffe med egen kostnad kl. 18.00
Mera information och anmälning senast 20.9.19 heikki.hartikainen@lions.fi

Aktiviteettipaja 1
Aika: to 26.9.19 klo 18.00
Paikka: Niittylounas, Pihatörmä 1B, Espoo

Kaikille leijonille tarkoitettu kauden ensimmäinen aktiviteettipaja, jossa käsitellään rauhanjulistekilpailua ja nuorisovaihtoaktiviteetteja. Tämän pajan jälkeen klubillasi on toimintaohjeet näiden aktiviteettien toteutukseen GAT-näkökulmat huomioiden.
Varaa 10€ salaattiateriaan.
Ilmoittautuminen 22.9.19 mennessä sanna.mustonen@lions.fi

Aktivitet verkstad 1
Tid: tor 26.9.19 kl. 18.00
Plats: Niittylounas, Gårdsbrinken 1B, Esbo

Den första aktivitet verkstaden för alla leijoner, i vilken handlar vi fredsaffichtävlingen och ongdomsbyteaktiviteter. Efter denna verkstaden har din klubb instruktionär att genomföra aktiviteter genom GAT perspektiv.
Ha 10€ med för saladmål.
Anmälning senast 22.9.19 sanna.mustonen@lions.fi

———————–

MyLion aktiviteettien raportointiohje
Raportointiohje on koottu kuvakaappauksilla helpottamaan raportointia uudessa järjestelmässä.
Tyvärr hade jag ingen möjlighet att översätta denna materialen:(

Sanna Mustonen
IPDG, GLT

Suomen Lions-liitto ry: Maailman ensimm

Julkaisi Facebookissa 03.09.2019 klo 12:27:01
Maailman ensimmäinen Lions Water Camp kokosi Ruoveden 31.8.-1.9. viikonloppuun 20 kestävän tulevaisuuden, sisäisen vastuullisuuden ja vesiensuojelun puolesta töitä tekevää leijonaa ja leoa. Leirillä jatkokehitettiin vesiaktiviteettikisan ideoita, luotiin uusia sekä vahvistettiin yhdessä yli rajojen tekemisen kulttuuria. Vuoden loppuun mennessä on tavoitteena, että Suomen kaikki 14 piiriä saavat oman ympäristöihmisensä, joka toimii kunkin piirin kestävän kehityksen sekä vesiensuojelun agenttina ja klubien apuna. Iso käsi Markku Ojala F-piiristä ja Timo Ståhl C-piiristä ja Tiitus Tuohikorpi B-piiristä, kun olette ottaneet todella tärkeän ympäristötyön vastaan. Auttamalla toisiamme autamme yhteistä maapalloamme ja luomme tulevaisuutta! #LionsFinland #lions #vaikutavesiin #puhtaatvedetlions

Suomen Lions Quest: Lions Quest-lii

Julkaisi Facebookissa 03.09.2019 klo 19:28:57
Lions Quest-liikuntaseurakoulutus tänään Riihimäellä. Koulutuksessa ratkottiin yhdessä valmentajien haasteita ja löydettiin työkaluja vuorovaikutustilanteisiin.